Vkládání a úprava komentářů

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Každé buňce můžete přiřadit komentář volbou Vložit - Komentář. Komentář je vyznačen červeným čtverečkem v rohu buňky.

  • The comment is visible whenever the mouse pointer is over the cell.
  • Pokud je buňka vybrána, můžete zvolit v místní nabídce buňky Zobrazit komentář. Poté zůstane komentář zobrazen, dokud stejný příkaz Zobrazit komentář nezrušíte.
  • Trvale zobrazený komentář upravíte tím, že do něj klepnete. Jestliže smažete celý text komentáře, odstraní se i komentář samotný.
  • Komentář můžete přesouvat a měnit jeho velikost podle libosti.
  • Je možné určit formát komentáře jako barva pozadí, průhlednost, styl ohraničení a zarovnání textu. Tyto příkazy zvolte z místní nabídky komentáře.
  • Indikátory komentáře zobrazíte nebo skryjete volbou Nástroje - Možnosti' - LibreOffice Calc - Zobrazení' a zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí pole Indikátor komentáře.

K zobrazení nápovědy při zadávání údajů zvolte Data - Platnost - Nápověda při vstupu.


Related Topics

Vložit - Komentář

Platnost obsahu buněk