Regresszióanalízis

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Regresszióanalízis

Előállítja egy adathalmaz regresszióanalízisét

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Adatok

Beviteli tartomány: hivatkozás az elemzendő adattartományra.

Eredmények: Hivatkozás az eredmények megjelenítésére használni kívánt tartomány bal felső cellájára.

Csoportosítva

Válassza ki, hogy a bemenő adatok oszlopok vagy sorok szerint vannak-e rendezve.

Kimeneti regressziótípus

Állítsa be a regresszió típusát. Három típus érhető el:

  • Lineáris regresszió: egyenes vonalat keres y = a.x + b alakban, ahol az a a meredekség és a b az adatokra legjobban illeszkedő metszéspont.
  • Logaritmikus regresszió: logaritmikus görbét keres y = a.ln(x) + b alakban, ahol az a a meredekség, a b a metszéspont és az ln(x) az adatokra legjobban illeszkedő x természetes logaritmusa.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Példa

A következő táblázat egy fizikai jelenség 1 másodperces időközzel rögzített mintáit tartalmazza.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

A fenti táblázatbeli értékeken végzett három fajta regresszióanalízis eredményei alább láthatók.

Regresszió
Regressziós modell Lineáris Logaritmikus Teljesítmény
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Standard hiba 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Meredekség -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Metszéspont 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Mintavételez, Leíró statisztika, Varianciaanalízis (ANOVA), Korreláció, Kovariancia, Exponenciális simítás, Mozgóátlag, t-próba, F-próba, Z-próba, Khi-négyzet próba.