Regressie-analyse

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Regressie-analyse

Produceert de Regressie-analyse van en gegevensset

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Gegevens

Invoerbereik: De verwijzing naar het bereik van de te analyseren gegevens.

Resultaten naar: De verwijzing naar de cel links bovenin het bereik waarin de resultaten getoond worden.

Groeperen op

Selecteer of de invoergegevens een indeling met kolommen of rijen heeft.

Output Regression Type

Stel het soort regressie in. Er zijn drie soorten beschikbaar:

  • Lineare regressie: geeft een rechte lijn in het formulier van y = a.x + b, waara de stijging is en b het snijpunt is dat het beste past bij de gegevens.
  • Logaritmische regressie: geeft een logarithmische kromming in het formulier van y = a.ln(x) + b, waara de stijging is, b het snijpunt is en ln(x) is het gewone logaritme van x, dat het beste past bij de gegevens.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Voorbeeld

The following table has samples of a physical phenomenon taken in 1 second interval.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

De uitkomsten van de drie soorten regressie analyses van de inhoud van de tabel hierboven worden hieronder weergegeven.

Regressie
Regressiemodel Lineair Logaritmisch Macht
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Standaardfout 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Helling -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Onderscheppen 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Steekproefneming, Beschrijvende statistieken, Variatieanalyse (ANOVA), Correlatie, Covariantie, Exponentiële afvlakking, Voortschrijdend gemiddelde, t-test, F-test, Z-test, Chi-square test.