Regresní analýza

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Regresní analýza

Provede pro danou množinu dat regresní analýzu.

Choose Data - Statistics - Regression

Note.png For more information on regression analysis, refer to the corresponding Wikipedia article.

Data

Vstupní oblast: Odkaz na analyzovanou oblast dat.

Výsledky do: Odkaz na levou horní buňku oblasti, v níž se mají zobrazit výsledky.

Seskupit podle

Vyberte, zda jsou vstupní data rozmístěna po sloupcích nebo řádcích.

Typ regrese ve výstupu

Nastaví typ regrese. K dispozici jsou tři typy:

  • Lineární regrese: nalezne takovou přímku ve tvaru y = a.x + b, která nejlépe prokládá data; a je směrnice a b je absolutní člen.
  • Logaritmická regrese: nalezne takovou logaritmickou křivku ve tvaru y = a.ln(x) + b, která nejlépe prokládá data; a je směrnice, b je absolutní člen a ln(x) je přirozený logaritmus x.
  • Power regression: Find a power curve in the form of y = a.x^b, where a is the coefficient, b is the power that best fits the data.

Příklad

Následující tabulka obsahuje hodnoty nějakého fyzikálního jevu vzorkovaného v intervalu 1 sekunda.

A B
1 Time Measurement
2 1 2.7
3 2 4.0
4 3 4.4
5 4 7.1
6 5 4.9
7 6 3.6
8 7 4.0
9 8 0.6
10 9 1.0
11 10 4.3

Níže jsou zobrazeny výsledky tří typů regresní analýzy měření z výše uvedené tabulky.

Regrese
Regresní model Lineární Logaritmický Mocninný
R^2 0.1243901235 0.036283506 0.0884254697
Standardní chyba 1.8692568609 1.9610483597 0.7746321053
Směrnice -0.2193939394 -0.4894112008 4.812672931
Absolutní člen 4.8666666667 4.3992268695 -0.3103085297
1 4.6472727273 4.3992268695 4.812672931
2 4.4278787879 4.0599928755 3.8812728356
3 4.2084848485 3.8615537101 3.4224061924
4 3.9890909091 3.7207588815 3.1301272785
5 3.7696969697 3.6115499281 2.9207204651
6 3.5503030303 3.5223197161 2.7600654308
7 3.3309090909 3.4468766468 2.6311476385
8 3.1115151515 3.3815248876 2.5243514679
9 2.8921212121 3.3238805506 2.4337544465
10 2.6727272727 3.2723159341 2.3554713075

Related Topics

Vzorkování, Popisná statistika, Analýza rozptylu (ANOVA), Korelace, Kovariance, Exponenciální vyrovnávání, Klouzavý průměr, t-test, F-test, z-test, chí kvadrát test.