Hesap Tabloları için Kısayol Tuşları

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.

Giriş satırı'nda girdiğiniz formülü seçilmiş olan hücre aralığına doldurmak için, Alt+Enter'e basın. Giriş yapılan hücrenin biçimini diğer hücrelere de uygulamak için Alt+Enter+Shift tuş bileşimine basın.

Tüm hücrelerde Giriş satırı'nda girdiğiniz aynı verileri içeren bir dizi yaratmak için, Shift+Ctrl+Enter tuşuna basın. Bir dizinin elemanlarını tek tek düzenleyemezsiniz.

Bir çalışma sayfasında birden çok alanda farklı aralıkları seçmek için,Ctrl tuşuna basarak istediğiniz alanlarda hücreleri fare ile seçin.

Hesap tablosunda birden fazla sayfa seçmek için, Ctrltuşlarına basarken, çalışma alanının alt ucunda yer alan isim sekmelerine tıklayın. Seçim içinden sadece bir sayfayı seçmek için shift tuşuna basılı tutarken sayfanın isminin bulunduğu sekmeyi tıklayın.

Bir hücrede elle satır sonu eklemek için, hücreye tıklayın Ctrl+Enter tuşuna basın.

Seçili bir hücrenin içeriğini silmek için Backspace tuşuna basın. Bu İçeriği Sil iletişim penceresini açar, buradan istediğiniz hangi hücrenin çeriğini sileceğinizi seçebilirsiniz. Bu iletişim penceresi olmadan hücrelerin içeriğini silmek için Delete tuşuna basın.

Hesap Tablolarında gezinmek

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl + Home (Başa) İmleci çalışma sayfasındaki ilk hücreye kaydırır (A1).
Ctrl + End (Son) İmleci çalışma sayfasındaki veri içeren en son hücreye taşır.
Başa İmleci geçerli satırdaki ilk hücreye taşır.
Sona İmleci geçerli satırdaki en son hücreye taşır.
Shift+Home Mevcut satırdaki geçerli hücreden ilk hücreye kadar hücreleri seçer.
Shift+End Mevcut satırdaki geçerli hücreden son hücreye kadar hücreleri seçer.
Shift+Page Up Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa yukarı hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa yukarı genişletir.
Shift+Page Down Mevcut sütunda geçerli hücreden bir sayfa aşağıya hücreleri seçer veya var olan seçimi bir sayfa aşağıya genişletir.
Ctrl + Sol Ok İmleci geçerli veri aralığının sol köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun solundaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, soldaki bitişik sütuna doğru kayar.
Ctrl + Sağ Ok Tuşu İmleci geçerli veri aralığının sağ köşesine kaydırır. Eğer imlecin bulunduğu sütunun sağındaki hücre boş ise, imleç veri bulunan hücre bulunana kadar, sağdaki bitişik sütuna doğru kayar.
Ctrl + Yukarı Ok (Up Arrow) İmleci geçerli veri aralığının üst köşesine taşır. Eğer satırın üstündeki hücre boş ise imleç veri içeren hücre bulunana kadar, üstteki bitişik satıra doğru taşınır.
Ctrl + Aşağı Ok (Down Arrow) İmleci geçerli veri aralığının alt ucuna taşır. Eğer imlecin bulunduğu satırın altındaki hücre boşsa, imleç içinde veri bulunan hücre bulunana kadar, alttaki bitişik satıra doğru gider.
Ctrl + Shift + Ok tuşu Geçerli hücreden basılmış olan ok tuşuna göre veri içeren bitişik bütün hücre aralığını seçer. Eğer satırlar ve sütunları seçmek için birlikte kullanılırsa, bir dikdörtgensel hücre aralığı seçilmiş olur (4 sütun x 5 satır).
Ctrl+ Sayfa Yukarı (Page Up) Bir çalışma sayfasını sola kaydırır.

Yazdırma önizleme görünümünde: Bir önceki yazdırma sayfasına geçer.

Ctrl + Sayfa Aşağı (Page Down) Sağa doğru bir çalışma sayfası kaydırır.

Yazdırma önizlemede: sonraki yazdırma sayfasına geçer.

Alt+Page Up Bir ekran sayfası kadar sola kaydırır.
Alt+Page Down Bir ekran sayfası kadar sağa kaydırır.
Shift+Ctrl+ Sayfa Yukarı (Page Up) Bir önceki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece önceki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.
Shift+Ctrl + Sayfa Aşağı (Page Down) Bir sonraki çalışma sayfasını geçerli sayfalar seçimine ekler. Eğer hesap tablosunun bütün sayfaları seçilmiş ise, bu kısayol tuşu sadece sonraki çalışma sayfasını seçer, ve çalışılan geçerli sayfa yapar.
Ctrl+ * (*) numerik klavyede olan çarpma işareti

İmlecin içerisinde bulunduğu veri aralığını seçer. Bir aralık boş satır ve sütunlarla çevrilmiş bitişik hücre alanıdır.

Ctrl+ / (/) numerik klavyede olan bölme işareti

İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.

Ctrl+ toplama (sayısal klavyede +) tuşu Hücreler ekler (Ekle - Hücreler menüsünde olduğu gibi).
Ctrl+ çıkarma (sayısal klavyede -) tuşu Hücreleri siler (Düzenle - Hücreleri Sil menüsünde olduğu gibi).
(seçilmiş bir aralıkda) Enter tuşuna basın Seçilmiş aralıkta imleci bir hücre aşağı kaydırır. İmlecin hareket edeceği yönü belirlemek için Araçlar - Seçenekler - LibreOffice - Geneli seçin.
Ctrl+ ` (bu tablonun altındaki nota bakın) Hücre değerleri yerine hücredeki formülleri görüntüler veya gizler.
Note.png Çoğu İngiliz klavyesinde ` tuşu "1" tuşuna bitişik olarak yerleştirilmiştir. Eğer klavyenizde bu tuş görünmüyorsa, başka bir tuşu atayabilirsiniz: Araçlar - Özelleştir menüsünü seçin açılan iletişim penceresinde klavye sekmesini tıklayın. "Kısayol tuşları" liste kutusundan istediğiniz boş bir tuş bileşimini seçtikten sonra, "Görünüm" kategorisi daha sonra "ToogleFormula" işlevini seçerek değiştir düğmesine tıklayın.

Hesap tablosunda kullanılan fonksiyon tuşları

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl+F1 Seçilmiş hücreye eklenen notu görüntüler
F2 Düzenleme kipine geçer ve imleci geçerli hücrenin içeriğinin en sonuna yerleştirir.

Eğer imlecin içinde olduğu Bir iletişim penceresindeki girdi kutusunun Küçült düğmesine basılırsa, iletişim penceresi gizlenir ve sadece girdi kutusu görüntülenir. F2 tuşuna tekrar basarak tüm iletişim penceresi görüntülenir hale gelir.

Ctrl+F2 Fonksiyon sihirbazını açar.
Shift+Ctrl+F2 İmleci Giriş satırı'na taşır. Burada geçerli hücre için, formül girebilirsiniz.
Ctrl+F3 Ad tanımla iletişim penceresini açar.
Shift+Ctrl+F4 Veritabanı gezginini gösterir veya gizler.
F4 Giriş satırındaki bağıl ve mutlak başvuruları yeniden düzenler (örneğin , A1, $A$1, $A1, A$1).
F5 Gezgin'i gösterir veya gizler.
Shift+F5 Bağımlılıkları izle.
Shift+F4 Örnekleri izle.
Shift+Ctrl+F5 İmleci Giriş satırı'ndan Çalışma sayfası alanı kutusuna taşır.
F7 Geçerli çalışma sayfasında heceleme kontrolü
Ctrl+F7 Eğer geçerli hücre metin içeriyorsa eş anlamlılar sözlüğünü açar.
F8 Ek seçim kipini açar veya kapatır. Bu kipteyken, ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz. Bir başka hücreye tıklayarak da seçimi genişletebilirsiniz.
Ctrl+F8 Değer içeren hücrelerin vurgulanması.
F9 Geçerli çalışma sayfasında değişmiş olan formülleri tekrar hesaplar.
Ctrl+F9 Sayfalardaki formülleri tekrar hesaplar.
Ctrl+F9 Seçilmiş Çizelgeyi günceller.
Ctrl+F1 Biçemler ve Biçemlendirme penceresini açar, buradan geçerli sayfaya veya seçilmiş hücre içeriklerine biçemler uygulayabilirsiniz.
Shift+F11 Belge şablonu yaratır.
Shift+Ctrl+F11 Şablonları günceller.
F12 Seçilmiş veri aralığını gruplar.
Ctrl+F12 Seçilmiş veri aralığı gruplamasını kaldırır.
Alt+Aşağı Ok Mevcut satırın yüksekliğini arttırır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde).
Alt+Yukarı Ok Mevcut satırın yüksekliğini azaltır (sadece OpenOffice.org miras uyumluluk kipinde).
Alt+Sağ Ok Geçerli sütunun genişliğini artırır.
Alt+Sol Ok Geçerli sütunun genişliğini daraltır.
Alt + Shift + Ok Tuşu Geçerli hücreye göre satır yüksekliğini veya sütun genişliğini ayarlar.

Kısayol tuşlarını kullanarak hücreleri biçimlemek

Aşağıdaki hücre biçimleri klavye tuşları kullanılarak da uygulanabilir:

Kısayol tuşları Efekt
Ctrl+1 (nümerik klavyedeki değil) Hücreleri Biçimlendir iletişim penceresini açar
Ctrl+Shift+1 (Nümerik klavyedeki değil) İki ondalık hane, binler ayracı
Ctrl+Shift+2 (nümerik klavyedeki değil) İmlecin içinde bulunduğu dizi formülünün aralığını seçer.
Ctrl+Shift+3 (nümerik klavyedeki değil) Standart tarih biçimi
Ctrl+Shift+4 (nümerik klavyedeki değil) Standart para birimi biçimi
Ctrl+Shift+5 (nümerik klavyedeki değil) Standart Yüzde biçimi (İki ondalık hane)
Ctrl+Shift+6 (nümerik klavyedeki değil) Standart Biçim

Özet tabloyu kullanmak

Tuşlar Efekt
Sekme İletişimlerdeki düğmelerin, alanların odaklamasını ileriye doğru taşıyarak sonraki kontrole gider.
Shift+Tab İletişim penceresindeki düğmeler ve alanlar arasında odağı geriye doğru taşıyarak değiştirir.
Yukarı Ok İletişim alanında odağı yukarıya bir öğe kadar taşır.
Aşağı Ok Geçerli iletişim alanında, odağı bir öğe aşağıya kaydırır.
Sol Ok Odağı geçerli iletişim alanının bir solundaki öğeye kaydırır.
Sağ Ok İletişim penceresinde odağı bir öğe sağa doğru kaydırır.
Başa Geçerli iletişim alanındaki ilk öğeyi seçer.
Sona Geçerli iletişim alanındaki son öğeyi seçer.
Alt ve "Satır" kelimesindeki altı çizili karakter Geçerli alanı "Satır" alanlarına kopyalar veya kaydırır.
Alt ve "Sütun" sözcüğünde altı çizili karakter Geçerli alanı ”Sütun” alanlarına taşır veya kopyalar.
Alt ve "Veri" kelimesindeki altı çizili karakter Geçerli alanı “Veri” alanlarına taşır veya kopyalar
Ctrl + Yukarı Ok (Up Arrow) Geçerli alanı bir üst yere kaydırır.
Ctrl + Aşağı Ok (Down Arrow) Geçerli alanı bir alt yere kaydırır.
Ctrl + Sol Ok Geçerli alanı sola doğru bir aralık kaydırır.
Ctrl + Sağ Ok Tuşu Geçerli alanı bir sağa doğru taşır.
Ctrl + Home (Başa) Seçili aralığı başa taşır.
Ctrl + End (Son) Geçerli alanı son yere taşır.
Alt+O Geçerli alan için seçenekleri görüntüler.
Sil Geçerli alanı ilgili aralıktan kaldırır.

Related Topics

Kısayol Tuşları (LibreOffice Calc Erişilebilirliği)

Kısayollar (LibreOffice Erişilebilirlik)

LibreOffice kısa yol tuşları