Estatistika-funtzioak. Hirugarren zatia.

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SMALL

Datu multzo baten k-garren baliorik txikiena ematen du.

Sintaxia

SMALL(Datuak; k_heina)

Datuak: datuen gelaxka-area da.

k_heina: balioaren heina da.

Adibidea

=SMALL(A1:C50; 2) A1:C50 areako bigarren baliorik txikiena ematen du.

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

Sintaxia

NORMINV(zenbakia; batez bestekoa; STDEV)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

Desbiderapen_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORMDIST(Zenbakia; Batez bestekoa; Desbiderapen_estandarra; Metagarria)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbiderapen_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Metagarria (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metagarria = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1): 0,01 ematen du.

LOGNORMDIST

Banaketa normal logaritmikoaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

LOGNORMDIST(Zenbakia; Batez bestekoa; Desbiderapen_estandarra; Metagarria)

Zenbakia: banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren batez bestekoa.

Desbiderapen_estandarra (aukerakoa): banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Metagarria (optional) = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; Metagarria = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1): 0,01 ematen du.

LOGINV

Banaketa normal logaritmikoaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

LOGINV(Zenbakia; Batez bestekoa; STDEV)

Zenbakia: alderantzizko banaketa estandar logaritmikoa kalkulatu behar zaion probabilitate-balioa.

Batez bestekoa: banaketa estandar logaritmikoaren batez besteko aritmetikoa.

STDEV: banaketa estandar logaritmikoaren desbiderapen estandarra.

Adibidea

=LOGINV(0,05; 0; 1): 0,19 ematen du.

LARGE

Datu multzo baten k-garren baliorik handiena ematen du.

Sintaxia

LARGE(Datuak; k_heina)

Datuak: datuen gelaxka-area da.

k_heina: balioaren heina da.

Adibidea

=LARGE(A1:C50; 2) A1:C50 areako bigarren baliorik handiena ematen du.

KURT

Datu multzo baten kurtosia ematen du (4 balio behar dira gutxienez).

Sintaxia

KURT(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Zenbakia 1, zenbakia2,... zenbakia30: banaketako ausazko lagin bat adierazten duten zenbakizko argumentuak dira.

Adibidea

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

CRITBINOM

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

Sintaxia

CRITBINOM(Saioak; SP; Alfa)

Saioak: saio independenteen kopurua da.

SP: saio baten arrakasta-probabilitatea da.

Alfa: lortu edo gainditu beharreko atalase-probabilitatea.

Adibidea

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1): emaitza 44 da.

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

Sintaxia

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

Sintaxia

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVAR

Desbiderapen binakatuen biderkaduren kobariantza ematen du.

Sintaxia

COVAR(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

CORREL

Bi datu multzoren arteko korrelazio-koefizientea ematen du.

Sintaxia

CORREL(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoa da.

Datuak_2: bigarren datu multzoa da.

Adibidea

=CORREL(A1:A50; B1:B50): korrelazio-koefizientea kalkulatzen du bi datu multzoren arteko erlazio linealaren neurri gisa.

CONFIDENCE

Student T banaketaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbiderapen estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.

CONFIDENCE.NORM

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbiderapen estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.

CONFIDENCE

Banaketa normalaren (1-alfa) konfiantza-tartea ematen du.

Sintaxia

CONFIDENCE(Alfa; STDEV; Tamaina)

Alfa: konfiantza-tartearen maila.

STDEV: populazio osoaren desbiderapen estandarra.

Tamaina: populazio osoaren tamaina.

Adibidea

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100): emaitza 0,29 da.


Related Topics

Functions by Category