Metinden Sütunlara

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Metinden Sütunlara iletişim penceresini açar, buradan seçilmiş olan hücrelerin içeriğini hücrelere dağıtmak için gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Veri - Metinden Sütunlara seçin

Hücre içeriklerinin çoklu hücrelere dağıtılması için

Virgülle ayrılmış (CSV) değerler içeren hücreleri aynı satırda birden çok hücreye yayabilirsiniz.

Örneğin, A1 hücresi virgülle ayrılmış 1,2,3,4 değerlerini, ve A2 hücresi A,B,C,D metinlerini içermektedir.

  1. Metnini bölmek istediğiniz hücreyi veya hücreleri seçin.
  2. Veri - Metinden Sütunlaramenüsünü seçin.

    Metinden Sütunlara iletişim penceresini göreceksiniz.
  3. Ayırıcı seçeneklerini seçin. Önizleme hücre içeriklerinin hücrelere nasıl bölüneceğini size gösterir.

Sabit genişlik seçebilirsiniz ve sonra önizlemedeki cetvel üzerine tıklayarak kesme noktalarını ayarlayabilirsiniz.

Kesme noktalarınını yerlerini ayarlamak için için ayırıcı karakterlerini seçebilir veya tanımlayabilirsiniz. Ayırıcı karakterleri sonuç hücrelerdeki metinlerden uzaklaştırılırlar.

Örnekte, sınırlandırıcı karakteri olarak virgül'ü seçin. A1 ve A2 hücreleri dört sütuna yayılacaklardır. A1 hücresi 1, B1 hücresi 2, şeklinde devam eder.


Related Topics

Metin CSV Dosyalarının Açılması ve Kaydedilmesi

Formüllü CSV Metin Dosyaları İçe Alma ve Dışarıya Aktarma