Možnosti OpenCL

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Note.png Na této stránce se pracuje

OpenCL: otevřený standard pro paralelní programování heterogenních systémů.

Zvolte Nástroje - Možnosti - LibreOffice Calc - Vzorec a v části Podrobné nastavení výpočtů stiskněte tlačítko Podrobnosti

OpenCL™ je první otevřený, licencemi nezatížený standard určený pro multiplatformní paralelní programování moderních procesorů, kterými jsou vybaveny osobní počítače, servery i mobilní zařízení. OpenCL (Open Computing Language) výrazně vylepšuje rychlost a odezvu celé řady aplikací různých kategorií, od her a zábavy až po vědecký a lékařský software.

Note.png Více informací naleznete na stránkách OpenCL.

Obsah na čísla

Převod textu na číslo

Jak zpracovat text, který je zadán jako operand v aritmetickém výrazu nebo jako argument funkce, jenž očekává číslo. Jednoznačný převod lze provést pro celá čísla včetně exponenciálního formátu a data a časy podle ISO 8601 v rozšířeném formátu včetně oddělovačů. Desetinná čísla s oddělovačem a data jiná než podle ISO 8601 závisí na národním prostředí. V případě převodů závislých na národním prostředí se mohou výsledné číselné hodnoty při různých národních prostředích lišit!

Vrátit chybu #VALUE!: Text nacházející se na místě, kde se očekává číslo, vrátí chybu #VALUE! Příklad: "123,45" vrátí chybu #VALUE!, zatímco 123,45 nikoli.

Zpracovat jako nulu: Text nacházející se na místě, kde se očekává číslo, bude považován za číselnou hodnotu nula. Příklad: "123,45" se převede na nulu, zatímco 123,45 nikoli.

Convert only if unambiguous: If the text represents a valid and unambiguous numeric value, convert it. Example: "123.456" will generate a #VALUE! error because the text contains a separator, while "123456" will not.

Převést také závislé na národním prostředí: Převede hodnoty platné podle národního prostředí. Příklad: "123,45" je platným číslem v národních prostředích, v nichž je desetinným oddělovačem čárka.

Prázdné řetězce zpracovat jako nulu

Tato volba určuje, jak bude v aritmetických výrazech zpracován prázdný řetězec. Pokud je "Převod textu na číslo" nastaven na "Vrátit chybu #VALUE!" nebo "Zpracovat jako nulu", je tato volba vypnuta a její hodnota se přebírá z nastavení převodu textu. V jiných případech tato volba určuje, jak budou zpracovány prázdné řetězce.

Syntaxe řetězcových odkazů

Syntaxe vzorců používaná při zpracování odkazů zadaných jako řetězcové parametry. Ovlivňuje vestavěné funkce, které čtou odkaz jako řetězec, například INDIRECT.

Použít syntaxi vzorce:

Calc A1:

Excel A1:

Excel R1C1:

Nastavení OpenCL

Použít OpenCL pouze pro některé operace

OpenCL se použije pouze pro některé z operací, na něž jsou převáděny vzorce sešitu.

Minimální velikost dat pro použití OpenCL

Přibližný počet buněk s daty, od kterého by se mělo pro výpočet vzorce sešitu zvážit použití OpenCL.

Kódy operací, pro které se použije OpenCL

Seznam kódů operátorů a funkcí, pro které se použije OpenCL. Pokud vzorec obsahuje pouze tyto operátory a funkce, může být pomocí OpenCL vypočten.