Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Přesun buněk přetažením

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Když přetáhnete vybrané buňky, řádky nebo sloupce na list Calcu, tyto buňky (včetně buněk ve vybraných řádcích nebo sloupcích) přepíší původní buňky v dané oblasti. To je běžný režim přepisování.

Chcete-li přetáhnout celé řádky nebo sloupce, je nutné nejprve řádky nebo sloupce, které se mají přesunout či zkopírovat, vybrat. Poté je třeba začít táhnout z vybraných buněk, nikoliv ze záhlaví řádku nebo sloupce (tím by došlo ke zrušení výběru buněk).

Když při uvolnění tlačítka myši podržíte klávesu Alt, přepnete se do režimu vkládání.

  1. V režimu vkládání se existující buňky přesunou vpravo nebo dolů a přetahované buňky se vloží na nyní uvolněné místo.
  2. Ohraničení přesunovaných buněk vypadá v režimu vkládání jinak.

    V režimu přepisování vidíte všechny čtyři okraje označené oblasti. V režimu vkládání vidíte jen levý okraj, pokud se buňky přesunou doprava. Pokud se buňky přesunou dolů, vidíte horní okraj.

    Zda se aktuální buňky posunou vpravo nebo dolů, závisí na vzdálenosti mezi aktuálními a vkládanými buňkami, pokud je přesunujete v rámci jednoho listu. Pokud buňky přesunujete mezi různými listy, závisí posunutí na počtu řádků či sloupců v přesunované oblasti.
  3. Pokud v režimu vkládání přesunujete buňky v jednom řádku (jen vodorovně), po vložení se všechny buňky posunou vlevo, aby se vyplnila zdrojová oblast.

V obou režimech můžete během uvolňování tlačítka myši podržet klávesu Ctrl, resp. klávesy Ctrl+Shift, tím vložíte kopii, resp. odkaz.

Klávesy podržené během uvolnění tlačítka myši Výsledek
Žádná klávesa Buňky se přesunou a přepíší buňky v cílové oblasti. Zdrojové buňky se vyprázdní.
klávesa Ctrl Buňky se zkopírují a přepíší buňky v cílové oblasti. Zdrojové buňky se nemění.
Ctrl+Shift Vloží se odkaz na zdrojové buňky a přepíší buňky v cílové oblasti. Zdrojové buňky se nemění.
Klávesa Alt Buňky se přesunou a buňky v cílové oblasti se posunou vpravo nebo dolů. Zdrojové buňky se vyprázdní, pokud ovšem nepřesunujete v jednom řádku na stejném listu.

Pokud přesunujete buňky v jednom řádku, buňky v cílové oblasti se posunou doprava a poté se celý řádek posune, aby vyplnil zdrojovou oblast.

klávesy Alt+Ctrl Buňky se zkopírují a buňky v cílové oblasti se posunou vpravo nebo dolů. Zdrojové buňky se nemění.
Alt+Ctrl+Shift Vloží se odkaz na zdrojové buňky a buňky v cílové oblasti se posunou vpravo nebo dolů. Zdrojové buňky se nemění.

Related Topics

Odkazy na jiné listy

Přetahování v dokumentu LibreOffice