Notities invoegen en bewerken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

U kunt een notitie bij elke cel maken door Invoegen - Notitie te kiezen. De notitie wordt aangegeven door een rood vierkantje in de rechterbovenhoek van de cel.

  • The comment is visible whenever the mouse pointer is over the cell.
  • Als u de cel selecteert kunt u Notitie weergeven kiezen uit het contextmenu van de cel. Hierdoor blijft de notitie zichtbaar totdat u Notitie weergeven uit hetzelfde contextmenu deactiveert.
  • Teneinde een permanent zichtbare notitie te bewerken klikt u er in. Als u de gehele tekst van de notitie verwijdert, wordt ook de notitie zelf verwijderd.
  • U kunt naar wens notities verplaatsen of de grootte ervan wijzigen.
  • Maak elke notitie op door de achtergrondkleur, transparantie, randstijl en tekstuitlijning te specificeren. Kies de opdrachten uit het contextmenu van de notitie.
  • Kies Extra - Opties' - LibreOffice Calc - Weergave' en markeer of maak het keuzevak Notitie-aanwijzer leeg om de notitie-aanwijzer te tonen of te verbergen.

Selecteer Gegevens - Geldigheid - Invoerhulp om voor een geselecteerde cel een Help-tip op te roepen.


Related Topics

Invoegen - Notitie

Geldigheid van celinhoud