Ochrona arkusza

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Protects the cells in the current sheet from being modified. Choose Tools - Protect Sheet to open the Protect Sheet dialog in which you then specify sheet protection with or without a password.

Choose Tools - Protect Sheet

Warning.png Aby chronić komórki przed późniejszą edycją, należy zaznaczyć pole wyboru Chronione na zakładce Format - Komórki - Ochrona lub w menu kontekstowym Formatuj komórki.
Tip.png Unprotected cells or cell ranges can be set up on a protected sheet by using the Tools - Protect Sheet and Format - Cells - Cell Protection menus:
Tip.png Wybierz komórki, które nie mają być chronione
Tip.png Wybierz Format - Komórki - Ochrona komórek. Usuń zaznaczenie pola wyboru Chronione, a następnie kliknij przycisk OK.
Tip.png On the Tools - Protect Sheet menu, activate protection for the sheet. Effective immediately, only the cell range you selected in step 1 can be edited.
Tip.png To later change an unprotected area to a protected area, select the range. Next, on the Format - Cells - Cell Protection tab page, check the Protected box. Finally, choose the Tools - Protect Sheet menu. The previously editable range is now protected.
Tip.png Ochrona arkusza obejmuje także menu kontekstowe kart arkuszy na dole ekranu. Polecenia Usuń i Zmień nazwę nie są dostępne.
Tip.png Ochrona arkusza uniemożliwia także modyfikację i usuwanie stylów komórek.

A protected sheet or cell range can no longer be modified until this protection is disabled. To disable the protection, choose the Tools - Protect Sheet command. If no password was set, the sheet protection is immediately disabled. If the sheet was password protected, the Remove Protection dialog opens, where you must enter the password.

Po zapisaniu pliku chronione arkusze mogą być zapisane ponownie wyłącznie za pomocą polecenia Plik - Zapisz jako.

Hasło (opcjonalne)

Umożliwia wprowadzenie hasła w celu ochrony arkusza przed nieupoważnionymi zmianami.

Note.png Complete protection of your work can be achieved by combining the options Tools - Protect Sheet and Tools - Protect Spreadsheet, including password protection. To prohibit opening the document altogether, in the Save dialog mark the Save with password box before you click the Save button.