Nabídky

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Pro práci se sešitem je možné použít následující příkazy z hlavní nabídky.

Note.png Abyste mohli použít příkazy nabídky, musí být aktivní okno s dokumentem, se kterým chcete pracovat. Podobně, musíte vybrat objekt v dokumentu, pokud chcete použít příkazy nabídky spojené s tímto objektem.
Warning.png Nabídky závisejí na kontextu. To znamená, že jsou k dispozici ty položky nabídky, které jsou relevantní k právě prováděné operaci. Pokud se kurzor nachází v textu, jsou k dispozici všechny nabídky potřebné k úpravě textu. Pokud vyberete obrázek v dokumentu, zobrazí se všechny položky nabídky potřebné k úpravě obrázků.

Soubor

Tyto příkazy umožňují práci s aktuálním dokumentem, otevření nového dokumentu nebo ukončení aplikace.

Úpravy

Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.

Zobrazit

Tato nabídka obsahuje příkazy nastavující zobrazení dokumentu na obrazovce.

Vložit

Nabídka Vložit obsahuje příkazy pro vkládání nových prvků do dokumentu, např. buněk, řádků, listů a názvů buněk.

Formát

Nabídka Formát obsahuje příkazy pro formátování vybraných buněk, objektů a obsahu buněk.

List

Tato nabídka obsahuje příkazy umožňující měnit a spravovat list a jeho prvky.

Data

Pomocí příkazů z nabídky Data můžete upravovat data v aktuálním listu. Můžete určit rozsahy, řadit a filtrovat data, počítat výsledky, sestavy dat a vytvořit kontingenční tabulku.

Nástroje

Nabídka Nástroje obsahuje příkazy pro kontrolu pravopisu, sledování odkazů v listech, hledání chyb a zadávání scénářů.

Okno

Obsahuje příkazy pro manipulaci a zobrazení oken dokumentů.

Nápověda

Nabídka Nápověda umožňuje spouštění a ovládání systému nápovědy LibreOffice.