Gyorsbillentyűk munkafüzetekhez

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Egyes billentyűparancsok már foglaltak lehetnek az asztali környezetben. Az asztali környezet által lefoglalt billentyűparancsok nem működnek a LibreOffice-ban. Próbáljon más billentyűket hozzárendelni a LibreOffice-hoz az Eszközök – Testreszabás - Billentyűzet panelen, illetve az asztali környezetben.

Ha egy kijelölt cellatartományt a Beviteli sorba beírt képlettel kíván kitölteni, nyomja meg az Alt+Enter billentyűkombinációt. Ha az adatbeviteli cella formázását a teljes cellatartományra alkalmazni kívánja, akkor tartsa lenyomva az Alt+Enter+Shift billentyűket.

Egy olyan mátrix létrehozásához, amelyben az összes cella a Beviteli sorban megadott információkat tartalmazza, nyomja meg a Shift+Ctrl+Enter billentyűkombinációt. A mátrix összetevői nem szerkeszthetők.

Ha több, a munkalap különböző területein található cellát kíván kijelölni, tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd húzza be a különböző területeket.

Egy munkafüzet több munkalapjának kijelöléséhez tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd kattintson a munkaterület alsó szélénél található névcímkékre. Ha egy kijelölésben csupán egyetlen munkalapot kíván kiválasztani, tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd kattintson a munkalap névcímkéjére.

Kézi sortörés cellába való beszúrásához kattintson egy cellába, majd nyomja meg a Ctrl+Enter billentyűket.

A kijelölt cellák tartalmának törléséhez nyomja meg a Backspace billentyűt Ezáltal megnyitásra kerül a Tartalom törlése párbeszédablak, amelyben meghatározhatja a törlendő cellatartalmat. Ha a cellák tartalmát párbeszédablak nélkül kívánja törölni, akkor nyomja meg a Delete billentyűt.

Navigálás munkafüzetekben

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+Home A munkalap első cellájába (A1) helyezi a kurzort.
Ctrl+End A munkalap utolsó adatot tartalmazó cellájába helyezi a kurzort.
Home Az aktuális sor első cellájába helyezi a kurzort.
End Az aktuális sor utolsó cellájába helyezi a kurzort.
Shift+Home Kijelöli cellákat a jelenlegi cellától a jelenlegi sor első cellájáig.
Shift+End Kijelöli cellákat a jelenlegi cellától a jelenlegi sor utolsó cellájáig.
Shift+Page Up Kijelöli cellákat a jelenlegi cellától a jelenlegi oszlopban egy oldallal feljebb, vagy kiterjeszti a már meglévő kijelölést egy oldallal feljebb.
Shift+Page Down Kijelöli cellákat a jelenlegi cellától a jelenlegi oszlopban egy oldallal lejjebb, vagy kiterjeszti a már meglévő kijelölést egy oldallal lejjebb.
Ctrl + Balra nyíl Az aktuális adattartomány bal szélére helyezi a kurzort. Ha a kurzort tartalmazó cellától balra lévő oszlop üres, a következő balra lévő, adatot tartalmazó oszlopra helyezi a kurzort.
Ctrl + Jobbra nyíl Az aktuális adattartomány jobb szélére helyezi a kurzort. Ha a kurzort tartalmazó cellától jobbra lévő oszlop üres, a következő jobbra lévő, adatot tartalmazó oszlopra helyezi a kurzort.
Ctrl + Felfelé nyíl Az aktuális adattartomány felső szélére helyezi a kurzort. Ha a kurzort tartalmazó sortól felfelé lévő sor üres, a következő felfelé lévő, adatot tartalmazó sorra helyezi a kurzort.
Ctrl + Lefelé nyíl Az aktuális adattartomány alsó szélére helyezi a kurzort. Ha a kurzort tartalmazó sortól lefelé lévő sor üres, a következő lefelé lévő, adatot tartalmazó sorra helyezi a kurzort.
Ctrl+Shift+Nyíl A megnyomott nyíl irányában kijelöli az összes, adatot tartalmazó cellát az aktuális cellától az adatcellák tartományának végéig. Ha sorokat és oszlopokat jelöl ki együtt, egy négyszög alakú cellatartomány kerül kijelölésre.
Ctrl + Page Up Egy munkalappal balra ugrik.

Nyomtatási képen: Az előző nyomtatási oldalra ugrik.

Ctrl + Page Down Egy munkalappal jobbra ugrik.

Nyomtatási képen: A következő nyomtatási oldalra ugrik.

Alt+Page Up Egy képernyővel balra ugrik.
Alt+Page Down Egy képernyővel jobbra ugrik.
Ctrl + Page Up Hozzáadja az előző munkalapot az aktuálisan kijelölt munkalapokhoz. Ha egy munkafüzet összes munkalapja ki van jelölve, ez a gyorsbillentyű csak kiválasztja az előző munkalapot. Az előző munkalapot az aktuális munkalappá teszi.
Ctrl + Page Down Hozzáadja a következő munkalapot az aktuálisan kijelölt munkalapokhoz. Ha egy munkafüzet összes munkalapja ki van jelölve, ez a gyorsbillentyű csak kiválasztja a következő munkalapot. A következő munkalapot az aktuális munkalappá teszi.
Ctrl+ * ahol (*) a numerikus billentyűzeten található szorzásjel

Kijelöli a kurzort tartalmazó adattartományt. A tartomány egy olyan folyamatos cellatartomány, amely adatokat tartalmaz, és üres sorok és oszlopok által határolt.

Ctrl+ / ahol (/) a numerikus billentyűzeten található osztásjel

Kijelöli a kurzort tartalmazó mátrixképlet-tartományt.

Ctrl+ Plusz billentyű Cellák beszúrása (mint a Beszúrás - Cellák menüparancsban)
Ctrl+ Mínusz billentyű Törli a cellákat (mint a Szerkesztés - Cellák törlése menüparancs).
Enter (egy kijelölt tartományban) A kurzort egy cellával lefelé lépteti egy kijelölt tartományban. A kurzor mozgási irányának meghatározásához válassza az Eszközök - Beállítások' - LibreOffice Calc - Általános' lehetőséget.
Ctrl+ ` (lásd a megjegyzés a táblázat alatt) Megjeleníti vagy elrejti a képleteket a cellákban az értékük helyett.
Note.png A ` billentyű magyar billentyűzeten a „7” billentyűn van, angol billentyűzeten az „1” billentyű mellett található. Ha nem találja ezt a billentyűt, hozzárendelhet egy másikat is. Válassza az Eszközök - Testreszabás menüparancsot, és kattintson a Billentyűzet fülre. Jelölje ki a „Nézet” kategóriában a „Képlet megjelenítése” funkciót.

Munkafüzetekben használt funkcióbillentyűk

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+F1 Megjeleníti az aktuális cellához csatolt megjegyzést.
F2 Átvált szerkesztési módba, és a kurzort az aktuális cella tartalmának végére helyezi. A szerkesztési módból való kilépéshez nyomja meg még egyszer.

Ha a kurzor olyan párbeszédablak adatbeviteli mezőjében található, amely rendelkezik Minimalizálás gombbal, akkor a párbeszédablak elrejtésre kerül, csak az adatbeviteli mező marad látható. A teljes párbeszédablak megjelenítéséhez nyomja meg újra az F2 billentyűt.

Ctrl+F2 Megnyitja a Függvénytündért.
Shift+Ctrl+F2 A kurzort a Beviteli sorra mozgatja, ahol megadhatja az aktuális cellára vonatkozó képletet.
Ctrl+F3 Megnyitja a Nevek megadása párbeszédablakot.
Shift+Ctrl+F4 Megjeleníti vagy elrejti az adatbázis-böngészőt.
F4 Újrarendezi a beviteli mező relatív vagy abszolút hivatkozásait (például: A1, $A$1, $A1, A$1).
F5 Megjeleníti, illetve elrejti a Navigátort.
Shift+F5 Felderíti a függőségi viszonyokat.
Shift+F7 Felderíti az előzményeket.
Shift+Ctrl+F5 A kurzort a Beviteli sorból a Munkalapterület mezőbe lépteti.
F7 Ellenőrzi az aktuális munkalap helyesírását.
Ctrl+F7 Megnyitja a szinonimaszótárat, ha az aktuális cella szöveget tartalmaz.
F8 A további kijelölési módot be- vagy kikapcsolja. Ebben a módban a kijelölés kiterjesztéséhez használhatja a nyílbillentyűket. A kijelölés kiterjesztéséhez egy másik cellára is kattinthat.
Ctrl+F8 Kiemeli az értékeket tartalmazó cellákat.
F9 Újraszámítja a megváltozott képleteket az aktuális munkalapon.
Ctrl+Shift+F9 Újraszámítja az összes képletet az összes munkalapon.
Ctrl+F9 Frissíti a kijelölt diagramot.
F11 Megnyitja a Stílusok és formázás ablakot, ahol formázási stílust alkalmazhat a cella tartalmára, illetve az aktuális munkalapra.
Shift+F11 Létrehoz egy dokumentumsablont.
Shift+Ctrl+F11 Frissíti a sablont.
F12 Csoportba rendezi a kijelölt adattartományt.
Ctrl+F12 Megszünteti a kijelölt adattartomány csoportba rendezését.
Alt + Lefelé nyíl Megnöveli az aktuális sor magasságát (csak OpenOffice.org örökölt kompatibilitási módban).
Alt + Felfelé nyíl Csökkenti az aktuális sor magasságát (csak OpenOffice.org örökölt kompatibilitási módban).
Alt+ Jobbra nyíl Megnöveli az aktuális oszlop szélességét.
Alt+ Balra nyíl Csökkenti az aktuális oszlop szélességét.
Alt+Shift+Nyílbillentyű Optimalizálja az aktuális cella alapján az oszlopszélességet és a sormagasságot.

Cellák formázása gyorsbillentyűkkel

Billentyűzet segítségével a következő cellaformátumok alkalmazhatóak:

Gyorsbillentyűk Hatás
Ctrl+1 (nem a numerikus billentyűzeten) Megnyitja a Cellák formázása párbeszédablakot
Ctrl+Shift+1 (nem a numerikus billentyűzeten) Két tizedesjegy, ezreselválasztó
Ctrl+Shift+2 (nem a numerikus billentyűzeten) Szabványos exponenciális-formátum
Ctrl+Shift+3 (nem a numerikus billentyűzeten) Szabványos dátumformátum
Ctrl+Shift+4 (nem a numerikus billentyűzeten) Szabványos pénznemformátum
Ctrl+Shift+5 (nem a numerikus billentyűzeten) Szabványos százalékformátum (két tizedesjeggyel)
Ctrl+Shift+6 (nem a numerikus billentyűzeten) Szabványos formátum

A kimutatástábla használata

Billentyűk Hatás
Tabulátor Előre mozgatja a fókuszt a párbeszédablak területein és gombjain.
Shift+Tab Hátrafelé mozgatja a fókuszt a párbeszédablak területein és gombjain.
Felfelé nyíl Egy elemmel feljebb helyezi a fókuszt az aktuális párbeszédablak területén.
Lefelé nyíl Egy elemmel lejjebb helyezi a fókuszt az aktuális párbeszédablak területén.
Balra nyíl Egy elemmel balra helyezi a fókuszt az aktuális párbeszédablak területén.
Jobbra nyíl Egy elemmel jobbra helyezi a fókuszt az aktuális párbeszédablak területén.
Home Kijelöli az aktuális párbeszédablak területén az első elemet.
End Kijelöli az aktuális párbeszédablak területén az utolsó elemet.
Alt és a „Sor” szó aláhúzott karaktere Az aktuális mezőt a „Sor” területre másolja vagy helyezi át.
Alt és az „Oszlop” szó aláhúzott karaktere Az aktuális mezőt az „Oszlop” területre másolja vagy helyezi át.
Alt és az „Adat” szó aláhúzott karaktere Az aktuális mezőt az „Adat” területre másolja vagy helyezi át.
Ctrl + Felfelé nyíl Az aktuális mezőt egy hellyel feljebb helyezi.
Ctrl + Lefelé nyíl Az aktuális mezőt egy hellyel lejjebb helyezi.
Ctrl + Balra nyíl Az aktuális mezőt egy hellyel balra helyezi.
Ctrl + Jobbra nyíl Az aktuális mezőt egy hellyel jobbra helyezi.
Ctrl+Home Áthelyezi az aktuális mezőt az első helyre.
Ctrl+End Áthelyezi az aktuális mezőt az utolsó helyre.
Alt+O Megjeleníti az aktuális mező beállításait.
Delete Eltávolítja a területről az aktuális mezőt.

Related Topics

Billentyűparancsok (LibreOffice Calc kisegítő lehetőségei)

Billentyűparancsok (LibreOffice kisegítő lehetőségei)

Gyorsbillentyűk a LibreOffice-ban