İstatistik İşlevleri Kısım Beş

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Contents

WEIBULL.DAĞ

Weibull dağılımının değerlerini döndürür.

Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.

Eğer C 0 ise WEIBULL.DAĞ olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.

Eğer C 1 ise WEIBULL.DAĞ birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Sözdizimi

WEIBULL.DAĞ(Sayı; Alpa; Beta; C)

Sayı Weibul dağılımının hesaplanmasında kullanılacak değerdir.

Alfa Weibull dağılımının şekil parametresidir.

Beta Weibull dağılımının ölçekleme parametresidir.

C fonksiyonu türüne işaret eder.

Örnek

=WEIBULL.DAĞ(2;1;1;1) 0.8646647168 değerini döndürür.

Ayrıca Wiki sayfasına da bakın.

WEIBULL

Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanın.

Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.

Eğer C 0 ise WEIBULL olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.

Eğer C 1 ise WEIBULL kümülatif dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Sözdizimi

WEIBULL(Sayı; Alfa; beta; C)

Sayı Weibul dağılımının hesaplanmasında kullanılacak değerdir.

Alfa Weibull dağılımının alfa parametresidir.

beta Weibull dağılımının Beta parametresidir.

C fonksiyonu türüne işaret eder.

Örnek

=WEIBULL(2;1;1;1) Weibull kümülatif dağılım işlevi 0,86 bulunur.

Ayrıca Wiki sayfasına da bakın.

VARSA

Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir. Hesaplamaya, sayıların yanında metin ve DOĞRU, YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır.

Sözdizimi

VARSA(değer 1; değer 2; ...; değer 30)

değer 1; değer 2; ...; değer 30 tüm popülasyonu temsil eden değerler veya aralıklardır.

Örnek

=VARSA(A1:A50)

VARS

Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar.

Sözdizimi

VARS(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30)

sayı 1, sayı 2, ...; sayı 30 tüm popülasyonu temsil eden sayısal değerler veya aralıklardır.

Örnek

=VARS(A1:A50)

VAR.S

Varyansı bir örneğe dayanarak tahmin eder.

Sözdizimi

VAR.S(Sayı1;Sayı2; ...Sayı30)

Sayı1, Sayı2, ...Sayı30 tüm popülasyondan ortaya çıkan bir örneği temsil eden sayısal değer veya aralıklardır.

Örnek

=VAR.S(A1:A50)

VAR.P

Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar.

Sözdizimi

VAR.P(Sayı1;Sayı2; ...Sayı30)

Sayı1;Sayı2; ...Sayı30 tüm popülasyonu temsil eden sayısal değerler veya aralıklardır.

Örnek

=VAR.P(A1:A50)

VARA

Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder. Hesaplamaya sayıların yanında metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır.

Sözdizimi

VARA(değer 1; değer 2; ...; değer 30)

değer 1; değer 2; ...; değer 30 tüm popülasyondan ortaya çıkan bir örneği temsil eden bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca başvuruların yerine de kullanılabilirler. Metin değerlerinin 0 olduğu varsayılır.

Örnek

=VARA(A1:A50)

VAR

Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder.

Sözdizimi

VAR(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30)

sayı 1, sayı 2, ...; sayı 30 Sayı 1, sayı 2, ...sayı 30 tüm popülasyondan ortaya çıkan bir örneği temsil eden bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca başvuruların yerine de kullanılabilirler. Metin değerlerinin 0 olduğu varsayılır.

Örnek

=VAR(A1:A50)

TTEST

Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için TTEST işlevini kullanın.

Sözdizimi

TTEST(veri_1; veri_2; mod; Tür)

veri_1 bağımlı dizi veya birinci kayıt veri aralığıdır.

veri_2 bağımlı matris veya ikinci kayıt için veri aralığıdır.

Kip = 1 tek kuyruklu testi, Kip = 2 çift kuyruklu testi hesaplar.

Türgerçekleştirilecek t-sınaması türüdür. Tür 1 çift demektir. Tür 2 iki örnek anlamındadır, eşit varyans (homoskedastik). Tür 3 iki örnek anlamına gelir, eşit olmayan varyans (heteroskedastik).

Örnek

=TTEST(A1:A50;B1:B50)

TTERS

Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, t-dağılımının t-değerini verir.

Sözdizimi

TTERS(sayı; özgürlük_dereceleri)

sayı iki uçlu t-dağılımıyla ilişkili olasılıktır.

özgürlük_dereceleri t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Örnek

=TTERS(0,1;6) t-dağılımının t-değeri 1,94.

T.TEST

Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir.

Sözdizimi

T.TEST(Veri1; Veri2; Kip; Tür)

Veri1 bağımlı dizi veya birinci kayıt için veri aralığıdır.

Veri2 bağımlı dizi veya ikinci kayıt için veri aralığıdır.

Kip = 1 tek kuyruklu dağılım testini Mod = 2 çift kuyruklu dağılım testini hesaplar.

Türgerçekleştirilecek t-sınaması türüdür. Tür 1 eşleştirilmiş demektir. Tür 2 iki örnek anlamındadır, eşit varyans (homoskedastik). Tür 3 iki örnek anlamına gelir, eşit olmayan varyans (heteroskedastik).

Örnek

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

F.TERS.SAĞK

İki kuyruklu Öğrenci T Dağılımının tersini hesaplar, bu küçük veri kümeleri üzerinde hipotez test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Sözdizimi

T.TERS.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı iki uçlu t-dağılımıyla ilişkili olasılıktır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Örnek

=T.TERS.SAĞK(0.25; 10) 1.221255395 değerini döndürür.

T.TERS

T-dağılımının bir kuyruklu tersini döndürür.

Sözdizimi

T.TERS(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı bir kuyruklu t-dağılımıyla ilişkili olasılıktır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Örnek

=T.TERS(0.1;6) -1.4397557473 değerini döndürür.

T.DAĞ.SAĞK

Sağ kuyruklu Öğrenci T Dağılımının tersini hesaplar, bu küçük veri kümeleri üzerinde hipotez test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Sözdizimi

T.DAĞ.SAĞK(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Örnek

=T.DAĞ.SAĞK(1; 10) 0.1704465662 değerini döndürür.

T.DAĞ.2T

İki kuyruklu Öğrenci T Dağılımını hesaplar, bu küçük veri kümeleri üzerinde hipotez test edilmesinde sıklıkla kullanılan bir sürekli olasılık dağılımıdır.

Sözdizimi

T.DAĞ.2T(Sayı; SerbestlikDerecesi)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Örnek

=T.DAĞ.2T(1; 10) 0.3408931323 değerini döndürür.

T.DAĞ

t-dağılımını döndürür.

Sözdizimi

T.DAĞ(Sayı; SerbestlikDerecesi; Birikimli)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

SerbestlikDerecesi t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Birikimli = 0 veya YANLIŞ olasılık yoğunluk fonksiyonunu, 1 veya DOĞRU birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Örnek

=T.DAĞ(1; 10; DOĞRU) 0.8295534338 değerini döndürür

TDAĞ

Yüzdelik Noktaları hesaplanan t'nin hesaplanmış değeri sayısal değer (x) olduğunda öğrenci t dağılımına ilişkin Yüzdelik Noktaları (olasılık) verir.

Sözdizimi

TDAĞ(Sayı; Özgürlük_dereceleri; Mod)

Sayı t-dağılımının hesaplanacağı sayıdır.

özgürlük_dereceleri t-dağılımına ilişkin serbestlik derecesi sayısıdır.

Kip = 1 tek kuyruklu testi, Kip = 2 çift kuyruklu testini hesaplar.

Örnek

=TDAĞ(12;5;1)

STHYX

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir. Standart hata, tek bir x için y tahminindeki hata miktarının ölçümüdür.

Sözdizimi

STHYX(veri_Y; veri_X)

veri_Y sayısal bağımlı veri noktaları dizisi veya hücre aralığıdır.

veri_X X verisinin dizisi ya da matrisidir.

Örnek

=STHYX(A1:A50;B1:B50)

STDSAPMASA

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür.

Sözdizimi

STDSAPMASA(değer 1; değer 2; ...; değer 30)

Değer 1; Değer 2, ...; Değer 30 tüm popülasyonu temsil eden değerler veya aralıklardır.

Örnek

=STDSAPMASA(A1:A50) başvuru hücre aralığındaki değerlerin standart sapmasını hesaplar.

STDSAPMAS

Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar.

Sözdizimi

STDSAPMAS(sayı1; sayı2; ...; sayı30)

Sayı 1, Sayı 2, ...; Sayı 30 tüm popülasyonu temsil eden sayısal değerler veya aralıklardır.

Örnek

=STDSAPMAS(A1:A50) başvurulan verinin standart sapması ile döner.

STDSAPMA.S

Standart sapmayı popülasyonun örneklemine dayalı olarak hesaplar.

Sözdizimi

STDSAPMA.S(Sayı1;Sayı2;...;Sayı30)

Sayı1;Sayı2;...;Sayı30 popülasyonun bir örneklemini temsil eden sayısal değerlerdir.

Örnek

=STDSAPMA.S(A1:A50) başvurulan verinin standart sapmasını döndürür.

STDSAPMA.P

Tüm popülasyonun standart sapmasını hesaplar.

Sözdizimi

STDSAPMA.P(Sayı1;Sayı2;...Sayı30)

Sayı1,Sayı2,...;Sayı30 tüm popülasyonu temsil eden sayısal değerler veya aralıklardır.

Örnek

=STDSAPMA.P(A1:A50) başvurulan verinin standart sapmasını döndürür.

STDSAPMAA

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin, ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüsüdür. Hesaplamaya metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır.

Sözdizimi

STDSAPMAA(değer 1; değer 2; ...; değer 30)

değer 1, değer 2, ...; değer 30 tüm popülasyondan ortaya çıkan bir örneği temsil eden bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca başvuruların yerine de kullanılabilirler. Metin değerlerinin 0 olduğu varsayılır.

Örnek

=STDSAPMAA(A1:A50) işlevi, başvurulan veriye bağlı olarak tahmini standart sapmayı döndürür.

STDSAPMA

Bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür.

Sözdizimi

STDSAPMA(sayı1; sayı2; ...; sayı30)

sayı1; sayı2; ...; sayı30 tüm popülasyona bağlı olarak bir örneği temsil eden sayısal bağımsız değişkenlerdir.

Örnek

=STDSAPMA(A1:A50) referans alınan veri temelinde tahmin edilen standart sapma değeridir.

STANDARTLAŞTIRMA

Ortalama ve standart_sapmayla nitelenen bir dağılımdan normalleştirilmiş bir değer verir.

Sözdizimi

STANDARTLAŞTIRMA(Sayı; ortalama; STDSAPMA)

Sayı standartlaştırılacak değerdir.

ortalama dağılımın aritmetik ortalamasıdır.

STSAP dağılımın standart sapmasıdır.

Örnek

=STANDARTLAŞTIRMA(11;10;1)işlevi 1 değerini döndürür. 10 ortalamasına ve 1 standart sapmasına sahip normal bir dağılımda 11 değeri, 1 değerinin standart normal dağılımın ortalamasının üzerinde olduğu kadar 10 değerinin ortalamasının üzerindedir.

EĞİM

Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, doğrusal regresyon çizgisinin eğimini verir. Eğim, çizgi üzerindeki iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünen düşey mesafedir; bu da regresyon çizgisi boyunca değişim oranıdır

Sözdizimi

EĞİM(veri_Y; veri_X)

veri_Y sayısal bağımlı veri noktaları dizisi veya hücre aralığıdır.

veri_X X verisinin dizisi ya da matrisidir.

Örnek

=EĞİM(A1:A50;B1:B50)

YIL

Calculates the skewness of a distribution using the population of a random variable.

ÇARPIKLIK(sayı1; sayı2; ...; sayı30)

sayı1; sayı2; ...; sayı30 dağılım örneğini temsil eden sayısal bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca aralıkları da temsil ederler.

Calculates the skewness of a distribution using the population, i.e. the possible outcomes, of a random variable. The sequence shall contain three numbers at least.

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2828158928

SKEWP(A1:A6) returns 0.2828158928, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1;Number2) returns zero always, if Number1 and Number2 results in two numbers.

SKEWP(Number1) returns Err:502 (Invalid argument) if Number1 results in one number, because SKEWP cannot be calculated with one value.

ÇARPIKLIK

Dağılım çarpıklığını verir. Çarpıklık, bir dağılımın ortalaması etrafındaki asimetri derecesini belirtir.

Sözdizimi

ÇARPIKLIK(sayı1; sayı2; ...; sayı30)

sayı1; sayı2; ...; sayı30 dağılım örneğini temsil eden sayısal bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca aralıkları da temsil ederler.

Örnek

=ÇARPIKLIK(A1:A50) başvurudaki verilerin dağılımının çarpıklığını hesaplar.

RANK.EŞİT

Verilen değerler dizisi içinde belirli bir değerin istatistiksel sırasını döndürür. Eğer listede tekrarlanan değerler varsa bunlar aynı sırada verilirler.

Note.png RANK.ORT ile RANK.EŞİT arasındaki fark listede tekrarlı değerler olduğunda belirir. RANK.EŞİT işlevi alt sırayı döndürürken RANK.ORT işlevi ortalama sırayı döndürür.

Sözdizimi

RANK.EŞİT(Değer; Veri; Tür)

Değer sıradaki yerini bulmak istediğiniz sayıdır.

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir.

Tür (isteğe bağlı) sıralama yönüdür.

Tür = 0 demek dizinin son ögesinden başa doğru azalması demektir (varsayılan durum budur),

Tür = 1 ise ilk ögeden sona doğru artış olması demektir.

Örnek

=RANK.EŞİT(A10;A1:A50) işlevi A1:A50 değer aralığındaki A10 hücresinde bulunan değerin sırasını döndürür. Aralık içinde Değer yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

RANK.ORT

Verilen değerler dizisi içinde belirli bir değerin istatistiksel sırasını döndürür. Eğer listede tekrarlanan değerler varsa ortalama sıra döndürülür.

Note.png RANK.ORT ile RANK.EŞİT arasındaki fark listede tekrarlı değerler olduğunda belirir. RANK.EŞİT işlevi alt sırayı döndürürken RANK.ORT işlevi ortalama sırayı döndürür.

Sözdizimi

RANK.ORT(Değer; Veri; Tür)

Değer sıradaki yerini bulmak istediğiniz değerdir.

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir.

Tür (isteğe bağlı) sıralama yönüdür.

Tür = 0 demek dizinin son ögesinden başa doğru azalması demektir (varsayılan durum budur),

Tür = 1 ise ilk ögeden sona doğru artış olması demektir.

Örnek

=RANK.ORT(A10;A1:A50) işlevi A1:A50 değer aralığındaki A10 hücresinde bulunan değerin sırasını döndürür. Aralık içinde Değer yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

SIRA

Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir. Bir sayının yeri, listedeki diğer değerlere göre büyüklüğüdür. Listeyi sıralamanız gerekirse, sayının sıradaki yeri, sayının konumudur.

Sözdizimi

SIRA(değer; Veri; Tür)

değer sıradaki yerini bulmak istediğiniz sayıdır.

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir. sayısal olmayan değerler dikkate alınmaz.

Tür (isteğe bağlı) sıralama yönüdür.

Tür 0 (sıfır) ise veya belirtilmezse, verinin azalan şekilde sıralanmış bir liste olarak düzenlenir (varsayılan durum budur). Bu sıralama düzenindeki konum değeri döner.

Tür = 1 ise verinin artan şekilde sıralanmış bir liste olarak düzenlenir. Bu sıralama düzenindeki konum değeri döner.

Örnek

=SIRA(A10;A1:A50) işlevi A1:A50 değer aralığındaki A10 hücresinde bulunan değerin sırasını döndürür. Aralık içinde Değer yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

OLASILIK

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olma olasılığını verir.Son ( Üst_sınır) verilmezse, (Veri) x_aralığındaki değerlerin Başlat ( Alt_sınır) eşit olma olasılığını verir.

Sözdizimi

OLASILIK(veri; olasılık; Başlat; Son)

Veri örnekteki veri aralığı veya dizidir. sayısal olmayan değerler dikkate alınmaz.

olasılık ilgili olasılıkların dizisi ya da aralığıdır.

Başlat olasılıkları toplanacak olan aralığın başlangıç değeridir.

Son (isteğe bağlı) olasılıkları toplanacak olan aralığın bitiş değeridir. Bu parametre yoksa, Başlat değeri olasılığı hesaplanır.

Örnek

=OLASILIK(A1:A50;B1:B50;50;60) işlevi, A1:A50 aralığındaki bir değerin aynı zamanda 50 ile 60 arasındaki sınır içinde de olma olasılığını döndürür. A1:A50 aralığı içindeki her değerin B1:B50 aralığı içinde olma olasılığı vardır.

PERMÜTASYONA

Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir (Tekrarlar geçerli). Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir.

Sözdizimi

PERMÜTASYONA(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2)

Hesap_sayısı_1 nesnelerin toplam sayısıdır.

Hesap_sayısı_2 her permütasyondaki nesne sayısıdır.

Örnek

Toplam 11 nesne arasından 2 nesne hangi sıklıkla seçilebilir?

=PERMÜTASYONA(11;2) olası permutasyon değeri 121.

=PERMÜTASYONA(6;3)formülü sonucu 216 bulunur. Her kart, yeni bir kart çekilmeden önce geri yerleştiriliyorsa, altı oyun kağıdından 3'ünü sırayla yerleştirmenin 216 farklı olasılığı vardır.

PERMÜTASYON

Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir. Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir.

Sözdizimi

PERMÜTASYON(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2)

Hesap_sayısı_1 nesnelerin toplam sayısıdır.

Hesap_sayısı_2 her permütasyondaki nesne sayısıdır.

Örnek

=PERMÜTASYON(6;3) 120 sonucunu verir. 6 oyun kartı arasından 3 oyun kartı seçmenin 120 değişik olasılığı vardır.

NORMSTERS

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

Sözdizimi

NORMSTERS(Sayı)

sayı normal dağılıma karşılık gelen olasılıktır.

Örnek

=NORMSTERS(0,908789) formülünün sonucu 1,3333.

NORMSDAĞ

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

GAUSS(x)=NORMSDAĞ(x)-0.5 eşitliği vardır.

Sözdizimi

NORMSDAĞ(Sayı)

Sayı standart normal dağılımın hesaplanacağı değerdir.

Örnek

=NORMSDAĞ(1) 0,84 sonucunu verir. 1 X değerinin solunda, standart normal dağılım eğrisinin altındaki alan, toplam alanın %84'üdür

NORM.S.TERS

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir.

Sözdizimi

NORM.S.TERS(Sayı)

Sayı ters standart normal dağılımın hesaplanacak olasılık değeridir.

Örnek

=NORM.S.TERS(0.908789) 1.333334673 değerini döndürür.

NORM.S.DAĞ

Standart normal birikimli dağılım işlevini döndürür. Bu dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

Sözdizimi

NORM.S.DAĞ(Sayı; Birikimli)

Sayı standart normal dağılımın hesaplanacağı değerdir.

Birikimli 0 veya Yanlış olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar. Diğer değerler veya Doğru birikimli dağılım fonksiyonunu hesaplar.

Örnekler

=NORM.S.DAĞ(1;0) 0.2419707245 değerini döndürür.

=NORM.S.DAĞ(1) 0.8413447461 sonucunu verir. 1 X değerinin solunda, standart normal dağılım eğrisinin altındaki alan, toplam alanın %84'üdür

FORECAST.LINEAR

Var olan değerleri kullanarak gelecek bir değeri hesaplar veya tahmin eder. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, var olan x değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir.

Sözdizimi

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

değer doğrusal regresyonda y değeri hesaplanacak olan x değeridir.

veri_Y bilinen bağımlı Y değerleri dizisi veya aralığıdır.

veri_X bağımsız dizi ya da veri aralığıdır.

Örnek

=TAHMİN(50;A1:A50;B1;B50) işlevi, X ve Y değerlerinin her iki başvuruda da doğrusal bir eğimle bağlantılı olmaları durumunda 50 X değeri için beklenen Y değerini döndürür.

TAHMİN

Var olan değerleri kullanarak gelecek bir değeri hesaplar veya tahmin eder. Tahmin edilen değer, belirli bir x-değeri için verilen bir y-değeridir. Bilinen değerler, var olan x değerleri ve y değerleridir; yeni değer doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edilir.

Sözdizimi

TAHMİN(değer; veri_Y; veri_X)

değer doğrusal regresyonda y değeri hesaplanacak olan x değeridir.

veri_Y bilinen bağımlı Y değerleri dizisi veya aralığıdır.

veri_X bağımsız dizi ya da veri aralığıdır.

Örnek

=TAHMİN(50;A1:A50;B1;B50) işlevi, X ve Y değerlerinin her iki başvuruda da doğrusal bir eğimle bağlantılı olmaları durumunda 50 X değeri için beklenen Y değerini döndürür.

SAPKARE

Veri noktalarındaki sapmaların karelerinin toplamını örnek ortalamalarından verir.

Sözdizimi

SAPKARE(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30)

sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30 bir örneği temsil eden sayısal bağımsız değişkenlerdir. Ayrıca başvuruların yerine de kullanılabilirler.

Örnek

=SAPKARE(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category