SCHEEFHEIDP-functie

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SKEWP

Berekent de scheefheid van een verdeling door gebruik te maken van de populatie van een willekeurige variabele.

Syntaxis

SCHEEFHEIDP(Getal1; Getal2; ..., Getal30)

Getal1, Getal2,...Getal30 zijn tot 30 numerieke waarden of bereiken.

Berekent de scheefheid van een verdeling door gebruik te maken van de populatie, d.w.z. de mogelijke uitkomsten van een willekeurige variabele. De reeks moet tenminste drie getallen bevatten.

Note.png Deze functie maakt deel uit van het Open Document Format voor Office Applications (OpenDocument) standaard versie 1.2. (ISO/IEC 26300: 2-2015)

Voorbeelden

SCHEEFHEIDP(2;3;1;6;8;5) geeft 0.2828158928

SCHEEFHEIDP(A1:A6) geeft 0.2828158928, wanneer het bereik A1:A6 {2;3;1;6;8;5} bevat.

SCHEEFHEIDP(Getal1;Getal2) geeft altijd nul, als Getal1 en Getal2 resulteren in 2 getallen.

SCHEEFHEIDP(Getal1) geeft Fout:502 (Ongeldig argument) als Getal1 resulteert in één getal, omdat SCHEEFHEIDP niet berekend kan worden met één waarde.


Related Topics

SCHEEFHEID