Statisztikai függvények - negyedik rész

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

KVARTILIS.TARTALMAZ

Kiszámítja egy adathalmaz kvartilisét.

Note.png A KVARTILIS.TARTALMAZ és a KVARTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza inkluzíve (a végpontokat beleértve), a KVARTILIS.KIZÁR függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).

Szintaxis

KVARTILIS.TARTALMAZ(adatok; típus)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

A típus a kvartilis típusa. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIÁN), 3 = 75% és 4 = MAX.)

Példa

A =KVARTILIS.TARTALMAZ(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek tartományában az 50%-nak felel meg.

KVARTILIS.KIZÁR

A megadott értékkészletből kiszámítja a kért kvartilist a 0 és 1 közötti (végpontokat nem beleértve) percentilis tartományra alapozva.

Note.png A KVARTILIS.TARTALMAZ és a KVARTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a KVARTILIS.TARTALMAZ függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza inkluzíve (a végpontokat beleértve), a KVARTILIS.KIZÁR függvény a számítást a 0 és 1 közötti percentilistartományra alapozza exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).

Szintaxis

KVARTILIS.KIZÁR(adatok; típus)

A adatok azokat az értékeket tartalmazzák, amelyekre az adott kvartilist ki kell számolni.

A típus egy 1 és 3 közötti egész szám, amely a kért kvartilist jelenti. Ha a típus 1 vagy 3, akkor a függvénynek átadott adattömbnek 2-nél több értéket kell tartalmaznia.

Példa

A =KVARTILIS.KIZÁR(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek tartományában az 50%-nak felel meg.

KVARTILIS

Kiszámítja egy adathalmaz kvartilisét.

Szintaxis

KVARTILIS(adatok; típus)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

A típus a kvartilis típusa. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIÁN), 3 = 75% és 4 = MAX.)

Példa

A =KVARTILIS(A1:A50;2) képlet azt az értéket adja meg, ami az A1:A50 cellák legkisebb és legnagyobb értékeinek 50%-ával van összhangban.

POISSON.ELOSZLÁS

Kiszámítja a Poisson-eloszlást.

Szintaxis

POISSON.ELOSZLÁS(szám; középérték; c)

A szám azon értéket jelöli, amely alapján a Poisson-eloszlás kiszámításra kerül.

A középérték a Poisson-eloszlás középső értéke.

A c (opcionális) = 0 vagy HAMIS a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 vagy IGAZ az eloszlást számítja ki. Ha nincs megadva, akkor az Igaz alapértelmezett érték lesz a dokumentumba mentve a többi programmal és a LibreOffice régebbi verzióival való kompatibilitás érdekében.

Példa

A =POISSON.ELOSZLÁS(60;50;1) képlet eredménye 0,9278398202.

POISSON

Kiszámítja a Poisson-eloszlást.

Szintaxis

POISSON(szám; középérték; c)

A szám azon értéket jelöli, amely alapján a Poisson-eloszlás kiszámításra kerül.

A középérték a Poisson-eloszlás középső értéke.

A c (opcionális) = 0 vagy HAMIS a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 vagy IGAZ az eloszlást számítja ki. Ha nincs megadva, akkor az Igaz alapértelmezett érték lesz a dokumentumba mentve a többi programmal és a LibreOffice régebbi verzióival való kompatibilitás érdekében.

Példa

A =POISSON(60;50;1) képlet eredménye 0,93.

FI

Kiszámítja a standardizált normál eloszlás függvényének értékeit.

Szintaxis

FI(szám)

A szám azon érték, amely alapján a standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

=FI(2,25) = 0,03

=FI(-2,25) = 0,03

=FI(0) = 0,4

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ

A megadott érték relatív pozícióját adja vissza 0 és 1 között (a végpontokat beleértve) a megadott tömbön belül.

Note.png A SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ és a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR között az a különbség, hogy a SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki inkluzíve (a végpontokat beleértve), a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).

Szintaxis

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ(adatok, érték, szignifikancia)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékos rangját meg kívánja határozni.

A szignifikancia argumentum opcionális, és megadja a szignifikáns tizedesjegyek számát, amelyre a visszaadott százalékértéket kerekíteni kell.

Példa

A =SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR

A megadott érték relatív pozícióját adja vissza 0 és 1 között (a végpontokat nem beleértve) a megadott tömbön belül.

Note.png A SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ és a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR között az a különbség, hogy a SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki inkluzíve (a végpontokat beleértve), a SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény 0 és 1 közötti értéket számít ki exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).

Szintaxis

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(adatok, érték, szignifikancia)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékos rangját meg kívánja határozni.

A szignifikancia argumentum opcionális, és megadja a szignifikáns tizedesjegyek számát, amelyre a visszaadott százalékértéket kerekíteni kell.

Példa

A =SZÁZALÉKRANG.KIZÁR(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SZÁZALÉKRANG

Egy mintában egy érték százalékos rangját számítja ki.

Szintaxis

SZÁZALÉKRANG(adatok; érték)

Az adatok a mintában található adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az érték az az érték, amelynek százalékosztálybeli rangját meg kívánja határozni.

Példa

A =SZÁZALÉKRANG(A1:A50;50) eredményül az 50 százalékos rangját adja az A1:A50 tartományban található összes érték teljes tartományában. Ha az 50 a teljes tartományon kívül esik, akkor hibaüzenet jelenik meg.

PERCENTILIS.TARTALMAZ

A megadott értéktartomány alfa-adik percentilisét adja vissza. A percentilis egy adatsor skálaértékét adja meg, amely a legkisebbtől (alfa=0) a legnagyobb értékig (alfa=1) tart. Az alfa = 25% az első kvartilis. Az alfa = 50% a medián.

Note.png A PERCENTILIS.TARTALMAZ és a PERCENTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a PERCENTILIS.TARTALMAZ függvénynél az alfa értéke 0 és 1 között lehet inkluzíve (a végpontokat beleértve), a PERCENTILIS.KIZÁR függvénynél az alfa értéke 0 és 1 között lehet exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).

Szintaxis

PERCENTILIS.TARTALMAZ(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0 és 1 között.

Példa

A =PERCENTILIS.TARTALMAZ(A1:A50;0,1) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

PERCENTILIS.KIZÁR

A megadott értéktartomány alfa-adik percentilisét adja vissza adott alfa értékre, 0 és 1 között (exkluzív). A percentilis egy adatsor skálaértékét adja meg, amely a legkisebbtől (alfa=0) a legnagyobb értékig (alfa=1) tart. Az alfa = 25% az első kvartilis. Az alfa = 50% a medián.

Warning.png Ha alfa nem többszöröse 1/(n+1)-nek, (ahol n a megadott tömbben levő értékek száma), akkor a függvény interpolál a megadott tömb értékei között a percentilisérték kiszámításánál. Ha azonban az alfa kisebb, mint 1/(n+1), vagy az alfa nagyobb, mint n/(n+1), akkor a függvény nem tud interpolálni, és hibával tér vissza.
Note.png A PERCENTILIS.TARTALMAZ és a PERCENTILIS.KIZÁR között az a különbség, hogy a PERCENTILIS.TARTALMAZ függvénynél az alfa értéke 0 és 1 között lehet inkluzíve (a végpontokat beleértve), a PERCENTILIS.KIZÁR függvénynél az alfa értéke 0 és 1 között lehet exkluzíve (a végpontokat nem beleértve).

Szintaxis

PERCENTILIS.KIZÁR(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0 és 1 között.

Példa

A =PERCENTILIS.KIZÁR(A1:A50;10%) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

PERCENTILIS

Egy tömb adatértékeinek alfa-százalékosztályát adja eredményül. A százalékosztály eredményül az adatsorozatra vonatkozó skálaértéket adja, amely az adatsorozat legkisebb értékétől (alfa=0) a legnagyobbig (alfa=1) terjed. alfa = 25% esetén a százalékosztály az első kvartilist jelenti, alfa = 50% esetén pedig a középső értéket (MEDIÁN).

Szintaxis

PERCENTILIS(adatok; alfa)

Az adatok az adatokat tartalmazó tömböt jelöli.

Az alfa a skála százalékát jelöli 0-1 között.

Példa

A =PERCENTILIS(A1:A50;0,1) függvény az adathalmaz azon értékét adja, ami az A1:A50 cellákban levő teljes skála 10%-ával egyenlő.

PEARSON

Kiszámítja a Pearson-féle korrelációs együtthatót.

Szintaxis

PEARSON(adatok_1; adatok_2)

Az adatok_1 az első adathalmaz tömbjét jelöli.

Az adatok_2 a második adathalmaz tömbjét jelöli.

Példa

A =PEARSON(A1:A30;B1:B30) függvény a két adathalmaz Pearson-féle korrelációs együtthatóját adja eredményül.

INVERZ.NORM

A normál kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.

Szintaxis

INVERZ.NORM(szám; középérték; szórás)

A szám az inverz normál eloszlás meghatározása során használt valószínűségi érték.

A középérték a normál eloszlás középértékét jelöli.

A szórás a normál eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =INVERZ.NORM(0,9;63;5) eredményül 69,41-et ad. Ha egy átlagos tojás 63 g tömegű, és az adatok szórása 5, akkor 90% annak valószínűsége, hogy a tojás nem nehezebb 69,41 grammnál.

NORM.INVERZ

A normál kumulatív eloszlás inverzét számítja ki.

Szintaxis

NORM.INVERZ(szám; középérték; szórás)

A szám az inverz normál eloszlás meghatározása során használt valószínűségi érték.

A középérték a normál eloszlás középértékét jelöli.

A szórás a normál eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =NORM.INVERZ(0,9;63;5) eredményül 69,4077578277-et ad. Ha egy átlagos tojás 63 g tömegű, és az adatok szórása 5, akkor 90% annak valószínűsége, hogy a tojás nem nehezebb 69,41 grammnál.

NORM.ELOSZLÁS

A normál kumulatív eloszlás sűrűségfüggvényét számítja ki.

Szintaxis

NORM.ELOSZLÁS(szám; középérték; szórás; c)

A szám azon érték, amely alapján a normál eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték az eloszlás középértéke.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

Az =NORM.ELOSZLÁS(70;63;5;0) képlet eredménye 0,029945493.

Az =NORM.ELOSZLÁS(70;63;5;1) képlet eredménye 0,9192433408.

NORM.ELOSZL

A normál kumulatív eloszlás sűrűségfüggvényét számítja ki.

Szintaxis

NORM.ELOSZL(szám; középérték; szórás; c)

A szám azon érték, amely alapján a normál eloszlást ki kívánja számítani.

A középérték az eloszlás középértéke.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

A c opcionális. A c = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a c = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =NORM.ELOSZL(70;63;5;0) képlet eredménye 0,03.

A =NORM.ELOSZL(70;63;5;1) képlet eredménye 0,92.

NEGBINOM.ELOSZLÁS

Kiszámítja a negatív binomiális eloszlást.

Szintaxis

NEGBINOM.ELOSZLÁS(x; r; sp; kumulatív)

Az x a sikertelen próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az r a sikeres próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az sp egy kísérlet sikerességének valószínűsége.

A kumulatív = 0 a sűrűségfüggvényt számítja ki; a kumulatív = 1 az eloszlást számítja ki.

Példa

A =NEGBINOM.ELOSZLÁS(1;1;0,5;0) képlet eredménye 0,25.

A =NEGBINOM.ELOSZLÁS(1;1;0,5;1) képlet eredménye 0,75.

NEGBINOM.ELOSZL

Kiszámítja a negatív binomiális eloszlást.

Szintaxis

NEGBINOM.ELOSZL(x; r; sp)

Az x a sikertelen próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az r a sikeres próbákra eredményül adott értéket jelöli.

Az sp egy kísérlet sikerességének valószínűsége.

Példa

A =NEGBINOM.ELOSZL(1;1;0,5) képlet eredménye 0,25.

MÓDUSZ.EGY

Kiszámítja az adathalmazban leggyakrabban előforduló értéket. Ha több, egyező gyakorisággal rendelkező érték létezik, akkor a függvény eredményül a legkisebbet adja. Hiba történik, ha egy érték sem jelenik meg legalább kétszer.

Szintaxis

MÓDUSZ.EGY(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok.

Warning.png Ha az adathalmaz nem tartalmaz megegyező adatpontokat, a MÓDUSZ.EGY függvény #ÉRTÉK! hibával tér vissza.

Példa

=MÓDUSZ.EGY(A1:A50)

MÓDUSZ.TÖBB

A megadott számok listájában előforduló statisztikai móduszok (leggyakrabban előforduló értékek) függőleges tömbjét adja vissza.

Szintaxis

MÓDUSZ.TÖBB(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok.

Warning.png Mivel a MÓDUSZ.TÖBB függvény tömböt ad vissza, tömbfüggvényként kell bevinni. Ha a függvényt nem tömbfüggvényként viszi be, csak az első móduszt fogja visszaadni, ami megegyezik a MÓDUSZ.EGY függvény eredményével.

Példa

=MÓDUSZ.TÖBB(A1:A50)

MÓDUSZ

Kiszámítja az adathalmazban leggyakrabban előforduló értéket. Ha több, egyező gyakorisággal rendelkező érték létezik, akkor a függvény eredményül a legkisebbet adja. Hiba történik, ha egy érték sem jelenik meg legalább kétszer.

Szintaxis

MÓDUSZ(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

=MÓDUSZ(A1:A50)

MIN2

Az argumentumlista legkisebb értékét adja eredményül. Itt szöveget is megadhat. A szöveg értéke 0.

A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba.

Szintaxis

MIN2(érték_1; érték_2; ...érték_30)

Az érték_1; érték_2; ...érték_30 értékek vagy tartományok. A szöveg értéke 0.

Példa

A =MIN2(1;"szöveg";20) eredménye 0.

A =MIN2(A1:B100) képlet eredménye a lista legkisebb értéke.

MIN

Az argumentumlista legkisebb értékét adja eredményül.

A függvény eredménye 0, ha nincs megadva számérték, és ha a cellareferenciaként megadott cellatartományokban nem történt hiba. A szöveges cellákat a MIN() és a MAX() függvények figyelmen kívül hagyják. A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba. A MIN() vagy a MAX() függvényben karakterláncot használva – például MIN("karakterlánc") – hibát kap.

Szintaxis

MIN(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =MIN(A1:B100) képlet eredménye a lista legkisebb értéke.

MEDIÁN

Kiszámítja a számhalmaz középső értékét. Páratlan számú értéket tartalmazó halmazban a középső érték a halmaz közepén elhelyezkedő érték. Páros számú értéket tartalmazó halmazban a középső érték a halmaz közepén elhelyezkedő két érték átlaga.

Szintaxis

MEDIÁN(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 egy mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok. Az egyes számokat hivatkozásokkal is helyettesítheti.

Példa

páratlan szám esetén: a =MEDIÁN(1;5;9;20;21) értéke 9, mert ez a középső érték.

páros szám esetén: a =MEDIÁN(1;5;9;20) a két középső érték, az 5 és a 9 átlagát adja eredményül, tehát a 7-et.

MAX2

Az argumentumlista legnagyobb értékét adja eredményül. A MAX függvénnyel szemben, itt szöveget is megadhat. A szöveg értéke 0.

A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba.

Szintaxis

MAX2(érték_1; érték_2; ... érték_30)

Az érték_1; érték_2; ...érték_30 értékek vagy tartományok. A szöveg értéke 0.

Példa

A =MAX2(A1;A2;A3;50;100;200;"szöveg") képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

A =MAX2(A1:B100) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

MAX

Az argumentumlista legnagyobb értékét adja eredményül.

A függvény eredménye 0, ha nincs megadva számérték, és ha a cellareferenciaként megadott cellatartományokban nem történt hiba. A szöveges cellákat a MIN() és a MAX() függvények figyelmen kívül hagyják. A MIN2() és a MAX2() függvények eredménye 0, ha nincs érték (szám vagy szöveg) megadva, és nem történik hiba. A MIN() vagy a MAX() függvényben karakterláncot használva – például MIN("karakterlánc") – hibát kap.

Szintaxis

MAX (szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =MAX(A1;A2;A3;50;100;200) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

A =MAX(A1:B100) képlet eredménye a lista legnagyobb értéke.

ÁTLAGHATÖBB

Visszaadja egy tartomány több feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHATÖBB függvény összeadja a logikai teszteknek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

ÁTLAGHA

Visszaadja egy tartomány adott feltételnek megfelelő összes cellájának számtani közepét. Az ÁTLAGHA függvény összeadja a logikai tesztnek megfelelő összes találatot, és elosztja ezt az összeget a kiválasztott értékek számával.

ÁTLAGA

Az argumentumok átlagát adja eredményül. Egy szöveg értéke 0.

Szintaxis

ÁTLAGA(érték1; érték2; ...érték_30)

Az érték_1; érték_2; ...érték_30 értékek vagy tartományok. A szöveg értéke 0.

Példa

=ÁTLAGA(A1:A50)

ÁTLAG

Az argumentumok átlagát adja eredményül.

Szintaxis

ÁTLAG(szám_1; szám_2; ...szám_30)

Number1; Number2;...Number30 are numerical values or ranges.

Példa

=ÁTLAG(A1:A50)

ÁTL.ELTÉRÉS

Az adatpontok középértéktől való abszolút eltérésének átlagát adja eredményül. Az adathalmaz szétosztását mutatja.

Szintaxis

ÁTL.ELTÉRÉS(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2;...szám_30 egy mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok. Az egyes számokat hivatkozásokkal is helyettesítheti.

Példa

=ÁTL.ELTÉRÉS(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category