Sette inn eksterne data i tabeller (nettspørringer)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ved hjelp av importfilteret Nettsideforespørsel (LibreOffice Calc) kan du sette inn tabeller fra HTML-dokumenter i et Calc-regneark.

Du kan bruke samme metode for å sette inn navngitte områder fra et Calc- eller Microsoft Excel-regneark.

Følgende metoder er tilgjengelige for innsetting:

Sette inn ved hjelp av et vindu

 1. Plasser markøren i cellen der det nye innholdet skal settes inn.
 2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.
 3. Skriv inn adressen til HTML-dokumentet eller navnet på regnearket. Trykk på Enter når du er ferdig. Trykk på -knappen for å åpne filvelgeren.
 4. Velg de navngitte områdene eller tabellene du vil sette inn fra den store lista i vinduet.
 5. Du kan også angi at områdene eller tabellene skal oppdateres hvert n-te sekund.

Importfilteret kan gi navn til celleområder i farta. Så mye formatering som mulig beholdes, men filteret laster ikke bilder.

Sette inn ved hjelp av dokumentstrukturen

 1. Åpne to dokumenter: LibreOffice Calc-dokumentet der de eksterne dataene skal settes inn (måldokumentet), og dokumentet dataene kommer fra (kildedokumentet).
 2. Åpne dokumentstrukturen i måldokumentet.
 3. Velg kildedokumentet i kombinasjonsboksen nederst i dokumentstrukturen. Dokumentstrukturen viser nå områdenavnene og databaseområdene eller tabellene som kildedokumentet inneholder.
 4. Velg dramodusen Sett inn som lenke
  Icon
  i dokumentstrukturen .
 5. Trekk de ønskede eksterne dataene fra dokumentstrukturen inn i måldokumentet.

Hvis du har lastet et HTML-dokument med filteret Nettsideforespørsel som kildedokument, finner du tabellene i dokumentstrukturen med navn stigende fra «HTML_1» og oppover, i tillegg til to navngitte områder som har blitt laget:

 • HTML_all – viser til hele dokumentet
 • HTML_tables – viser til alle HTML-tabellene i dokumentet

Endre de eksterne dataene

 • Åpne Rediger → Lenker. Her kan du endre lenken til de eksterne dataene.

Related Topics

Dialogvinduet Eksterne data

Referere med nettadresser