OpenCL-asetukset

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Tämä sivu on vielä keskeneräinen

OpenCL: avoin standardi rinnakkaislaskentaan heterogeenisissä järjestelmissä.

Valikossa Työkalut - Asetukset - LibreOffice Calc - Kaava osiossa Yksityiskohtaiset laskenta-asetukset napsauta Yksityiskohdat...-painiketta

OpenCL™ on ensimmäinen avoin ja maksuton standardi alustariippumattomalle rinnakkaisohjelmoinnille moderneilla suorittimilla, joita käytetään henkilökohtaisissa tietokoneissa, palvelimissa, mobiililaitteissa ja sulautetuissa järjestelmissä. OpenCL (Open Computing Language) parantaa sovellusten nopeutta ja vasteaikoja monissa eri käyttötarkoituksissa peleistä ja viihteestä tieteelliseen sekä lääketieteelliseen laskentaan.

Note.png lisää tietoa OpenCL:stä löytyy OpenCL:n kotisivuilta

Sisältö luvuiksi

Muunnos tekstistä numeroiksi

Kuinka käsitellään tekstiä, jota on käytetty operandina aritmeettisessa operaatiossa tai argumenttina lukuarvoa vaativassa funktiossa. Muunnos lukuarvoksi on mahdollista tehdä yksikäsitteisesti, jos tekstissä on kokonaisluku (ja mahdollinen eksponentti) sekä ISO 8601 -standardin mukaisille päivämäärille ja kellonajoille (mahdolliset laajennetut erotinmerkkejä sisältävät muodot mukaan lukien). Desimaalierottimen sisältävät luvut sekä muut kuin ISO 8601 -standardin mukaiset päivämäärät riippuvat maa-asetuksista. Huomaa, että maa-asetuksista riippuvat muunnokset voivat tuottaa erilaisia lukuarvoja eri maa-asetuksilla!

Tuota virhe #ARVO!: Kun numeerisen arvon tilalle annetaan tekstiä, palautetaan #ARVO!-virhe. Esimerkki: "123,45" tuottaa #ARVO!-virheen, mutta 123,45 ei.

Tulkitse nollaksi: Kun numeerisen arvon tilalle annetaan tekstiä, se tulkitaan arvoltaan nollaksi. Esimerkki: "123,45" tulkitaan nollaksi, mutta 123,45 ei.

Convert only if unambiguous: If the text represents a valid and unambiguous numeric value, convert it. Example: "123.456" will generate a #VALUE! error because the text contains a separator, while "123456" will not.

Muunna myös maa-asetuksista riippuvat: muuntaa myös tekstit, joiden lukuarvo riippuu maa-asetuksista. Esimerkki: "123,45" on kelvollinen lukuarvo joillakin maa-asetuksilla, mikäli pilkku on desimaalierotin kyseisellä alueella.

Tyhjän merkkijonon arvo on nolla

Tämä asetus määrää, kuinka tyhjä merkkijono tulkitaan aritmeettisissa operaatioissa. Jos asetus "Muunnos tekstistä numeroiksi" on asetettu joko "Tuota virhe #ARVO!" tai "Tulkitse nollaksi", kyseistä valintaa sovelletaan myös tyhjiin merkkijonoihin eikä tällä asetuksella ole merkitystä. Muutoin tämä asetus määrää, kuinka tyhjät merkkijonot tulkitaan.

Viitteen syntaksi tekstimuotoisessa viitteessä

Syntaksi, jota tekstimuodossa annetuissa soluviitteissä käytetään. Tämä vaikuttaa funktioihin, jotka ottavat viitteitä merkkijonoparametrina (esim. INDIRECT).

Käytä kaavan syntaksia:

Calc A1:

Excel A1:

Excel R1C1:

OpenCL-asetukset

Käytä OpeCL:ää vain tietyissä operaatioissa

Käytä OpenCL:ää vain tietyissä operaatioissa, joiksi taulukkolaskentakaavat käännetään.

Tietojen vähimmäismäärä OpenCL:n käyttöön:

Likimääräinen alaraja kaavassa käytettyjen solujen määrälle, joka on ylitettävä ennen kuin OpenCL:n käyttöä harkitaan.

Operaatioiden osajoukko, joille OpenCL:ää käytetään

Luettelo operaattoreista ja funktioista, jotka voidaan toteuttaa OpenCL:llä. Jos kaava koostuu pelkästään näistä operaattoreista ja funktioista, se voidaan laskea OpenCL:n avulla.