AVUI

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

AVUI

Retorna la data actual del sistema informàtic. El valor s'actualitza cada cop que obriu el document o modifiqueu els valors del document.

Sintaxi

AVUI()

AVUI és una funció sense arguments.

Exemple

AVUI() retorna la data actual del sistema informàtic.