Funkcje statystyczne - część piąta

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Contents

ROZKŁ.WEIBULL

Zwraca wartości rozkładu Weibulla.

Rozkład Weibulla jest ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa o parametrach Alfa > 0 (kształt) i Beta > 0 (skala).

Jeśli SKUMULOWANY wynosi 0, funkcja ROZKŁ.WEIBULL oblicza funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

Jeśli SKUMULOWANY wynosi 1, funkcja ROZKŁ.WEIBULL oblicza funkcję rozkładu skumulowanego.

Składnia

ROZKŁ.WEIBULL(liczba; alfa; beta; skumulowany)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć rozkład Weibulla.

Alfa to parametr kształtu rozkładu Weibulla.

Beta to parametr skali rozkładu Weibulla.

SKUMULOWANY to typ funkcji.

Przykład

=ROZKŁ.WEIBULL(2;1;1;1) zwraca wartość 0,8646647168.

Zobacz także stronę Wiki.

ROZKŁAD.WEIBULL

Zwraca wartości rozkładu Weibulla.

Rozkład Weibulla jest ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa o parametrach alfa > 0 (kształt) i beta > 0 (skala).

Jeśli SKUMULOWANY wynosi 0, funkcja ROZKŁAD.WEIBULL oblicza funkcję gęstości prawdopodobieństwa.

Jeśli SKUMULOWANY wynosi 1, funkcja ROZKŁAD.WEIBULL oblicza funkcję rozkładu skumulowanego.

Składnia

ROZKŁAD.WEIBULL(liczba; alfa; beta; skumulowany)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć rozkład Weibulla.

Alfa to parametr kształtu rozkładu Weibulla.

Beta to parametr skali rozkładu Weibulla.

SKUMULOWANY to typ funkcji.

Przykład

=ROZKŁAD.WEIBULL(2;1;1;1) zwraca wartość 0,86.

Zobacz także Wiki page (stronę Wiki).

WARIANCJA.POPUL.A

Oblicza wariancję, bazując na całej populacji. Wartością tekstu jest 0.

Składnia

WARIANCJA.A(wartość_1; wartość_2; ...wartość_30)

Wartość_1, wartość_2...wartość_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące całą populację.

Przykład

=WARIANCJA.POPUL.A(A1:A50)

WARIANCJA.POPUL

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

Składnia

WARIANCJA.POPUL(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ...liczba_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące całą populację.

Przykład

=WARIANCJA.POPUL(A1:A50)

WARIANCJA.PRÓBKI

Oblicza wariancję na podstawie próbki.

Składnia

WARIANCJA.PRÓBKI(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, Liczba_2, ...Liczba_30 to wartości liczbowe lub zakresy reprezentujące próbkę uzyskaną na podstawie całej populacji.

Przykład

=WARIANCJA.PRÓBKI(A1:A50)

WARIANCJA.POP

Oblicza wariancję na podstawie całej populacji.

Składnia

WARIANCJA.POP(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, Liczba_2, ...Liczba_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące całą populację.

Przykład

=WARIANCJA.POP(A1:A50)

WARIANCJA.A

Oblicza wariancję na podstawie próbki. Wartością tekstu jest 0.

Składnia

WARIANCJA.A(wartość_1; wartość_2; ...wartość_30)

Wartość_1, wartość_2,...wartość_30 to wartości lub zakresy reprezentujące próbkę pobraną z całej populacji. Tekst ma wartość 0.

Przykład

=WARIANCJA.A(A1:A50)

WARIANCJA

Oblicza wariancję na podstawie próbki.

Składnia

WARIANCJA(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ...liczba_30 oznaczają wartości liczbowe lub zakresy reprezentujące próbkę uzyskaną na podstawie całej populacji.

Przykład

=WARIANCJA(A1:A50)

TEST.T

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem T-Studenta.

Składnia

TEST.T(dane_1; dane_2; tryb; typ)

Dane_1 oznaczają niezależną macierz lub zakres danych dla pierwszego rekordu.

Dane_2 oznaczają niezależną macierz lub zakres danych dla drugiego rekordu.

Tryb = 1 oblicza test jednostronny, Tryb = 2 oblicza test dwustronny.

Typ to rodzaj przeprowadzanego testu T. Typ 1 to test sparowany. Typ 2 to test zakładający dwie próbki o równej wariancji. Typ 3 to test zakładający dwie próbki o różnej wariancji.

Przykład

=TEST.T(A1:A50;B1:B50;2;2)

ROZKŁAD.T.ODW

Zwraca odwrotność rozkładu T.

Składnia

ROZKŁAD.T.ODW(liczba; stopnie_swobody)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo związane z dwustronnym rozkładem t.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu T.

Przykład

=ROZKŁAD.T.ODW(0,1;6) zwraca wartość 1,94

T.TEST

Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem T Studenta.

Składnia

T.TEST(dane_1; dane_2; tryb; typ)

Dane_1 oznaczają niezależną macierz lub zakres danych dla pierwszego rekordu.

Dane_2 oznaczają niezależną macierz lub zakres danych dla drugiego rekordu.

Tryb = 1 oblicza test jednostronny, Tryb = 2 oblicza test dwustronny.

Typ to rodzaj przeprowadzanego testu t. Typ 1 to test sparowany. Typ 2 to test zakładający dwie próbki o równej wariancji (homoscedastyczny). Typ 3 to test zakładający dwie próbki o różnej wariancji (heteroscedastyczny).

Przykład

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

ROZKŁ.T.ODWR.DS

Oblicza odwrotność dwustronnego rozkładu T Studenta, który jest ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa stosowany często przy testowaniu hipotez na małych próbkach zbiorów danych.

Składnia

ROZKŁ.T.ODWR.DS(liczba; stopnie_swobody)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo związane z dwustronnym rozkładem t.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu t.

Przykład

=ROZKŁ.T.ODWR.DS(0,25; 10) zwraca wartość 1,221255395.

ROZKŁ.T.ODWR

Zwraca jednostronną odwrotność rozkładu t.

Składnia

ROZKŁ.T.ODWR(liczba; stopnie_swobody)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo związane z jednostronnym rozkładem t.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu t.

Przykład

=ROZKŁ.T.ODWR(0,1;6) zwraca wartość -1,4397557473.

ROZKŁ.T.PS

Oblicza prawostronny rozkład T Studenta, który jest ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa stosowany często przy testowaniu hipotez na małych próbkach zbiorów danych.

Składnia

ROZKŁ.T.PS(liczba; stopnie_swobody)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć rozkład t.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu t.

Przykład

=ROZKŁ.T.PS(1; 10) zwraca wartość 0,1704465662.

ROZKŁ.T.DS

Oblicza dwustronny rozkład T Studenta, który jest ciągłym rozkładem prawdopodobieństwa stosowany często przy testowaniu hipotez na małych próbkach zbiorów danych.

Składnia

ROZKŁ.T.DS(liczba; stopnie_swobody)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć rozkład t.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu t.

Przykład

=ROZKŁ.T.DS(1; 10) zwraca wartość 0,3408931323.

ROZKŁ.T

Zwraca wartość rozkładu t.

Składnia

ROZKŁ.T(liczba; stopnie_swobody; skumulowany)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć rozkład t.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu t.

Skumulowany = 0 lub FAŁSZ oblicza funkcję gęstości prawdopodobieństwa, 1 lub PRAWDA oblicza funkcję rozkładu skumulowanego.

Przykład

=ROZKŁ.T(1; 10; PRAWDA) zwraca wartość 0,8295534338

ROZKŁAD.T

Zwraca wartości rozkładu T.

Składnia

ROZKŁAD.T(liczba; stopnie_swobody; tryb)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć rozkład T.

Stopnie_swobody oznaczają liczbę stopni swobody dla rozkładu T.

Tryb = 1 zwraca test jednostronny, tryb = 2 zwraca test dwustronny.

Przykład

=ROZKŁAD.T(12;5;1)

REGBŁSTD

Zwraca błąd standardowy przewidywanej wartości Y dla każdej wartości X w regresji.

Składnia

REGBŁSTD(dane_Y; dane_X)

Dane_Y oznaczają macierz danych Y.

Dane_X oznaczają macierz danych X.

Przykład

=REGBŁSTD(A1:A50;B1:B50)

ODCH.STANDARD.POPUL.A

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie populacji.

Składnia

ODCH.STANDARD.POPUL.A(wartość_1; wartość_2; ...wartość_30)

Wartość_1,wartość_2,...wartość_30 to wartości lub zakresy reprezentujące całą populację. Tekst ma wartość 0.

Przykład

=ODCH.STANDARD.POPUL.A(A1:A50) zwraca odchylenie standardowe dla danych, do których podano odwołanie.

ODCH.STANDARD.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie populacji.

Składnia

ODCH.STANDARD.POPUL(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1,liczba_2,...liczba_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące całą populację.

Przykład

=ODCH.STANDARD.POPUL(A1:A50) zwraca odchylenie standardowe dla danych, do których podano odwołanie.

ODCH.STANDARD.PRÓBKI

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki populacji.

Składnia

ODCH.STANDARD.PRÓBKI(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ...liczba_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące próbkę populacji.

Przykład

=ODCH.STANDARD.PRÓBKI(A1:A50) zwraca odchylenie standardowe dla danych, do których podano odwołanie.

ODCH.STAND.POPUL

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie populacji.

Składnia

ODCH.STAND.POPUL(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ...liczba_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące całą populację.

Przykład

=ODCH.STAND.POPUL(A1:A50) zwraca odchylenie standardowe dla danych, do których podano odwołanie.

ODCH.STANDARDOWE.A

Oblicza odchylenie standardowe oszacowania na podstawie próbki.

Składnia

ODCH.STANDARDOWE.A(wartość_1; wartość_2; ...wartość_30)

Wartość_1, wartość_2,...wartość_30 to wartości lub zakresy reprezentujące próbkę pobraną z całej populacji. Tekst ma wartość 0.

Przykład

=ODCH.STANDARDOWE.A(A1:A50) zwraca szacowane odchylenie standardowe obliczone na podstawie danych, do których podano odwołanie.

ODCH.STANDARDOWE

Oblicza odchylenie standardowe na podstawie próbki.

Składnia

ODCH.STANDARDOWE(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, Liczba_2, ... Liczba_30 to wartości liczbowe lub zakresy reprezentujące próbkę uzyskaną na podstawie całej populacji.

Przykład

=ODCH.STANDARDOWE(A1:A50) zwraca szacowane odchylenie standardowe obliczone na podstawie danych, do których podano odwołanie.

NORMALIZUJ

Zamienia zmienną losową na wartość znormalizowaną.

Składnia

NORMALIZUJ(liczba; średnia; STDEV)

Liczba oznacza wartość, która ma być standaryzowana.

Średnia oznacza średnią arytmetyczną rozkładu.

STDEV oznacza odchylenie standardowe rozkładu.

Przykład

=NORMALIZUJ(11;10;1) zwraca wartość 1. Wartość 11 w rozkładzie normalnym o średniej równej 10 i odchyleniu standardowym równym 1 jest tyle samo większa od średniej 10, ile wartość 1 jest większa od średniej w rozkładzie normalnym.

NACHYLENIE

Zwraca nachylenie linii regresji liniowej. Nachylenie jest dostosowane do zbioru punktów danych w wartościach Y i X.

Składnia

Nachylenie(dane_Y; dane_X)

Dane_Y oznaczają macierz danych Y.

Dane_X oznaczają macierz danych X.

Przykład

=NACHYLENIE(A1:A50;B1:B50)

SKOŚNOŚĆ.POP

Oblicza skośność rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystując populację zmiennej losowej.

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba_1; Liczba_2; ...Liczba_30)

Liczba_1, Liczba_2, ... Liczba_30 oznaczają do 30 wartości liczbowe lub zakresy.

Oblicza skośność rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystując populację np. możliwych wyników zmiennej losowej. Sekwencja powinna zawierać co najmniej trzy liczby.

SKOŚNOŚĆ.POP(2;3;1;6;8;5) zwraca 0,2828158928

SKOŚNOŚĆ.POP(A1:A6) zwraca 0,2828158928, jeśli zakres A1:A6 zawiera {2;3;1;6;8;5}

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba1;Liczba2) zawsze zwraca zero, jeśli Liczba1 i Liczba2 wynika w dwóch liczbach.

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba1) zwraca BŁĄD:502 (nieprawidłowy argument) jeśli Liczba1 wynika w jednej liczbie, ponieważ funkcja SKOŚNOŚĆ.POP nie może być obliczona z jedną wartością.

SKOŚNOŚĆ

Zwraca skośność rozkładu prawdopodobieństwa.

Składnia

SKOŚNOŚĆ(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ... liczba_30 oznaczają wartości liczbowe lub zakresy.

Przykład

=SKOŚNOŚĆ(A1:A50) powoduje obliczenie skośności dla danych, do których podano odwołanie.

POZYCJA.NAJW

Zwraca pozycję statystyczną danej wartości z wprowadzonej macierzy wartości. Jeśli są zdublowane wartości w liście, ta sama pozycja jest zwracana.

Note.png Różnica między POZYCJA.ŚR i POZYCJA.NAJW występuje wtedy, gdy są duplikaty w liście wartości. Funkcja POZYCJA.NAJW zwraca niższą pozycję, natomiast funkcja POZYCJA.ŚR zwraca średnią pozycję.

Składnia

POZYCJA.NAJW(wartość; dane; typ)

Wartość oznacza wartość, dla której należy określić pozycję.

Dane oznaczają macierz lub zakres danych w próbce.

Typ (parametr opcjonalny) oznacza kolejność porządkowania. 0 - rosnąco, 1 - malejąco.

Typ = 0 oznacza porządek malejący od ostatniego do pierwszego elementu macierzy (ustawienie domyślne),

Typ = 1 oznacza porządek rosnący od pierwszego do ostatniego elementu zakresu.

Przykład

=POZYCJA.NAJW(A10;A1:A50) zwraca pozycję wartości w komórce A10 w zakresie wartości A1:A50. Jeśli Wartość nie występuje w podanym zakresie danych, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

POZYCJA.ŚR

Zwraca pozycję statystyczną danej wartości z wprowadzonej macierzy wartości. Jeśli są zdublowane wartości w liście, średnia pozycja jest zwracana.

Note.png Różnica między POZYCJA.ŚR i POZYCJA.NAJW występuje wtedy, gdy są duplikaty w liście wartości. Funkcja POZYCJA.NAJW zwraca niższą pozycję, natomiast funkcja POZYCJA.ŚR zwraca średnią pozycję.

Składnia

POZYCJA.ŚR(wartość; dane; typ)

Wartość oznacza wartość, dla której należy określić pozycję.

Dane oznaczają macierz lub zakres danych w próbce.

Typ (parametr opcjonalny) oznacza kolejność porządkowania. 0 - rosnąco, 1 - malejąco.

Typ = 0 oznacza porządek malejący od ostatniego do pierwszego elementu macierzy (ustawienie domyślne),

Typ = 1 oznacza porządek rosnący od pierwszego do ostatniego elementu zakresu.

Przykład

=POZYCJA.ŚR(A10;A1:A50) zwraca pozycję wartości w komórce A10 w zakresie wartości A1:A50. Jeśli Wartość nie występuje w podanym zakresie danych, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

POZYCJA

Zwraca pozycję liczby w próbce.

Składnia

POZYCJA(wartość; dane; typ)

Wartość oznacza wartość, dla której należy określić pozycję.

Dane oznaczają macierz lub zakres danych w próbce.

Typ (parametr opcjonalny) oznacza kolejność porządkowania. 0 - rosnąco, 1 - malejąco.

Typ = 0 oznacza porządek malejący od ostatniego do pierwszego elementu macierzy (ustawienie domyślne),

Typ = 1 oznacza porządek rosnący od pierwszego do ostatniego elementu zakresu.

Przykład

=POZYCJA(A10;A1:A50) zwraca pozycję wartości w komórce A10 w zakresie wartości A1:A50. Jeśli Wartość nie występuje w podanym zakresie danych, wyświetlany jest komunikat o błędzie.

PRAWDPD

Zwraca wartość prawdopodobieństwa wystąpienia podanej wartości pomiędzy dwiema wartościami granicznymi. Jeśli wartość Koniec nie została podana, funkcja oblicza prawdopodobieństwo w oparciu o zasadę, że wartości danych są równe wartościStart.

Składnia

PRAWDPD(dane; prawdopodobieństwo: start, koniec)

Dane oznaczają macierz lub zakres danych w próbce.

Prawdopodobieństwo oznacza macierz lub zakres odpowiednich prawdopodobieństw.

Start oznacza wartość początkową przedziału, dla którego należy zsumować prawdopodobieństwa.

Koniec (wartość opcjonalna) to wartość końcowa przedziału, dla którego należy zsumować prawdopodobieństwa. W przypadku braku tego parametru obliczane jest prawdopodobieństwo dla wartości Start .

Przykład

=PRAWDPD(A1:A50;B1:B50;50;60) zwraca prawdopodobieństwo zdarzenia, że wartość w zakresie A1:A50 może także znajdować się pomiędzy punktami granicznymi 50 i 60. Każda wartość w zakresie A1:A50 występuje prawdopodobnie także w zakresie B1:B50.

PERMUTACJE.A

Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby elementów (dozwolone powtórzenia).

Składnia

PERMUTACJE.A(liczba_1; liczba_2)

Liczba_1 oznacza całkowitą liczbę obiektów.

Liczba_2 oznacza liczbę obiektów w każdej permutacji.

Przykład

Jak często można wybrać 2 obiekty spośród grupy 11 obiektów?

=PERMUTACJE.A(11;2) zwraca wartość 121.

=PERMUTACJE.A(6;3) zwraca wartość 216. Istnieje 216 różnych możliwości ułożenia sekwencji 3 kart spośród 6 kart, jeśli każda karta jest odkładana przed wyciągnięciem kolejnej.

PERMUTACJE

Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów.

Składnia

PERMUTACJE(liczba_1; liczba_2)

Liczba_1 oznacza całkowitą liczbę obiektów.

Liczba_2 oznacza liczbę obiektów w każdej permutacji.

Przykład

=PERMUTACJE(6;3) zwraca wartość 120. Istnieje 120 różnych możliwości wyciągnięcia sekwencji 3 kart spośród 6 kart.

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(liczba)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego należy obliczyć odwrotność standardowego rozkładu normalnego.

Przykład

=ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(0,908789) zwraca wartość 1,3333.

ROZKŁAD.NORMALNY.S

Zwraca skumulowany rozkład normalny.

Funkcja GAUS(x) = ROZKŁAD.NORMALNY.S(x)-0,5

Składnia

ROZKŁAD.NORMALNY.S(liczba)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć standardowy rozkład normalny.

Przykład

=ROZKŁAD.NORMALNY.S(1) zwraca wartość 0,84. Obszar pod krzywą standardowego rozkładu normalnego po lewej stronie wartości X równej 1 zajmuje 84% całkowitej powierzchni.

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR

Zwraca odwrotność standardowego skumulowanego rozkładu normalnego.

Składnia

ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(liczba)

Liczba oznacza prawdopodobieństwo, dla którego należy obliczyć odwrotność standardowego rozkładu normalnego.

Przykład

=ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR(0,908789) zwraca wartość 1,333334673.

ROZKŁ.NORMALNY.S

Zwraca funkcję standardowego skumulowanego rozkładu normalnego. Rozkład ma zerową średnią i odchylenie standardowe jeden.

Składnia

ROZKŁ.NORMALNY.S(liczba; skumulowany)

Liczba oznacza wartość, dla której należy obliczyć standardowy rozkład normalny.

Skumulowany 0 lub FAŁSZ oblicza funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Inne wartości lub wartość PRAWDA oblicza funkcję rozkładu skumulowanego.

Przykłady

=ROZKŁ.NORMALNY.S(1;0) zwraca wartość 0,2419707245.

=ROZKŁ.NORMALNY.S(1;1) zwraca wartość 0,8413447461. Obszar pod krzywą standardowego rozkładu normalnego po lewej stronie wartości X równej 1 zajmuje 84% całkowitej powierzchni.

REGLINX.LINIOWA

Ekstrapoluje wartości przyszłe w oparciu o istniejące wartości X i Y.

Składnia

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

Wartość oznacza wartość X, dla której należy obliczyć wartość Y na prostej regresji.

Dane_Y oznaczają macierz lub zakres znanych punktów Y.

Dane_X oznaczają macierz lub zakres znanych punktów X.

Przykład

=REGLINX.LINIOWA(50;A1:A50;B1;B50) zwraca wartość Y oczekiwaną dla wartości X równej 50, przy założeniu, że wartości X i Y w obu odwołaniach są połączone trendem liniowym.

REGLINX

Ekstrapoluje wartości przyszłe w oparciu o istniejące wartości X i Y.

Składnia

REGLINX(wartość; dane_Y; dane_X)

Wartość oznacza wartość X, dla której należy obliczyć wartość Y na prostej regresji.

Dane_Y oznaczają macierz lub zakres znanych punktów Y.

Dane_X oznaczają macierz lub zakres znanych punktów X.

Przykład

=REGLINX(50;A1:A50;B1;B50) zwraca wartość Y oczekiwaną dla wartości X równej 50, przy założeniu, że wartości X i Y w obu odwołaniach są połączone trendem liniowym.

ODCH.KWADRATOWE

Zwraca sumę kwadratów odchyleń próbki od wartości średniej.

Składnia

ODCH.KWADRATOWE(liczba_1; liczba_2; ...liczba_30)

Liczba_1, liczba_2, ...liczba_30 oznaczają wartości lub zakresy reprezentujące próbkę.

Przykład

=ODCH.KWADRATOWE(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category