Indsæt eksterne data i tabel (webforespørgsel)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ved hjælp af importfilteret Websideforespørgsel (LibreOffice Calc) kan du indsætte tabeller fra HTML-dokumenter i et Calc-regneark.

Du kan bruge den samme metode til at indsætte områder defineret ved navn fra et Calc eller Microsoft Excel regneark.

De følgende metoder til indsættelse er tilgængelige:

Indsæt ved hjælp af dialog

 1. Placer cellemarkøren ved den celle hvor det nye indhold vil blive indsat.
 2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.
 3. Indtast URL'en til HTML-dokumentet eller navnet på regnearket. Tryk Enter, når du er færdig. Klik på knappen ... for at åbne en filvalgsdialog.
 4. I den store rulleliste i dialogen skal du markere de navngivne områder eller tabeller, du vil indsætte.
 5. Du kan også angive, at områderne eller tabellerne skal opdateres for hver n sekunder.

Importfilteret kan løbende oprette navne for celleområder. Så meget formatering som muligt beholdes, mens filteret internt ikke indlæser billeder.

Indsæt med Navigator

 1. Åbn to dokumenter: det LibreOffice Calc regneark hvor de eksterne data skal indsættes (måldokument), og dokumentet hvor de eksterne data findes (kildedokument).
 2. Åbn Navigator i måldokumentet.
 3. I nederste kombinationsfelt af Navigatoren skal du markere kildedokumentet. Nu viser Navigator områdenavne og databaseområder eller tabellerne indeholdt i kildedokumentet.
 4. Marker Indsæt som kæde træktilstand i Navigator
  Ikon
  .
 5. Træk de ønskede eksterne data fra Navigatoren ind i måldokumentet.

Hvis du har indlæst et HTML-dokument med filteret Websideforespørgsel som kildedokumentet, finder du tabellerne i Navigatoren, navngivet fortløbende fra "HTML_tabel1" fremefter, og også to områdenavne som er blevet oprettet:

 • HTML_all - betegner hele dokumentet
 • HTML_tabeller - betegner alle HTML tabeller i dokumentet

Redigering af de eksterne data

 • Åbn Rediger - Kæder. Her kan du redigere kæden til de eksterne data.

Related Topics

Eksterne data-dialog

Referere URL'er