SEKUND

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

SEKUND

Returnerar sekunden för ett givet tidsvärde. Sekunden returneras som ett heltal mellan 0 och 59.

Syntax

SEKUND(tal)

tal är som tidvärde ett decimaltal för vilket sekunden ska beräknas.

Exempel

=SEKUND(NU()) returnerar innevarande sekund

=SEKUND(C4) returnerar 17 om innehållet i C4 = 12:20:17.