Analiza regresyjna

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Analiza regresyjna

Tworzy analizę regresyjną zbioru danych

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Dane

Zakres wejściowy: Odniesienie zakresu danych do analizy.

Wyniki do: Odniesienie do lewej górnej komórki zakresu gdzie będą wyświetlone wyniki.

Grupowanie według

Wybierz, czy dane wejściowe mają układ kolumnowy lub wierszowy.

Wyjście typu regresji

Ustal typ regresji. Dostępne są trzy rodzaje:

  • Regresja liniowa: znajdź wąską linię w postaci y = a.x + b, gdzie a to nachylenie, a b to punkt przecięcia prostej z osią współrzędnych, który najlepiej pasuje do danych.
  • Regresja logarytmiczna: znajdź krzywą logarytmiczną w postaci y = a.ln(x) + b, gdzie a to nachylenie, b to punkt przecięcia prostej z osią współrzędnych i ln(x) to logarytm naturalny x, który najlepiej pasuje do danych.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Przykład

Następująca tabela zawiera próbki zjawiska fizycznego podjętego w odstępie 1 sekundy.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

Wyniki trzech rodzajów analizy regresyjnej pomiarów w powyższej tabeli zostały przedstawione poniżej.

Regresja
Model regresji Liniowy Logarytmiczny Potęgowy
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Błąd standardowy 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Nachylenie -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Punkt przecięcia 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Próbkowanie, Statystyka opisowa, Analiza wariancji(ANOVA), Korelacja, Kowariancja, Wygładzanie wykładnicze, Średnia ruchoma, Test t, Test F, Test Z, Test chi-kwadrat.