SKÆVHED.P-funktion

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SKÆVHED.P

Returnerer skævheden for en distribution ved hjælp af populationen af en tilfældig variabel.

Syntaks

SKÆVHED.P(Tal1; Tal2; ...Tal30)

Tal1, Tal2...Tal30 er op til 30 numeriske værdier eller områder.

Beregner skævheden af en fordeling med populationen, dvs. de mulige resultater af en tilfældig variabel. Sekvensen skal rumme mindst tre tal.

Note.png Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)

Eksempler

SKÆVHED.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2828158928

SKÆVHED.P(A1:A6) returnerer 0,2828158928, når området A1:A6 indeholder {2;3;1;6;8;5}

SKÆVHED.P(Tal1;Tal2) returnerer altid nul, hvis Tal1 og Tal2 resulterer i to tal.

SKÆVHED.P(Tal1) returnerer Err:502 (Ugyldigt argument) hvis Tal1 resulterer i et tal, hvilket skyldes at SKÆVHED.P ikke kan beregnes for en enkelt værdi.


Related Topics

SKÆVHED