Inserció de dades externes a una taula (consulta de pàgina web)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Amb l'ajuda del filtre d'importació Consulta de pàgina web (LibreOffice Calc) podeu inserir taules de documents HTML en un full de càlcul del Calc.

Podeu utilitzar el mateix mètode per inserir intervals definits per un nom des d'un full de càlcul del Calc o del Microsoft Excel.

Estan disponibles els mètodes d'inserció següents:

Inserció mitjançant un diàleg

 1. Situeu el cursor de la cel·la dins la cel·la on s'inserirà el contingut nou.
 2. Choose Sheet - Link to External Data. This opens the External Data dialog.
 3. Introduïu l'URL del document HTML o el nom del full de càlcul. Premeu Retorn quan acabeu. Feu clic al botó ... per obrir un diàleg de selecció de fitxers.
 4. En el quadre de llista gran del diàleg, seleccioneu els intervals o les taules amb nom que voleu inserir.
 5. També podeu indicar que els intervals o les taules s'actualitzin cada n segons.

El filtre d'importació pot crear noms per a intervals de cel·les de manera immediata. Es reté la màxima formatació, mentre que el filtre no carrega cap imatge intencionadament.

Inserció mitjançant el Navegador

 1. Obriu dos documents: el full de càlcul del LibreOffice Calc on s'han d'inserir les dades externes (document de destinació) i el document del qual provenen les dades externes (document d'origen).
 2. Obriu el Navegador en el document de destinació.
 3. Seleccioneu el document d'origen en el quadre combinat inferior del Navegador perquè mostri els noms dels intervals i els intervals de la base de dades o les taules que conté el document d'origen.
 4. En el Navegador seleccioneu el mode d'arrossegament Insereix com a enllaç
  Icona
  .
 5. Arrossegueu les dades externes que vulgueu des del Navegador fins al document de destinació.

Si heu carregat un document HTML amb el filtre Consulta de pàgina web com a document d'origen, trobareu les taules al Navegador, designades de manera contínua des de "taula1_HTML" en endavant, i també dos noms d'intervals que s'hauran creat:

 • tot_HTML: denomina tot el document
 • taules_HTML: denomina totes les taules HTML en el document

Edició de dades externes

 • Obriu Edita ▸ Enllaços. Aquí podreu editar l'enllaç a les dades externes.

Related Topics

Diàleg de dades externes

Referències d'URL