Infoga externa data i tabeller (WebQuery)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Med hjälp av importfiltret Webbsidesfråga (LibreOffice Calc) kan du infoga tabeller från HTML dokument i en Calc-tabell.

Du kan använda samma metod för att infoga namngivna områden från ett Calc- eller Microsoft Excel dokument.

Det finns följande infogningsmetoder:

Infoga via dialogruta

 1. Placera cellmarkören i den cell där det nya innehållet ska infogas.
 2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.
 3. Ange URL för HTML dokumentet eller namnet på kalkylblad. Tryck på Retur när du är färdig. Klicka på knappen ... om du villl öppna en dialogruta för filval.
 4. I den stora listrutan i dialogrutan markerar du de namngivna områdena eller tabellerna som du vill infoga.
 5. Du kan också ange att områdena eller tabellerna ska uppdateras med jämna mellanrum.

Importfiltret kan skapa namn för cellområden vid filtreringen. Så mycket som möjligt av formateringen bibehålls, men filtret laddar inga bilder.

Infoga med Navigator

 1. Öppna två dokument: LibreOffice Calc kalkylblad där du vill infoga externa data (måldokument) och dokumentet från vilket externa data ska hämtas (källdokument).
 2. Öppna Navigator i måldokumentet.
 3. I det undre kombinationsfältet i Navigator väljer du ut källdokumentet. Navigator visar nu områdesnamnen och databasområdena resp. tabellerna som finns i källdokumentet.
 4. Markera draläget Infoga som länk
  Ikon
  i Navigator.
 5. Dra externa data från Navigator till måldokumentet

Om du har laddat ett HTML dokument med filtret Webbsidessökning som källdokument, finns tabellerna i Navigator, kallade för "HTML_table1" o.s.v. och dessutom två områdesnamn som har skapats:

 • HTML_alla - betecknar hela dokumentet
 • HTML_tabeller - betecknar alla HTML-tabeller i dokumentet

Redigera externa data

 • Öppna dialogrutan Redigera - Länkar. Här kan du redigera länken till externa data.

Related Topics

Dialogrutan Externa data

Referera till URL:er