Wstawianie danych z tabel zewnętrznych (kwerenda WWW)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Filtr importu Kwerenda strony WWW (LibreOffice Calc) umożliwia wstawianie tabel z dokumentów HTML do arkusza programu Calc.

Ta sama metoda umożliwia wstawienie zakresów posiadających nazwy z dokumentów programów Calc i Microsoft Excel.

Program udostępnia następujące opcje wstawiania:

Wstawianie przez okno dialogowe

 1. Ustaw kursor w komórce, do której chcesz wstawić nową zawartość.
 2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.
 3. Wprowadź adres URL dokumentu HTML lub nazwę arkusza. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe wyboru plików.
 4. W dużym polu listy zaznacz nazwane zakresy lub tabele, które chcesz wstawić.
 5. Można również włączyć odświeżanie listy zakresów i tabel z określoną częstotliwością.

Filtr importu potrafi w czasie rzeczywistym tworzyć nazwy dla zakresów komórek. Formatowanie jest zachowywane w najwyższym możliwym stopniu, jednak obrazy celowo nie są ładowane.

Wstawianie przez Nawigatora

 1. Otwórz dwa dokumenty: Arkusz programu LibreOffice Calc, do którego chcesz wstawić dane zewnętrzne (dokument docelowy), i dokument zawierający dane do wstawienia (źródłowy).
 2. Otwórz Nawigatora w dokumencie docelowym.
 3. Wybierz dokument źródłowy w dolnym polu kombi Nawigatora. W Nawigatorze zostaną wyświetlone nazwy zakresów i zakresy baz danych lub tabel, które znajdują się w dokumencie źródłowym.
 4. W Nawigatorze wybierz tryb przeciągania Wstaw jako łącze
  Ikona
  .
 5. Przeciągnij żądane dane zewnętrzne z okna Nawigatora do dokumentu docelowego.

Jeśli jako dokument źródłowy załadowano dokument HTML za pomocą filtru Kwerenda strony WWW, w oknie Nawigatora zostaną wyświetlone tabele o kolejnych nazwach rozpoczynających się od "HTML_table1", a także dwie nazwy utworzonych zakresów:

 • HTML_all - oznacza cały dokument
 • HTML_tables - oznacza wszystkie tabele HTML w dokumencie

Edycja danych zewnętrznych

 • Otwórz Edycja - Łącza. Zostanie otwarte okno, które umożliwia edycję łączy do danych zewnętrznych.

Related Topics

Okno dialogowe Zewnętrzne dane

Odwołania do innych arkuszy kalkulacyjnych i tworzenie odwołań do adresów URL