MINUT

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

MINUT

Beräknar minuten för ett internt tidsvärde. Minuten returneras som ett tal mellan 0 och 59.

Syntax

MINUT(tal)

tal är som tidvärde ett decimaltal för vilket antal minuter ska beräknas.

Exempel

=MINUT(8,999) returnerar 58

=MINUT(8,9999) returnerar 59

=MINUT(NU()) returnerar det aktuella minutvärdet.