SKEWP

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SKEWP

Vrne koeficient asimetrije porazdelitve z uporabo populacije naključne spremenljivke.

Skladnja

SKEWP(število1; število2; ... število30)

Število1; število2; ... število30 je največ 30 numeričnih vrednosti ali obsegov.

Vrne koeficient asimetrije porazdelitve z uporabo populacije, t.j. možnih izidov, ali naključne spremenljivke. Zaporedje mora vsebovati vsaj tri števila.

Note.png Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).

Primeri

SKEWP(2;3;1;6;8;5) vrne 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) vrne 0.2828158928,če obseg A1:A6 vsebuje vrednosti {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Število1;Število2) vedno vrne nič, če Število1 in Število2 rezultirata v dveh številih.

SKEWP(Število1) vrne Nap:502 (Neveljaven argument), če Število1 rezultira v enem številu, saj funkcije SKEWP ni mogoče izračunati z eno samo vrednostjo.


Related Topics

SKEW