Regressionsanalyse

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Regressionsanalyse

Beregner regressionsanalysen for et dataset

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Data

Inddataområde: Referencen til det dataområde som skal analyseres.

Resultater til: Referencen til den øverste venstre celle af det område, hvor resultatet skal vises.

Grupperet efter

Vælg om inddataområdet har layout som kolonner eller rækker.

Output regressionstype

Angiver regressionstypen. Der er tre typer tilgængelige:

  • Lineær regression: find en ret linje på formen y = a.x + b, hvor a er hældningen og b er det skæringspunkt, som bedst passer til data.
  • Logaritmisk regression: finder en logaritmisk kurve på formen y = a.ln(x) + b, hvor a er hældningen, b er resultatet og ln(x) er den naturlige logaritme af x, som bedst passer til data.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Eksempel

Følgende tabel har prøver fra et fysisk fænomen taget med 1 sekunds interval.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

Resultatet af de tre typer af regressionsanalyse af målingerne i tabellen herover vises herunder.

Regression
Regressionsmodel Lineær Logaritmisk Potens
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Standardfejl 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Hældning -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Skæringspunkt 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Sampling, Deskriptiv Statistik, Analyse af varians (ANOVA), Korrelation, Kovarians, Exponentiel udeglatning, Løbende Gennemsnit, t-test, F-test, Z-test, Chi-kvadrattest.