Tipke za bližnjice za delo s preglednicami

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.

Za zapolnitev izbranih obsegov s formulo, ki ste jo vnesli v vnosno vrstico, pritisnite tipke izmenjalka+vnašalka. Če boste hkrati držali tipke izmenjalka+vnašalka+dvigalka, bo oblika vnosne celice uporabljena za celoten obseg.

Če želite ustvariti območje matrike, v katerem vsebujejo vse celice iste informacije kot vnos v vnosni vrstici, pritisnite tipke dvigalka+krmilka+vnašalka. Komponent območja matrike ni mogoče spremeniti.

Če želite izbrati več posameznih celic z več območij delovnega lista, držite pritisnjeno krmilko in povlecite po različnih območjih.

Če želite hkrati urejati ali natisniti več tabel trenutno aktivnega dokumenta, jih sočasno označite, tako da držite pritisnjeno krmilko in kliknete zavihek tabele na spodnjem robu delovne površine. Za izbor le enega delovnega lista, držite pritisnjeno dvigalko in nato kliknite zavihek z imenom delovnega lista.

Če želite neposredno vnesti ročen prelom vrstice v celico, kliknite v celico in nato pritisnite krmilko+vnašalko.

Za brisanje vsebine izbranih celic pritisnite vračalko. S tem prikličete pogovorno okno Izbriši vsebino, kjer lahko izbirate, katero vsebino celice želite izbrisati. Če želite izbrisati vsebino celice brez uporabe pogovornega okna, uporabite brisalko.

Krmarjenje v preglednicah

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+začetek Postavi kazalec v prvo celico delovnega lista (A1).
Krmilka+konec Postavi kazalec v zadnjo celico delovnega lista, ki vsebuje podatke.
Začetek Postavi kazalec v prvo celico trenutne vrstice.
Konec Postavi kazalec v zadnjo celico trenutne vrstice.
Dvigalka+začetek Izbere celice od trenutne celice do prve celice trenutne vrstice.
Dvigalka+konec Izbere celice od trenutne celice do zadnje celice trenutne vrstice.
Dvigalka + prejšnja stran Izbere največ za eno stran celic od trenutne celice v trenutnem stolpcu navzgor ali razširi obstoječi izbor eno stran navzgor.
Dvigalka + naslednja stran Izbere največ za eno stran celic od trenutne celice v trenutnem stolpcu navzdol ali razširi obstoječi izbor eno stran navzdol.
Krmilka+smerna tipka levo Povzroči premik kazalca na levi rob trenutnega obsega podatkov. Če je stolpec levo od celice, ki vsebuje kazalec, prazen, potem se pomakne k prvemu stolpcu na levi, ki vsebuje podatke.
Krmilka+smerna tipka desno Povzroči premik kazalca na desni rob trenutnega obsega podatkov. Če je stolpec desno od celice, ki vsebuje kazalec, prazen, potem se pomakne k prvemu stolpcu na desni, ki vsebuje podatke.
Krmilka+smerna tipka navzgor Povzroči premik kazalca na zgornji rob trenutnega obsega podatkov. Če je vrstica nad celico, ki vsebuje kazalec, prazna, potem se pomakne k prvi vrstici nad njo, ki vsebuje podatke.
Krmilka+smerna tipka navzdol Povzroči premik kazalca na spodnji rob trenutnega obsega podatkov. Če je vrstica pod celico, ki vsebuje kazalec, prazna, potem se pomakne k prvi vrstici spodaj, ki vsebuje podatke.
Krmilka+dvigalka+smerna tipka Izbere vse celice s podatki od trenutno izbrane celice do konca neprekinjenega območja celic s podatki v smeri pritisnjene puščice. Pri skupnem izbiranju vrstic in stolpcev izbere pravokoten obseg celic.
Krmilka+prejšnja stran Povzroči premik na sosednji delovni list na levi.

V predogledu tiskanja: povzroči skok na prejšnjo stran za tiskanje.

Krmilka+naslednja stran Povzroči premik k naslednjemu delovnemu listu na desni.

V predogledu tiskanja: povzroči skok na naslednjo stran za tiskanje.

Izmenjalka+prejšnja stran Povzroči pomik na levo za eno stran na zaslonu.
Izmenjalka+naslednja stran Povzroči pomik na desno za eno stran na zaslonu.
Dvigalka+krmilka+prejšnja stran K trenutni izbiri delovnih listov doda prejšnji delovni list. Če so v preglednici izbrani vsi delovni listi, ta kombinacija tipk izbere le prejšnji delovni list. Določi prejšnji delovni list za trenutno izbranega.
Dvigalka+krmilka+naslednja stran K trenutni izbiri delovnih listov naslednji delovni list. Če so v preglednici izbrani vsi delovni listi, ta kombinacija tipk izbere le naslednji delovni list. Določi naslednji delovni list za trenutno izbranega.
Krmilka + * (*) je znak za množenje na numeričnem delu tipkovnice

Izbere celoten obseg, v katerem se nahaja kazalec. Obseg je območje sosednjih celic, ki vsebujejo podatke in ga obkrožajo prazni stolpci in vrstice.

Krmilka + / (*) je znak za deljenje na numeričnem delu tipkovnice

Izbere obseg matrične formule, ki vsebuje kazalec.

Krmilka+tipka plus Vstavi celice (kot menijski ukaz Vstavi – Celice)
Krmilka+tipka minus Izbriše celice (kot menijski ukaz Uredi – Izbriši celice)
Vnašalka (v izbranem obsegu) Premakne kazalko eno celico nižje v izbranem obsegu. Smer, v katero se kazalka premakne, lahko določite v Orodja – Možnosti' – LibreOffice Calc – Splošno'.
Krmilka + ` (glejte opombo pod to tabelo) Prikaže ali skrije formule namesto vrednosti v vseh celicah.
Note.png Tipka ` se nahaja ob tipki »1« na večini angleških tipkovnic. Če na vaši tipkovnici te tipke ni, lahko funkciji dodelite drugo tipko: izberite Orodja – Prilagodi, kliknite zavihek Tipkovnica. Izberite kategorijo »Pogled« in funkcijo »Prikaži/skrij formulo«.

Funkcijske tipke, ki se uporabljajo v preglednicah

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+F1 Pokaže komentar, pripet trenutni celici.
F2 Preklopi na urejevalni način in postavi kazalec na konec vsebine trenutne celice. S ponovnim pritiskom preklopi nazaj iz urejevalnega načina.

Če je kazalec v polju za vnos v pogovornem oknu, ki ima gumb Pomanjšaj , se pogovorno okno skrije in vnosno polje ostane vidno. Pritisnite F2 znova za prikaz celotnega pogovornega okna.

Krmilka+F2 Odpre čarovnika za funkcije.
Dvigalka+krmilka+F2 Premakne kazalec v vnosno vrstico, kjer lahko vnesete formulo za trenutno izbrano celico.
Krmilka+F3 Odpre pogovorno okno Določi imena.
Dvigalka+krmilka+F4 Pokaže ali skrije raziskovalca zbirke podatkov.
F4 Preuredi relativne ali absolutne sklice v vnosnem polju (npr. A1, $A$1, $A1, A$1).
F5 Pokaže ali skrije Krmarja.
Dvigalka+F5 Sledi odvisnike.
Dvigalka+F7 Sledi predhodnike.
Dvigalka+krmilka+F5 Premakne kazalec iz vnosne vrstice v polje Območje delovnega lista.
F7 Začne preverjanje črkovanja trenutnega delovnega lista.
Krmilka+F7 Če trenutna celica vsebuje besedilo, zažene slovar sopomenk.
F8 Vklaplja in izklaplja dodatni izbirni način. V tem načinu lahko uporabite smerne tipke za razširjanje izbora. Prav tako lahko kliknite v drugo celico in s tem razširite izbor.
Krmilka+F8 Poudari vrednosti v celicah, ki niso prazne.
F9 Preračuna spremenjene formule na trenutnem delovnem listu.
Krmilka+dvigalka+F9 Preračuna vse formule na vseh delovnih listih.
Krmilka+F9 Posodobi izbrani grafikon.
F11 Odpre pogovorno okno Slogi in oblikovanje, kjer lahko vsebini celice ali trenutnemu delovnemu listu dodelite slog oblikovanja.
Dvigalka+F11 Ustvari predlogo dokumenta.
Dvigalka+krmilka+F11 Posodobi predloge.
F12 Združevanje izbranega obsega podatkov.
Krmilka+F12 Razdruževanje izbranega obsega podatkov.
Izmenjalka+smerna tipka navzdol Poveča višino trenutne vrstice (zgolj v združljivostnem načinu z opuščenim paketom OpenOffice.org).
Izmenjalka+smerna tipka navzgor Zmanjša višino trenutne vrstice (zgolj v združljivostnem načinu z opuščenim paketom OpenOffice.org).
Izmenjalka + smerna tipka desno Poveča širino trenutnega stolpca.
Izmenjalka + smerna tipka levo Zmanjša širino trenutnega stolpca.
Izmenjalka+dvigalka+smerna tipka Nastavi širino stolpca ali višino vrstice na optimalno širino ali višino glede na vsebino celice, ki je trenutno aktivna.

Oblikovanje celic z uporabo tipk za bližnjico

Naslednje oblike celic lahko nastavite neposredno s tipkovnice:

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+1 (ne na numeričnem delu tipkovnice) Odpre pogovorno okno Oblikuj celice
Krmilka+dvigalka+1 (ne na numeričnem delu tipkovnice) dve decimalni mesti, ločilo tisočic
Krmilka+dvigalka+2 (ne na numeričnem delu tipkovnice) standardna eksponentna oblika
Krmilka+dvigalka+3 (ne na numeričnem delu tipkovnice) standardna oblika datuma
Krmilka+dvigalka+4 (ne na numeričnem delu tipkovnice) standardna oblika valute
Krmilka+dvigalka+5 (ne na numeričnem delu tipkovnice) standardna oblika odstotka (dve decimalni mesti)
Krmilka+dvigalka+6 (ne na numeričnem delu tipkovnice) standardna oblika

Uporaba vrtilne tabele

Tipke Učinek
Tabulatorka Premakne pozornost s premikom naprej po območjih in gumbih pogovornega okna.
Dvigalka+tabulatorka Premakne pozornost s premikom nazaj po območjih in gumbih pogovornega okna.
Smerna tipka navzgor Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element navzgor.
Smerna tipka navzdol Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element navzdol.
Smerna tipka levo Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element na levo.
Smerna tipka desno Premakne pozornost v trenutnem območju pogovornega okna en element na desno.
Začetek Izbere prvi element v trenutnem območju pogovornega okna.
Konec Izbere zadnji element v trenutnem območju pogovornega okna.
Izmenjalka in podčrtani znak v besedi »Vrstica« Kopira ali premakne trenutno polje v območje »vrstice«.
Izmenjalka in podčrtani znak v besedi »Stolpec« Kopira ali premakne trenutno polje v območje »stolpca«.
Izmenjalka in podčrtani znak v besedi »Podatki« Kopira ali premakne trenutno polje v območje »podatkov«.
Krmilka+smerna tipka navzgor Premakne trenutno polje za eno mesto navzgor.
Krmilka+smerna tipka navzdol Premakne trenutno polje za eno mesto navzdol.
Krmilka+smerna tipka levo Premakne trenutno polje za eno mesto na levo.
Krmilka+smerna tipka desno Premakne trenutno polje za eno mesto na desno.
Krmilka+začetek Premakne trenutno polje na prvo mesto.
Krmilka+konec Premakne trenutno polje na zadnje mesto.
Izmenjalka+O Pokaže možnosti za trenutno polje.
Izbriši Odstrani trenutno polje iz območja.

Related Topics

Tipke za bližnjico (dostopnost LibreOffice Calc)

Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)

Tipke za bližnjice v LibreOffice