SKOŚNOŚĆ.POP, funkcja

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SKOŚNOŚĆ.POP

Oblicza skośność rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystując populację zmiennej losowej.

Składnia

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba_1; Liczba_2; ...Liczba_30)

Liczba_1, Liczba_2, ... Liczba_30 oznaczają do 30 wartości liczbowe lub zakresy.

Oblicza skośność rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystując populację np. możliwych wyników zmiennej losowej. Sekwencja powinna zawierać co najmniej trzy liczby.

Note.png Funkcja ta jest częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) w wersji 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)

Przykłady

SKOŚNOŚĆ.POP(2;3;1;6;8;5) zwraca 0,2828158928

SKOŚNOŚĆ.POP(A1:A6) zwraca 0,2828158928, jeśli zakres A1:A6 zawiera {2;3;1;6;8;5}

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba1;Liczba2) zawsze zwraca zero, jeśli Liczba1 i Liczba2 wynika w dwóch liczbach.

SKOŚNOŚĆ.POP(Liczba1) zwraca BŁĄD:502 (nieprawidłowy argument) jeśli Liczba1 wynika w jednej liczbie, ponieważ funkcja SKOŚNOŚĆ.POP nie może być obliczona z jedną wartością.


Related Topics

SKOŚNOŚĆ