SKEWP

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SKEWP

Vypočítá šikmost rozdělení ze základního souboru náhodné veličiny.

Syntaxe

SKEWP(Číslo1; Číslo2; ..., Číslo30)

Číslo1; Číslo2; ..., Číslo30 je až 30 číselných hodnot nebo oblastí.

Vypočítá šikmost rozdělení ze základního souboru náhodné veličiny, tj. z možných výsledků. Posloupnost by měla obsahovat alespoň tři čísla.

Note.png Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).

Příklady

SKEWP(2;3;1;6;8;5) vrátí 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) vrátí 0,2828158928, kde oblast A1:A6 obsahuje {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Číslo1; Číslo2) vrátí vždy nulu, pokud hodnoty Číslo1 a Číslo2 představují dvě různá čísla.

SKEWP(Číslo1) vrátí chybu Chyba:502 (neplatný argument), pokud je Číslo1 představováno jedním číslem, protože funkci SKEWP nelze pro jedinou hodnotu vypočítat.


Related Topics

SKEW