Statisztikai függvények - ötödik rész

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Contents

WEIBULL.DIST

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL.DIST a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL.DIST az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Szintaxis

WEIBULL.DIST(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Példa

A =WEIBULL.DIST(2;1;1;1) képlet eredménye 0,8646647168.

További információk a wikioldalon.

WEIBULL

Kiszámítja a Weibull-eloszlás értékeit.

A Weibull-eloszlás egy folytonos valószínűségeloszlás, amelynek két paramétere van, az alfa > 0 (alak) és béta > 0 (skála).

Ha c értéke 0, akkor a WEIBULL a sűrűségfüggvényt számítja ki.

Ha c értéke 1, akkor a WEIBULL az eloszlásfüggvényt számítja ki.

Szintaxis

WEIBULL(szám; alfa; béta; c)

A szám azon érték, amelyre ki kívánja számítani a Weibull-eloszlást.

Az alfa a Weibull-eloszlás alakparamétere.

A béta a Weibull-eloszlás skálaparamétere.

A c a függvény típusát jelzi.

Példa

A =WEIBULL(2;1;1;1) képlet eredménye 0,86.

További információk a wikioldalon.

VARPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórásnégyzetet. Szöveges mezők 0 értékkel számítanak.

Szintaxis

VARPA(érték_1; érték_2; ...érték_30)

Az érték_1, érték_2, ...érték_30 egy teljes sokaságot képviselő értékek vagy tartományok.

Példa

=VARPA(A1:A50)

VARP

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Szintaxis

VARP(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságot képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

=VARP(A1:A50)

VAR.M

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Szintaxis

VAR.M(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságon alapuló mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

=VAR.M(A1:A50)

VAR.S

Egy statisztikai sokaság szórásnégyzetét számítja ki.

Szintaxis

VAR.P(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságot képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

=VAR.P(A1:A50)

VARA

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre. A szövegeket nullának értelmezi.

Szintaxis

VARA(érték1; érték2; ...érték30)

Az érték1, érték2, ...érték30 a teljes sokaságból vett mintát képviselő értékek vagy tartományok. A szöveg 0 értékű.

Példa

=VARA(A1:A50)

VAR

Minta alapján becslést ad a szórásnégyzetre.

Szintaxis

VAR(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságon alapuló mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

=VAR(A1:A50)

T.PRÓBA

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Szintaxis

T.PRÓBA(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Példa

=T.PRÓBA(A1:A50;B1:B50;2;2)

INVERZ.T

Kiszámítja a t-eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.T(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

Az =INVERZ.T(0,1;6) képlet eredménye 1,94.

T.PRÓB

Kiszámítja a Student-féle t-próba valószínűségi értékét.

Szintaxis

T.PRÓB(adatok_1; adatok_2; mód; típus)

Az adatok_1 az első rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

Az adatok_2 a második rekord adatait tartalmazó függő tömb, illetve tartomány.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

A típus a végrehajtani kívánt t-próba típusa. A típus = 1 párosítottat jelent. A típus = 2 két mintát, egyenlő szórásnégyzetet (állandó feltételes eloszlású) jelent. A típus = 3 két mintát, eltérő szórásnégyzetet (véletlen mennyiségtől függő) jelent.

Példa

=T.PRÓB(A1:A50;B1:B50;2;2)

T.INVERZ.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlás inverzét, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.INVERZ.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám a kétoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.INVERZ.2SZ(0,25; 10) képlet eredménye 1,221255395.

T.INVERZ

Kiszámítja a t-eloszlás egyoldalas inverzét.

Szintaxis

T.INVERZ(szám; szabadsági_fok)

A szám az egyoldalas t-eloszláshoz tartozó valószínűség.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.INVERZ(0,1;6) képlet eredménye -1,4397557473.

T.ELOSZLÁS.JOBB

Kiszámítja a jobb oldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS.JOBB(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.ELOSZLÁS.JOBB(1; 10) képlet eredménye 0,1704465662.

T.ELOSZLÁS.2SZ

Kiszámítja a kétoldalas Student-féle t-eloszlást, amely egy folytonos valószínűségeloszlás, és gyakran használatos kis elemszámú mintákon végzett statisztikai hipotézisvizsgálatra.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS.2SZ(szám; szabadsági_fok)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

Példa

A =T.ELOSZLÁS.2SZ(1; 10) képlet eredménye 0,3408931323.

T.ELOSZL

Kiszámítja a t-eloszlást.

Szintaxis

T.ELOSZL(szám; szabadsági_fok; kumulatív)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A kumulatív = 0 vagy HAMIS a valószínűségsűrűség-függvényt adja vissza, az 1 vagy IGAZ a kumulatív eloszlásfüggvényt adja vissza.

Példa

A =T.ELOSZL(1; 10; IGAZ) képet eredménye 0,8295534338.

T.ELOSZLÁS

Kiszámítja a t-eloszlást.

Szintaxis

T.ELOSZLÁS(szám; szabadsági_fok; mód)

A szám azon érték, amelyre vonatkozóan a t-eloszlást ki kívánja számítani.

A szabadsági_fok a t-eloszlásra vonatkozó szabadsági fokok száma.

A mód = 1 az egyoldalas próbát számítja ki, a mód = 2 pedig a kétoldalas próbát.

Példa

=T.ELOSZLÁS(12; 5; 1)

STHIBAYX

Kiszámítja a regresszió minden x pontjához tartozó becsült y érték standard hibáját.

Szintaxis

STHIBAYX(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Példa

=STHIBAYX(A1:A50;B1:B50)

SZÓRÁSPA

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

SZÓRÁSPA(érték_1; érték_2; ...érték_30)

Az érték_1, érték_2, ...érték_30 a teljes sokaságot képviselő értékek vagy tartományok. A szöveg 0 értékű.

Példa

A =SZÓRÁSPA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

SZÓRÁSP

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

SZÓRÁSP(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságot képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =SZÓRÁSP(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓR.M

Kiszámítja a szórást a sokaságból vett minta alapján.

Szintaxis

SZÓR.M(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságon alapuló mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =SZÓR.M(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓR.S

Kiszámítja a teljes sokaságra vett szórást.

Szintaxis

SZÓR.S(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságot képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =SZÓR.S(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok szórását adja meg.

SZÓRÁSA

Kiszámítja a szórást, minta alapján történő becsléssel.

Szintaxis

SZÓRÁSA(érték_1; érték_2; ...érték_30)

Az érték1, érték2, ...érték30 a teljes sokaságból vett mintát képviselő értékek vagy tartományok. A szöveg 0 értékű.

Példa

A =SZÓRÁSA(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

SZÓRÁS

Minta alapján becslést ad a szórásra.

Szintaxis

SZÓRÁS(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy teljes sokaságon alapuló mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =SZÓRÁS(A1:A50) függvény a hivatkozott adatok alapján kiszámolja a becsült szórást.

NORMALIZÁLÁS

Egy véletlen számot normalizált értékűvé alakít.

Szintaxis

NORMALIZÁLÁS(szám; középérték; szórás)

A szám a standardizálni kívánt érték.

A középérték az eloszlás aritmetikai közepe.

A szórás az eloszlás szórását jelöli.

Példa

A =NORMALIZÁLÁS(11;10;1) képlet eredménye 1. Egy normális eloszlás 11-es értéke, ha a középérték 10 és a szórás 1, annyival van a 10-es középérték felett, mint ahogy az 1 felette van a standard normális eloszlás középértékének.

MEREDEKSÉG

Kiszámítja a lineáris regressziós egyenes meredekségét. A meredekség az x és y értékek által meghatározott adatpontokhoz van kiszámítva.

Szintaxis

MEREDEKSÉG(y_adatok; x_adatok)

Az y_adatok az Y adatok tömbje vagy mátrixa.

Az x_adatok az X adatok tömbje vagy mátrixa.

Példa

=MEREDEKSÉG(A1:A50;B1:B50)

SKEWP

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának használatával.

SKEWP(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok (legfeljebb 30).

Egy eloszlás torzulását számítja ki egy véletlen változó sokaságának, azaz lehetséges kimeneteinek használatával. A sorozatnak legalább három számot kell tartalmaznia.

A SKEWP(2;3;1;6;8;5) értéke 0,2828158928

A SKEWP(A1:A6) eredménye 0,2828158928, ha az A1:A6 tartomány tartalma: {2;3;1;6;8;5}

A SKEWP(szám1;szám2) mindig nullát ad vissza, ha a szám1 és szám2 két számot eredményez.

A SKEWP(szám1) a Hiba:502 (érvénytelen argumentum) üzenetet adja, ha a szám1 egy számot eredményez, mert a SKEWP nem számítható ki egy értékkel.

FERDESÉG

Kiszámítja egy eloszlás torzulását.

Szintaxis

FERDESÉG(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1; szám_2; ...szám_30 numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

A =FERDESÉG(A1:A50) képlet a hivatkozott adatokra vonatkozó ferdeségértékét számítja ki.

RANG.EGY

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor ezek rangja azonos lesz.

Note.png A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.

Szintaxis

RANG.EGY(érték; adatok; típus)

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =RANG.EGY(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

RANG.ÁTL

Egy adattömbben levő adott érték statisztika rangját határozza meg. Ha a listában vannak duplikált elemek, akkor az eredmény az átlagos rang lesz.

Note.png A RANG.ÁTL és a RANG.EGY között akkor van különbség, ha a listában vannak duplikált elemek. A RANG.EGY függvény az alacsonyabb rangot adja vissza, míg a RANG.ÁTL függvény az átlagos rangot adja vissza.

Szintaxis

RANG.ÁTL(érték; adatok; típus)

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =RANG.AVG(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

SORSZÁM

A szám egy mintában vett rangját számítja ki.

Szintaxis

SORSZÁM(érték; adatok; típus)

Az érték azon érték, amelynek helyezését meg kívánja határozni.

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A típus (opcionális) a sorozat sorrendje. Az = 0 növekvő, az = 1 csökkenő sorrendet jelöl.

A típus = 0 csökkenő sorrendet jelent a tömb utolsó elemétől az elsőig (ez az alapértelmezett).

A típus = 1 növekvő sorrendet jelent a tartomány első elemétől az utolsóig.

Példa

A =SORSZÁM(A10;A1:A50) az A10 cellában található érték az A1:A50 értéktartományban elfoglalt helyét adja eredményül. Ha az érték nem létezik a tartományon belül, akkor hibaüzenet jelenik meg.

VALÓSZÍNŰSÉG

Kiszámítja egy értéktartomány értékeinek két korlát közé esésének valószínűségét. Ha nem ad meg végértéket, akkor a függvény a valószínűséget úgy számítja ki, hogy a kezdőértékkel megegyező adatok valószínűségeit összeadja.

Szintaxis

VALÓSZÍNŰSÉG(adatok; valószínűség; kezdőérték; végérték)

Az adatok a minta adatait tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A valószínűség a vonatkozó valószínűségeket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

A kezdőérték azon tartomány kezdőértéke, amely valószínűségeit összegezni kívánja.

A végérték (opcionális) azon tartomány záróértéke, amely valószínűségeit összegezni kívánja. Ha a paraméter hiányzik, akkor a kezdőértékre vonatkozó valószínűség kerül kiszámításra.

Példa

A =VALÓSZÍNŰSÉG(A1:A50;B1:B50;50;60) megadja azt a valószínűséget, hogy az A1:A50 cellatartomány értékei 50 és 60 között vannak. Minden A1:A50 tartományban levő értéknek van valószínűsége a B1:B50 tartományban.

VARIÁCIÓK.ISM

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses permutációk számát.

Szintaxis

VARIÁCIÓK.ISM(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Példa

Hányféleképpen tud kiválasztani 2 objektumot 11 közül?

Az =VARIÁCIÓK.ISM(11;2) eredményül 121-et ad.

Az =VARIÁCIÓK.ISM(6;3) képlet eredménye 216. 216 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend számít, és ha a húzás után a kihúzott kártyát visszatesszük a pakliba.

VARIÁCIÓK

Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétlés nélküli permutációk számát.

Szintaxis

VARIÁCIÓK(szám_1; szám_2)

A szám_1 az összes objektum száma.

A szám_2 az egyes permutációkban szereplő objektumok száma.

Példa

A =VARIÁCIÓK(6;3) képlet eredménye 120. 120 különböző lehetőség van 3 kártya kihúzására egy hatos pakliból, ha a sorrend is számít.

INVERZ.STNORM

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Szintaxis

INVERZ.STNORM(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =INVERZ.STNORM(0,908789) képlet eredménye 1,3333.

STNORMELOSZL

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Ez GAUSS(x)=STNORMELOSZL(x)-0,5

Szintaxis

STNORMELOSZL(szám)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =STNORMELOSZL(1) eredményül 0,84-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

NORM.S.INVERZ

Kiszámítja a standardizált normál kumulatív eloszlás inverzét.

Szintaxis

NORM.S.INVERZ(szám)

A szám az a valószínűség, amelyre vonatkozóan az inverz standardizált normál eloszlás kiszámításra kerül.

Példa

A =NORM.S.INVERZ(0,908789) képlet eredménye 1,333334673.

NORM.S.ELOSZLÁS

Kiszámítja a standardizált normális kumulatív eloszlást. Az eloszlás átlaga nulla, és szórása egy.

Szintaxis

NORM.S.ELOSZLÁS(szám; kumulatív)

A szám az az érték, amelyre vonatkozóan a standard normál kumulatív eloszlás kiszámításra kerül.

A kumulatív 0 vagy HAMIS értéke esetén a valószínűség-sűrűségi függvényt számítja ki. Bármilyen más érték vagy IGAZ esetén a kumulatív eloszlásfüggvényt számítja ki.

Példák

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;0) képlet eredménye 0,419707245.

A =NORM.S.ELOSZLÁS(1;1) eredményül 0,8413447461-et ad. A standard normális eloszlás görbéje alatt az X = 1 értéktől balra található terület 84%-a a teljes területnek.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Szintaxis

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Példa

Az =ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

ELŐREJELZÉS

Jövőbeli értékeket extrapolál létező x és y értékek alapján.

Szintaxis

ELŐREJELZÉS(érték; y_adatok; x_adatok)

Az érték azon x érték, amelyre vonatkozóan a lineáris regresszión elhelyezkedő y értéket meg kívánja kapni.

Az y_adatok az ismert y-okat tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Az x_adatok az ismert x-eket tartalmazó tömb, illetve tartomány.

Példa

Az =ELŐREJELZÉS(50;A1:A50;B1;B50) képlet az X=50 értékre várt Y értéket adja vissza, ha a hivatkozásokban megadott X és Y értékek között lineáris összefüggés van.

SQ

Kiszámítja a mintaátlagtól való eltérések négyzetösszegét.

Szintaxis

SQ(szám_1; szám_2; ...szám_30)

A szám_1, szám_2, ...szám_30 egy mintát képviselő numerikus értékek vagy tartományok.

Példa

=SQ(A1:A50)


Related Topics

Functions by Category