Tablolardaki Harici Verinin Eklenmesi (WebSorgusu)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Web Sayfası Sorgusu (LibreOffice Calc) içe aktarma süzgecinin yardımıyla, bir Calc hesap tablosuna HTML belgelerinden tabloları alabilirsiniz.

Aynı metodu bir Calc veya Excel belgesinden adlandırılmış aralıkları eklemek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki ekleme metodları uygulanabilir:

İletişim Penceresi ile Eklenmesi

 1. İmleci yeni verinin yerleştirileceği hücreye yerleştirin.
 2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.
 3. HTML belgesininin İnternet adresini veya hesap tablosunun ismini girin. Tamamladığınızda Enter tuşuna basın. ... düğmesine tıklayarak dosya aç iletişim kutusunu açabilirsiniz.
 4. İletişim penceresinin büyük liste kutusunda, eklemek istediğiniz, isimlendirilmiş aralıkları veya tabloları seçin.
 5. Ayrıca aralıkların veya tabloların güncelleneceği süreyi n saniye olarak belirleyebilirsiniz.

İçe aktarma süzgeci geçici görünümdeki hücre aralıkları için ad yaratabilir. Süzgeç mümkün olan biçimlendirmeleri olduğu gibi tutarken, resimleri içeri almaz.

Gezgin ile Eklenmesi

 1. İki belge açın: LibreOffice Calc hesap tablosu dış verinin ekleneceği (hedef belge) ve dış verinin alındığı belge (kaynak belge).
 2. Hedef belgede Gezgini açın.
 3. Gezginin Altındaki açılır kutuda kaynak belgeyi seçin. Şimdi Gezgin aralık veya veritabanı aralıklarının adlarını, veya kaynak belgede bulunan tabloları görüntüler.
 4. Gezginde, sürükleme kipi seçenek simge düğmesinde Bağlantı olarak ekle
  Simge
  alt menüsünü seçin.
 5. Arzu edilen dış veriyi Gezginden belgenize doğru sürükleyin.

Eğer Web Sayfası Sorgusu süzgeci ile bir HTML belgesini kaynak belge olarak yüklediyseniz, Gezginde tablo adlarını, "HTML_tablo1"den ileriye doğıu sıralanmış olarak göreceksiniz, ayrıca iki aralık adı daha yaratılmış olacaktır:

 • HTML_all - tüm belge anlamına gelir.
 • HTML_tables - belgedeki bütün HTML tablolarını gösterir.

Harici verinin düzenlenmesi

 • Düzenle - Bağlantılar menüsünü seçin. Burada harici veri bağlantısını düzenleyebilirsiniz.

Related Topics

Dış veri iletişim penceresi

URL Başvuruları