Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Als u een blad hebt dat zo groot is dat het op meerdere pagina's afgedrukt wordt, kunt u instellen dat rijen of kolommen op elke pagina herhaald worden.

Als u bijvoorbeeld de twee bovenste rijen van het blad evenals de eerste kolom (A) op alle pagina's wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken. Het dialoogvenster Afdrukbereiken bewerken verschijnt nu.
 2. Klik op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen rijen.

  Het dialoogvenster wordt verkleind zodat u meer van het blad kunt zien.
 3. Selecteer de eerst twee rijen en klik voor dit voorbeeld op cel A1 en sleep deze naar A2.

  In het verkleinde dialoogvenster ziet u $1:$2. Rij 1 en 2 zijn nu rijen die herhaald moeten worden.
 4. Klik op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen rijen. Het dialoogvenster wordt weer hersteld.
 5. Als kolom A ook herhaald moet worden, klikt u op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen kolommen.
 6. Klik in kolom A (niet in de kolomkop).
 7. Klik nogmaals op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen kolommen.
Note.png Rijen die herhaald moeten worden, zijn rijen van het blad. U kunt onafhankelijk hiervan in Opmaak - Pagina kopteksten en voetteksten definiëren die op elke pagina afgedrukt moeten worden.

Related Topics

Afdrukbereiken op een werkblad definiëren

Beeld - Voorbeeld pagina-einde

Rijen en kolommen als koppen vastzetten

Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken

Opmaak - Pagina - (Koptekst/Voettekst)