Estatistika-funtzioak. Laugarren zatia.

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

QUARTILE.INC

Datu multzo baten kuartila ematen du.

Note.png The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

Sintaxia

QUARTILE(Datuak; Mota)

Datuak: lagineko datuen matrizea.

Mota: pertzentil mota. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% eta 4 = MAX.)

Adibidea

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) A1:A50 areako balioetan, txikienetik handienera, eskalako %50a zein baliori dagokion kalkulatzen du.

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

Note.png The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

Sintaxia

QUARTILE(Datuak; Mota)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

Adibidea

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) A1:A50 areako balioetan, txikienetik handienera, eskalako %50a zein baliori dagokion kalkulatzen du.

QUARTILE

Datu multzo baten kuartila ematen du.

Sintaxia

QUARTILE(Datuak; Mota)

Datuak: lagineko datuen matrizea.

Mota: pertzentil mota. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% eta 4 = MAX.)

Adibidea

=QUARTILE(A1:A50;2) A1:A50 areako balioetan, txikienetik handienera, eskalako %50a zein baliori dagokion kalkulatzen du.

POISSON.DIST

Poisson-en banaketa ematen du.

Sintaxia

POISSON(zenbakia; batez bestekoa; C)

Zenbakia: Poisson-en banaketa kalkulatzeko erabiliko den balioa.

Batez bestekoa: Poisson-en banaketaren batez besteko balioa.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du. Zehazten ez denean, Egiazkoa balio lehenetsia sartzen da dokumentua gordetzen duzunean, bateragarritasun hobea izateko beste programa batzuekin eta LibreOffice suitearen bertsio zaharragoekin.

Adibidea

=POISSON.DIST(60;50;1); emaitza 0,9278398202 da.

POISSON

Poisson-en banaketa ematen du.

Sintaxia

POISSON(zenbakia; batez bestekoa; C)

Zenbakia: Poisson-en banaketa kalkulatzeko erabiliko den balioa.

Batez bestekoa: Poisson-en banaketaren batez besteko balioa.

C (aukerakoa) = 0 edo Faltsua: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1 edo Egiazkoa: banaketa kalkulatzen du. Zehazten ez denean, Egiazkoa balio lehenetsia sartzen da dokumentua gordetzen duzunean, bateragarritasun hobea izateko beste programa batzuekin eta LibreOffice suitearen bertsio zaharragoekin.

Adibidea

=POISSON(60;50;1); emaitza 0,93 da.

PHI

Banaketa normal estandarraren banaketa-funtzioaren balioak ematen ditu.

Sintaxia

PHI(zenbakia)

Zenbakia: banaketa normal estandarra kalkulatzeko erabiliko den balioa.

Adibidea

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

Note.png The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.

Sintaxia

PERCENTRANK.INC(Data; Value; Significance)

Datuak: lagineko datuen matrizea.

Balioa: ehuneko heina kalkulatu behar zaion balioa.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Adibidea

=PERCENTRANK(A1:A50; 50): A1:A50 areako balio guztien artean 50 balioak duen ehuneko heina ematen du. Areatik kanpo geratzen bada 50, errore-mezua agertuko da.

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

Note.png The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.

Sintaxia

PERCENTRANK.EXC(Data; Value; Significance)

Datuak: lagineko datuen matrizea.

Balioa: ehuneko heina kalkulatu behar zaion balioa.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Adibidea

=PERCENTRANK(A1:A50; 50): A1:A50 areako balio guztien artean 50 balioak duen ehuneko heina ematen du. Areatik kanpo geratzen bada 50, errore-mezua agertuko da.

PERCENTRANK

Lagin bateko balio baten ehuneko heina ematen du.

Sintaxia

PERCENTRANK(Datuak; Balioa)

Datuak: lagineko datuen matrizea.

Balioa: ehuneko heina kalkulatu behar zaion balioa.

Adibidea

=PERCENTRANK(A1:A50; 50): A1:A50 areako balio guztien artean 50 balioak duen ehuneko heina ematen du. Areatik kanpo geratzen bada 50, errore-mezua agertuko da.

PERCENTILE.INC

Matrize bateko datu-balioen alfa pertzentila ematen du. Datu-serieko balio txikienetik (Alfa=0) handienera (alfa=1) ordenatuta, Alfa ehunekoari dagokion eskala-balioa ematen du pertzentilak. Alfa = % 25 bada, pertzentilak lehen kuartila adierazten du; Alfa = % 50 bada, berriz, mediana izango da.

Note.png The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.

Sintaxia

PERCENTILE.INC(datuak; Alfa)

Datuak: datuen matrizea.

Alfa: 0 eta 1 arteko eskalaren ehunekoa.

Adibidea

=PERCENTILE(A1:A50; 0.1): A1:A50 areako datu-eskala osoaren % 10ari dagokion posizioko balioa ematen du.

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

Warning.png If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.
Note.png The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.

Sintaxia

PERCENTILE.EXC(datuak; Alfa)

Datuak: datuen matrizea.

Alfa: 0 eta 1 arteko eskalaren ehunekoa.

Adibidea

=PERCENTILE.EXC(A1:A50; 0.1): A1:A50 areako datu-eskala osoaren % 10ari dagokion posizioko balioa ematen du.

PERCENTILE

Matrize bateko datu-balioen alfa ehunekoa ematen du. Datu-seriea txikienetik (Alfa=0) handienera (alfa=1) ordenatuta, Alfa ehunekoari dagokion eskala-balioa ematen du pertzentilak. Alfa = % 25 bada, pertzentilak lehen kuartila adierazten du; Alfa = % 50 bada, berriz, mediana izango da.

Sintaxia

PERCENTILE(datuak; Alfa)

Datuak: datuen matrizea.

Alfa: 0 eta 1 arteko eskalaren ehunekoa.

Adibidea

=PERCENTILE(A1:A50; 0.1): A1:A50 areako datu-eskala osoaren % 10ari dagokion posizioko balioa ematen du.

PEARSON

Pearson-en produktu-memento korrelazioaren koefizientea (r) ematen du.

Sintaxia

PEARSON(Datuak_1; Datuak_2)

Datuak_1: lehen datu multzoaren matrizea adierazten du.

Datuak_2: bigarren datu multzoaren matrizea adierazten du.

Adibidea

=PEARSON(A1:A30; B1:B30): bi datu multzoen Pearson-en korrelazio-koefizientea ematen du.

NORMINV

Banaketa normal metatuaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

NORMINV(zenbakia; batez bestekoa; STDEV)

Zenbakia: alderantzizko banaketa normala kalkulatzeko oinarri gisa erabiliko den probabilitate-balioa.

Batez bestekoa: banaketa normalaren batez besteko balioa.

STDEV: banaketa normalaren desbiderapen estandarra.

Adibidea

=NORMINV(0.9; 63; 5) funtzioak 69,41 ematen du. Oilo-arrautzen batez besteko pisua 63 gramokoa bada (5 gramoko desbiderapen estandarrarekin), orduan, % 90eko probabilitatea egongo da arrautzak 69,41 g baino gutxiago pisatzeko.

NORMINV

Banaketa normal metatuaren alderantzizkoa ematen du.

Sintaxia

NORMINV(zenbakia; batez bestekoa; STDEV)

Zenbakia: alderantzizko banaketa normala kalkulatzeko oinarri gisa erabiliko den probabilitate-balioa.

Batez bestekoa: banaketa normalaren batez besteko balioa.

STDEV: banaketa normalaren desbiderapen estandarra.

Adibidea

=NORMINV(0.9; 63; 5) funtzioak 69,41 ematen du. Oilo-arrautzen batez besteko pisua 63 gramokoa bada (5 gramoko desbiderapen estandarrarekin), orduan, % 90eko probabilitatea egongo da arrautzak 69,41 g baino gutxiago pisatzeko.

NORMDIST

Dentsitate-funtzioa edo banaketa normal metatua kalkulatzen du.

Sintaxia

NORMDIST(Zenbakia; Batez bestekoa; STDEV; C)

Zenbakia: banaketa normala kalkulatzeko oinarritzat erabiliko den banaketaren balioa.

Batez bestekoa: banaketaren batez besteko balioa.

STDEV: banaketaren desbiderapen estandarra.

C = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=NORMDIST(70; 63; 5 0) funtzioaren emaitza 0.03 da.

=NORMDIST(70; 63; 5 1) funtzioaren emaitza 0,92 da.

NORMDIST

Dentsitate-funtzioa edo banaketa normal metatua kalkulatzen du.

Sintaxia

NORMDIST(Zenbakia; Batez bestekoa; STDEV; C)

Zenbakia: banaketa normala kalkulatzeko oinarritzat erabiliko den banaketaren balioa.

Batez bestekoa: banaketaren batez besteko balioa.

STDEV: banaketaren desbiderapen estandarra.

C aukerakoa da. C = 0: dentsitate-funtzioa kalkulatzen du; C = 1: banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=NORMDIST(70; 63; 5 0) funtzioaren emaitza 0.03 da.

=NORMDIST(70; 63; 5 1) funtzioaren emaitza 0,92 da.

NEGBINOMDIST

Dentsitate edo banaketa binomial negatiboa ematen du.

Sintaxia

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X: egindako saioetan lortutako hutsegiteen kopurua.

R: egindako saioetan lortutako arrakasten kopurua.

Probabilitatea: saio baten arrakasta-probabilitatea.

Metagarria = 0 dentsitate-funtzioa kalkulatzen du,Metagarria = 1 banaketa kalkulatzen du.

Adibidea

=NEGBINOMDIST(1; 1; 0,5): emaitza 0,25 da.

=NEGBINOMDIST(1; 1; 0,5): emaitza 0,25 da.

NEGBINOMDIST

Banaketa binomial negatiboa ematen du.

Sintaxia

NEGBINOMDIST(X; R; probabilitatea)

X: egindako saioetan lortutako hutsegiteen kopurua.

R: egindako saioetan lortutako arrakasten kopurua.

Probabilitatea: saio baten arrakasta-probabilitatea.

Adibidea

=NEGBINOMDIST(1; 1; 0,5): emaitza 0,25 da.

MODE.SNGL

Datu multzo bateko maiztasun handieneko balioa ematen du (moda). Maiztasun bereko hainbat balio badago, baliorik txikiena emango du. Errorea ematen du, balio bat ere ez denean birritan agertzen.

Sintaxia

MODE(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30: zenbakizko balioak edo areak dira.

Warning.png If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.

Adibidea

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

Sintaxia

MODE(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30: zenbakizko balioak edo areak dira.

Warning.png As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.

Adibidea

=MODE(A1:A50)

MODE

Datu multzo bateko maiztasun handieneko balioa ematen du (moda). Maiztasun bereko hainbat balio badago, baliorik txikiena emango du. Errorea ematen du, balio bat ere ez denean birritan agertzen.

Sintaxia

MODE(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30: zenbakizko balioak edo areak dira.

Adibidea

=MODE(A1:A50)

MINA

Argumentu-zerrenda bateko balio txikiena ematen du. Testua ere sar dezakezu. Testuaren balioa 0 da.

MINA() eta MAXA() funtzioek 0 ematen dute, ez bada baliorik (zenbakizko nahiz testuzko baliorik) eta errorerik aurkitu.

Sintaxia

MINA(balioa 1; balioa 2; ... balioa 30)

Balioa 1; balioa 2;...balioa 30: balioak edo areak dira. Testuaren balioa 0 da.

Adibidea

=MINA(1; "Testua"; 20) funtzioak 0 ematen du.

=MINA(A1:B100): zerrendako baliorik txikiena ematen du.

MIN

Argumentu-zerrenda bateko baliorik txikiena ematen du.

0 ematen du, ez bada zenbakizko baliorik edo errorerik aurkitu gelaxka-erreferentzia gisa pasatutako gelaxka-arean. Testu-gelaxkei ez ikusi egiten diete MIN() eta MAX() funtzioek. MINA() eta MAXA() funtzioek 0 ematen dute, ez bada baliorik (zenbakizko nahiz testuzko baliorik) eta errorerik aurkitu. Kate-argumentu literal bat pasatzen bazaio MIN() edo MAX() funtzioari, MIN("katea") adibidez, hala ere errorea emango du.

Sintaxia

MIN(zenbakia 1; zenbakia 2;... zenbakia 30)

Zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30: zenbakizko balioak edo areak dira.

Adibidea

=MIN(A1:B100): zerrendako baliorik txikiena ematen du.

MEDIAN

Zenbaki multzo baten mediana ematen du. Multzoko balio kopurua bakoitia bada, multzoaren erdian dagoen zenbakia izango da mediana; balio kopurua bikoitia bada, berriz, multzoaren erdian dauden bi balioen batez bestekoa izango da.

Sintaxia

MEDIAN(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30: lagin bat adierazten duten balioak edo areak dira. Zenbaki bakoitza erreferentzia batekin ordeztu daiteke.

Adibidea

kopurua bakoitia bada: =MEDIAN(1; 5; 9; 20; 21) funtzioak 9 ematen du mediana-balio gisa.

kopurua bikoitia bada: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) funtzioak erdiko bi balioen (5 eta 9) arteko batez bestekoa ematen du; alegia, 7.

MAXA

Argumentu-zerrenda bateko balio handiena ematen du. MAX funtzioak ez bezala, honek testua sartzea onartzen du. Testuaren balioa 0 da.

MINA() eta MAXA() funtzioek 0 ematen dute, ez bada baliorik (zenbakizko nahiz testuzko baliorik) eta errorerik aurkitu.

Sintaxia

MAXA(balioa 1; balioa 2; ... balioa 30)

Balioa 1; balioa 2;...balioa 30: balioak edo areak dira. Testuaren balioa 0 da.

Adibidea

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"testua") funtzioak zerrendako baliorik handiena ematen du.

=MAXA(A1:B100) funtzioak zerrendako baliorik handiena ematen du.

MAX

Argumentu-zerrenda bateko balio handiena ematen du.

0 ematen du, ez bada zenbakizko baliorik edo errorerik aurkitu gelaxka-erreferentzia gisa pasatutako gelaxka-arean. Testu-gelaxkei ez ikusi egiten diete MIN() eta MAX() funtzioek. MINA() eta MAXA() funtzioek 0 ematen dute, ez bada baliorik (zenbakizko nahiz testuzko baliorik) eta errorerik aurkitu. Kate-argumentu literal bat pasatzen bazaio MIN() edo MAX() funtzioari, MIN("katea") adibidez, hala ere errorea emango du.

Sintaxia

MAX(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Zenbakia 1; zenbakia 2;...zenbakia 30: zenbakizko balioak edo areak dira.

Adibidea

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) zerrendako baliorik altuena ematen du.

=MAX(A1:B100) zerrendako baliorik altuena ematen du.

AVERAGEIFS

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVERAGEIF

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

AVERAGEA

Argumentuen batez bestekoa ematen du. Testuaren balioa 0 da.

Sintaxia

AVERAGEA(balioa 1; balioa 2; ... balioa 30)

Balioa 1; balioa 2;...balioa 30: balioak edo areak dira. Testuaren balioa 0 da.

Adibidea

=AVERAGEA(A1:A50)

AVERAGE

Argumentuen batez bestekoa ematen du.

Sintaxia

AVERAGE(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

Number1; Number2;...Number30 are numerical values or ranges.

Adibidea

=AVERAGE(A1:A50)

AVEDEV

Datu-puntuen batez bestekoarekiko desbiderapen absolutuen batez bestekoa ematen du. Datu multzoaren sakabanatzea erakusten du.

Sintaxia

AVEDEV(zenbakia 1; zenbakia 2; ... zenbakia 30)

zenbakia 1, zenbakia 2,...zenbakia 30: lagin bat adierazten duten balioak edo areak dira. Zenbaki bakoitza erreferentzia batekin ordeztu daiteke.

Adibidea

=AVEDEV(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category