Estatistika-funtzioak. Bigarren zatia.

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ZTEST

lagin batean oinarrituz kalkulatutakoaren baino handiagoa den z-estatistika bat behatzearen probabilitatea kalkulatzen du.

Sintaxia

ZTEST(Datuak; mu; Sigma)

Datuak emandako lagina, normalki banatutako populaziotik marraztuta.

mu populazioaren batez besteko ezaguna.

Sigma populazioaren desbiderapen estandar ezaguna. Aipatu gabe uzten bada, emandako laginaren desbiderapen estandarra erabiliko da.

See also the Wiki page.

ZTEST

Lagin batean oinarrituz kalkulatutakoaren baino handiagoa den z-estatistika bat behatzearen probabilitatea kalkulatzen du.

Sintaxia

ZTEST(Datuak; mu; Sigma)

Datuak emandako lagina, normalki banatutako populaziotik marraztuta.

mu populazioaren batez besteko ezaguna.

Sigma populazioaren desbiderapen estandar ezaguna. Aipatu gabe uzten bada, emandako laginaren desbiderapen estandarra erabiliko da.

Adibidea

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

TRIMMEAN

Datu multzo baten batez bestekoa kalkulatzen du, marjinetako datuen alfa ehunekoa kontuan hartu gabe.

Sintaxia

TRIMMEAN(datuak; alfa)

Datuak: adibideko datuen matrizea da.

Alfa: kontuan hartuko ez den ertzetako datuen ehunekoa da.

Adibidea

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1): A1:A50 gelaxketako zenbakien batez besteko balioa kalkulatzen du, kontuan hartu gabe balio altuenen % 5a eta balio baxuenen % 5a. Ehunekoak datu multzo osoari aplikatzen zaizkio, eta ez ertzetako balioak kendutakoan geratzen den batugai kopuruari.

HYPGEOMDIST

Banaketa hipergeometrikoa ematen du.

Sintaxia

HYPGEOMDIST(X; N_lagina; arrakastak; N_populazioa)

X: laginean lortutako emaitzen kopurua.

N_lagina: ausazko laginaren tamaina da.

Arrakastak: populazio osoaren emaitza posibleen kopurua.

N_populazioa: populazio osoaren tamaina.

Metatua (aukerakoa): 0 edo Faltsua, probabilitate-dentsitatearen funtzioa kalkulatzen du. Beste balio batzuk edo Egiazkoa izanez gero, edo ez ikusi eginez gero, banaketa metatuaren funtzioa kalkulatzen du.

Adibideak

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100): 0,81 ematen du. Gurinez igurtzitako 100 tostada mahaitik behera erortzen badira, eta horietatik 90 gurina behera dutela geratzen badira, nik beste bi tostada botatzen baditut mahaitik, % 81eko probabilitatea egongo da biak gurina behera dutela geratzeko.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) yields 1.

HYPGEOMDIST

Banaketa hipergeometrikoa ematen du.

Sintaxia

HYPGEOMDIST(X; N_lagina; arrakastak; N_populazioa)

X: laginean lortutako emaitzen kopurua.

N_lagina: ausazko laginaren tamaina da.

Arrakastak: populazio osoaren emaitza posibleen kopurua.

N_populazioa: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100): 0,81 ematen du. Gurinez igurtzitako 100 tostada mahaitik behera erortzen badira, eta horietatik 90 gurina behera dutela geratzen badira, nik beste bi tostada botatzen baditut mahaitik, % 81eko probabilitatea egongo da biak gurina behera dutela geratzeko.

HARMEAN

Datu multzo baten batez besteko harmonikoa ematen du.

Sintaxia

HARMEAN(zenbakia 1; zenbakia 2;... zenbakia 30)

Zenbakia1,Zenbakia2,...Zenbakia30: batez besteko harmonikoa kalkulatzeko erabil daitezkeen 30 argumentu dira.

Adibidea

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Ausazko lagin honen batez besteko harmonikoa, beraz, 37,64 da.

GEOMEAN

Lagin baten batez besteko geometrikoa ematen du.

Sintaxia

GEOMEAN(zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30)

Zenbakia1, Zenbakia2,...Zenbakia30: ausazko lagin bat adierazten duten zenbakizko argumentuak edo areak dira.

Adibidea

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Ausazko lagin honen batez besteko balio geometrikoa, beraz, 41,79 da.

GAUSS

Banaketa normal estandar metatua ematen du.

GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5 da

Sintaxia

GAUSS(zenbakia)

Zenbakia: banaketa normal estandarra kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GAMMALN.PRECISE

Gamma funtzioaren logaritmo naturala ematen du: G(x).

Sintaxia

GAMMALN.PRECISE(Number)

Zenbakia: Gamma funtzioaren logaritmo naturala kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=GAMMALN(2): 0 ematen du.

GAMMALN

Gamma funtzioaren logaritmo naturala ematen du: G(x).

Sintaxia

GAMMALN(Zenbakia)

Zenbakia: Gamma funtzioaren logaritmo naturala kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=GAMMALN(2): 0 ematen du.

GAMMAINV

GAMMADIST Gama banaketa metatuaren alderantzizkoa ematen du. Funtzio honen bidez, banaketa desberdina duten aldagaiak bila ditzakezu.

Sintaxia

GAMMAINV(Zenbakia; Alfa; Beta)

Zenbakia: alderantzizko Gamma banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: gamma banaketaren Beta parametroa.

Adibidea

=GAMMAINV(0,8;1;1): 1,61 ematen du.

GAMMAINV

GAMMADIST Gama banaketa metatuaren alderantzizkoa ematen du. Funtzio honen bidez, banaketa desberdina duten aldagaiak bila ditzakezu.

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Sintaxia

GAMMAINV(Zenbakia; Alfa; Beta)

Zenbakia: alderantzizko Gamma banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: gamma banaketaren Beta parametroa.

Adibidea

=GAMMAINV(0,8;1;1): 1,61 ematen du.

GAMMADIST

Gamma banaketaren balioak ematen ditu.

The inverse function is GAMMAINV or GAMMA.INV.

This function is identical to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

Sintaxia

GAMMADIST(Zenbakia; Alfa; Beta; C)

Zenbakia: Gamma banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: Gamma banaketaren Beta parametroa.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=GAMMADIST(2;1;1;1): 0,86 ematen du.

GAMMADIST

Gamma banaketaren balioak ematen ditu.

Alderantzizko funtzioa GAMMAINV da.

Sintaxia

GAMMADIST(Zenbakia; Alfa; Beta; C)

Zenbakia: Gamma banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Alfa: gamma banaketaren Alfa parametroa.

Beta: Gamma banaketaren Beta parametroa.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=GAMMADIST(2;1;1;1): 0,86 ematen du.

GAMMA

Gamma funtzioaren balioa ematen du. Kontuan izan GAMMAINV ez dela GAMMA funtzioaren alderantzizkoa, GAMMADISTena baizik.

Sintaxia

Zenbakia: Gamma funtzioaren balioa kalkulatu behar zaion zenbakia da.

FTEST

F probaren emaitza kalkulatzen du.

Sintaxia

FTEST(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen matrizea da.

Datuak_2: bigarren matrizea da.

Adibidea

=FTEST(A1:A30;B1:B12): bi datu multzoak bariantzetan desberdinak ote diren kalkulatzen du, eta bi multzoak populazio berekoak izateko probabilitatea ematen du.

FISHERINV

Xen Fisher-en transformazioaren alderantzizkoa ematen du, eta ia banaketa normala duen funtzio bat sortzen du.

Sintaxia

FISHERINV(Zenbakia)

Zenbakia: transformatu beharreko balioa da.

Adibidea

=FISHERINV(0.5) emaitza 0.46 da.

FISHER

Xen Fisher-en transformazioa ematen du eta ia banaketa normala duen funtzio bat sortzen du.

Sintaxia

FISHER(Zenbakia)

Zenbakia: transformatu beharreko zenbakia da.

Adibidea

=FISHER(0,5): 0,55 ematen du.

FINV

F probabilitatearen alderantzizkoa ematen du. F banaketa F probetan erabiltzen da, bi datu multzo barreiaturen arteko harremana ezartzeko.

Sintaxia

FINV(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: alderantzizko F banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduen kopurua.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduen kopurua.

Adibidea

=FINV(0,5;5;10): 0,93 ematen du.

FTEST

F probaren emaitza kalkulatzen du.

Sintaxia

FTEST(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen matrizea da.

Datuak_2: bigarren matrizea da.

Adibidea

=FTEST(A1:A30;B1:B12): bi datu multzoak bariantzetan desberdinak ote diren kalkulatzen du, eta bi multzoak populazio berekoak izateko probabilitatea ematen du.

F.INV.RT

F banaketaren alderantzizko eskuin ilara ematen du.

Sintaxia

FINV(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: alderantzizko F banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduen kopurua.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduen kopurua.

Adibidea

=FINV(0,5;5;10): 0,93 ematen du.

FINV

F banaketa metatuaren alderantzizkoa ematen du. F banaketa F probetan erabiltzen da, bi datu multzo barreiaturen arteko harremana ezartzeko.

Sintaxia

FINV(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: alderantzizko F banaketa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduen kopurua.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduen kopurua.

Adibidea

=FINV(0,5;5;10): 0,93 ematen du.

F.DIST.RT

F banaketaren eskuin ilarako balioak kalkulatzen ditu..

Sintaxia

FDIST(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: F banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduak dira.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduak dira.

Adibidea

=FDIST(0,8;8;12): 0,61 ematen du.

FDIST

F banaketaren ezker ilarako balioak kalkulatzen ditu.

Sintaxia

FDIST(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: F banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduak dira.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduak dira.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=F.DIST(0,8;8;12;0) 0,7095282499 ematen du.

=F.DIST(0,8;8;12;1) 0,3856603563 ematen du.

FDIST

F banaketaren balioak kalkulatzen ditu.

Sintaxia

FDIST(Zenbakia; askatasun_graduak_1; askatasun_graduak_2)

Zenbakia: F banaketa kalkulatu behar zaion balioa da.

Askatasun_graduak_1: F banaketaren zenbakitzaileko askatasun-graduak dira.

Askatasun_graduak_2: F banaketaren izendatzaileko askatasun-graduak dira.

Adibidea

=FDIST(0,8;8;12): 0,61 ematen du.


Related Topics

Functions by Category