Taulukkolaskennan pikanäppäimet

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.

Syöttöriville kirjoitetulla kaavalla voidaan täyttää valittu solualue, kun painetaan Alt+Enter. Pidetään painettuna Alt+Enter+Vaihto, jotta syötesolun muotoilut tulisivat käyttöön koko solualueelle.

Jotta saataisiin matriisi, jossa kaikissa soluissa on sama informaatio kuin syöttörivillä, painetaan Vaihto+Ctrl+Enter. Matriisikaavassa yksittäisiä soluja ei voi muokata.

Kun valitaan soluja erillisiltä taulukon alueilta, painetaan Ctrl-näppäintä ja vedetään hiirellä eri alueilla.

Kun valitaan useita taulukkoja yhdestä laskentataulukkoasiakirjasta, pidetään Ctrl, pohjassa ja napsautetaan taulukkovälilehtien nimiä työtilan alareunassa. Yhden taulukon valitsemiseksi, pidä alhaalla Vaihto-näppäintä ja napsauta taulukon välilehden nimeä.

Pakotetun rivinvaihdon saa tehtyä solussa painamalla Ctrl+Enter.

Valittujen solujen sisällön poistamiseksi painetaan Askelpalautinta. Tämä avaa Poista sisältö -valintaikkunan, jossa valitaan solujen poistettavat sisällöt. Valittujen solujen sisällön poistamiseksi ilman valintaikkunaa painetaan Delete-näppäintä.

Siirtyminen laskentataulukoissa

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+Home Kohdistin siirtyy taulukon ensimmäiseen soluun (A1).
Ctrl+End Kohdistin siirtyy taulukon viimeiseen arvoja sisältävään soluun.
Home Kohdistin siirtyy rivillä ensimmäiseen soluun.
End Kohdistin siirtyy rivillä viimeiseen arvolliseen soluun.
Vaihto+Home Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin alkuun.
Vaihto+End Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin loppuun.
Vaihto+Page Up Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu ylöspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu ylöspäin.
Vaihto+Page Down Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu alaspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu alaspäin.
Ctrl+Vasen nuolinäppäin Kohdistin siirtyy rivillä yhtenäisen tietoalueen vasempaan reunaan. Jos vasemmalla oleva solu on tyhjä, kohdistin siirtyy seuraavaan arvolliseen soluun rivillä tai tyhjällä alueella A-sarakkeeseen.
Ctrl+Oikea nuolinäppäin Kursori siirtyy rivillä tietoalueen oikeaan reunaan. Jos oikealla puolella oleva solu on tyhjä, siirtyminen tapahtuu seuraavaan arvolliseen soluun rivillä tai taulukon viimeiseen sarakkeeseen.
Ctrl+Ylänuolinäppäin Kohdistin siirtyy sarakkeessa yhtenäisen tietoalueen yläriville. Jos yläpuoleinen solu on tyhjä, siirrytään seuraavaan arvolliseen soluun tai tyhjällä alueella taulukon yläriville.
Ctrl+Alanuolinäppäin Kohdistin siirtyy sarakkeessa tietoalueen alariville. Jos alapuoleinen solu on tyhjä, kohdistin siirtyy seuraavaan arvolliseen soluun sarakkeessa tai viimeiselle riville tyhjällä alueella.
Ctrl+Vaihto+nuolinäppäin Valitaan kaikki yhtenäisen tietoalueen solut nuolen suuntaan nykyisestä solusta alkaen. Sekä useita rivejä että sarakkeita saa samaan suorakulmaiseen osavalintaan.
Ctrl+Page Up Siirrytään yksi taulukko vasemmalle (ylemmäksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen edelliselle tulostesivulle.

Ctrl+Page Down Siirtyminen taulukkoon oikealla (alemmaksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen seuraavalle tulostesivulle.

Alt+Page Up Siirrytään näytön verran vasemmalle.
Alt+Page Down Siirrytään näytön verran oikealle.
Ctrl+Page Up Lisää edellisen taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy edelliseen taulukkoon.
Ctrl+Page Down Lisää seuraavan taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy seuraavaan taulukkoon.
Ctrl+ * missä (*) on numeronäppäimistön kertomerkki

Yhtenäinen tietoalue, johon kursori liittyy, tulee valituksi. Alueen rajana on tyhjiä soluja riveissä ja sarakkeissa suorakaiteena.

Ctrl+ / missä (/) on numeronäppäimistön jakomerkki

Valitaan matriisikaava-alue, jossa kursori on.

Ctrl+Plus Lisää soluja (kuten valikosta Lisää - Soluja)
Ctrl+Miinus Poistaa soluja (kuten valikosta Muokkaa - Poista solut)
Enter (aluevalinnassa) Kohdistin siirtyy alas yhden solun aluevalinnassa. Kohdistimen siirtosuunnan voi asettaa valinnassa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Yleistä.
Ctrl+ ` (katso huomautus taulukon alla) Näyttää tai kätkee kaavat arvojen sijasta kaikissa soluissa.
Note.png Näppäin, jossa merkki ` on, sijaitsee "?" -merkin vieressä suomalaisessa näppäimistössä. Jos näppäintä ei ole näppäimistössä, sen tilalle voi vaihtaa toisen näppäimen: valitaan Työkalut - Mukauta ja Näppäimistö-välilehti. Valitaan "Näytä"-luokka ja "Näytä kaava" -toiminto.

Taulukkolaskennan funktionäppäimet

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+F1 Tuo esille kohdistetun solun huomautuksen.
F2 Vaihtaa muokkaustilaan ja siirtää kohdistimen solun sisällön loppuun. Painaminen uudelleen vie pois muokkaustilasta.

Jos kohdistin on syöttökentässä valintaikkunassa jossa on Pienennä-valitsin, valintaikkuna kätkeytyy ja kenttä jää näkyviin. Painamalla F2-näppäintä uudestaan tulee koko valintaikkuna näkyviin.

Ctrl+F2 Avaa ohjatun funktion luonnin.
Vaihto+Ctrl+F2 Siirtää kohdistimen syöttöriville, jossa työstettävään soluun voidaan kirjoittaa lauseke.
Ctrl+F3 Avaa Määritä nimet -valintaikkunan.
Shift+Ctrl+F4 Näyttää tai kätkee tietolähteiden resurssienhallinnan.
F4 Vuorottelee suhteellisia ja absoluuttisia viittauksia (esimerkiksi A1, $A$1, $A1, A$1) syöttökentässä.
F5 Näyttää tai kätkee rakenneselaimen.
Vaihto+F5 Jäljittää seuraajia.
Vaihto+F7 Jäljittää edeltäjiä.
Vaihto+Ctrl+F5 Siirtää kohdistimen Nimi-valintaruutuun myös syöttöriviltä.
F7 Suoritetaan taulukon oikoluku.
Ctrl+F7 Avaa synonyymisanaston, jos käsiteltävässä solussa on tekstiä.
F8 Kytkee päälle tai pois lisävalintatilan. Tässä tilassa nuolinäppäimet laajentavat valintaa. Samoin tekee hiiren napsautus toisessa solussa.
Ctrl+F8 Korostaa arvollisia soluja.
F9 Lasketaan uudelleen työstettävän taulukon muuttuneet lausekkeet.
Ctrl+Vaihto+F9 Lasketaan kaikki lausekkeet kaikissa taulukoissa (uudelleenkin).
Ctrl+F9 Päivittää valitun kaavion.
F11 Avaa Tyylit ja muotoilu -ikkunan, jossa voidaan määrittää työstettävässä solussa tai koko taulukossa käytettävät muotoilutyylit.
Vaihto+F11 Luo asiakirjamallin.
Vaihto+Ctrl+F11 Päivittää malleja.
F12 Ryhmittää valitun alueen.
Ctrl+F12 Purkaa valitun alueen ryhmät.
Alt+Alanuolinäppäin Lisätään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).
Alt+Ylänuolinäppäin Vähennetään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).
Alt+Alanuolinäppäin Leventää kohdistettua saraketta.
Alt+Vasen nuolinnäppäin Vähentää sarakeleveyttä.
Alt+Vaihto+nuolinäppäin Optimoi sarakeleveyden ja rivikorkeuden valitun solun pohjalta.

Solumuotoilut pikanäppäimillä

Seuraavat solujen muotoilut on käytettävissä näppäimistöltä:

Pikanäppäin Toiminto
Ctrl+1 (ei numeronäppäimistöltä) Avaa Solun määritteet -valintaikkunan
Ctrl+Vaihto+1 (ei numeronäppäimistöltä) Kaksi desimaalia, tuhaterotin
Ctrl+Vaihto+2 (ei numeronäppäimistöltä) Vakio tieteellinen merkintätapa
Ctrl+Vaihto+3 (ei numeronäppäimistöltä) Vakio päiväysmuoto
Ctrl+Vaihto+4 (ei numeronäppäimistöltä) Vakio valuuttamuoto
Ctrl+Vaihto+5 (ei numeronäppäimistöltä) Vakio prosenttiesitys (kaksi desimaalia)
Ctrl+Vaihto+6 (ei numeronäppäimistöltä) Oletusmuotoilu

Tietojen ohjauksen käyttö

Näppäinyhdistelmä Tulos
Sarkain Kohdistus etenee valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.
Vaihto+Sarkain Kohdistus peruuttaa valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.
Ylänuolinäppäin Kohdistus nousee yhden paikan valintaikkunan alueella.
Alanuolinäppäin Kohdistus laskeutuu yhden paikan valintaikkunan alueella.
Vasen nuolinäppäin Kohdistus siirtyy yhden paikan vasemmalle ikkunan osassa.
Oikea nuolinäppäin Kohdistus siirtyy yhden paikan oikealle valintaikkunan alueella.
Home Valitaan alueen ensimmäinen kohde.
End Valitaan alueen viimeinen kohde.
Alt ja Rivikentät-sanan alleviivattu merkki Kopioi tai siirtää käsiteltävän kentän Rivikentät-alueelle.
Alt ja Sarakekentät-sanan alleviivattu merkki Kopioi tai siirtää käsiteltävän kentän Sarakekentät-alueelle.
Alt ja Tietokentät-sanan alleviivattu merkki Kopioi tai siirtää käsiteltävän kentän Tietokentät-alueelle.
Ctrl+Ylänuolinäppäin Nostaa kohdistettua kenttää yhden sijan.
Ctrl+Alanuolinäppäin Alentaa kohdistettua kenttää yhden sijan.
Ctrl+Vasen nuolinäppäin Siirtää kenttää sijan vasemmalle.
Ctrl+Oikea nuolinäppäin Siirtää kohdistettua kenttää sijan oikealle.
Ctrl+Home Siirtää kohdistetun kentän ensimmäiselle sijalle.
Ctrl+End Siirtää kohdistetun kentän viimeiseksi.
Alt+O Näyttää kohdistetun kentän vaihtoehdot.
Delete Poistaa käsiteltävän kentän alueelta.

Related Topics

Näppäinoikotiet (LibreOffice Calcin esteettömyys)

Oikotiet (LibreOffice-esteettömyys)

LibreOffice-pikanäppäimet