Importera och exportera CSV-filer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

CSV (Comma Separated Values) är ett textfilformat som du kan använda för att utbyta data från en databas eller ett kalkylblad mellan program. Varje rad i en csv-textfil motsvarar en post i databasen, eller en rad i ett kalkylblad. Varje fält i en databaspost eller cell i en rad i ett kalkylblad avgränsas vanligtvis med ett kommatecken. Du kan emellertid använda andra tecken för att avgränsa ett fält, t.ex. tabbtecken.

Om ett fält eller en cell innehåller ett kommatecken så måste fältet eller cellen omslutas av enkla citattecken(') eller dubbla citattecken (").

Så här öppnar du en Text CSV-fil i Calc:

 1. Välj Arkiv - Öppna.
 2. Leta rätt på den CSV-fil som du ska öppna.

  Om filen har filnamnstillägget *.csv markerar du filen.

  Om csv-filen har ett annat filnamnstillägg markerar du filen och sedan "Text CSV" i rutan Filtyp
 3. Klicka på Öppna.

  Dialogrutan Textimport öppnas.
 4. Ange alternativ som delar upp texten i filen i kolumner.

  Du kan förhandsgranska layouten för importerade data längst ned i dialogrutan Textimport.

  Högerklicka på en kolumn i förhandsgranskning om du vill ange format eller dölja kolumnen.

  Markera rutan för det tecken som används som textavgränsare i filen. Om avgränsaren inte visas skriver du in tecknet i inmatningsrutan.
 5. Klicka på OK.

Så här sparar du en tabell som en Text CSV-fil

Note.png När du exporterar ett kalkylblad till CSV-format sparas bara datat som finns i den aktuella tabellen. All annan information, inklusive formler och formatering, försvinner.
 1. Öppna den Calc-tabell som du vill spara som en Text CSV-fil.

  Bara den aktuella tabellen kan exporteras.
 2. Välj Arkiv - Spara som.
 3. Skriv ett namn på filen i rutan Filnamn.
 4. Markera "Text CSV" i rutan Filtyp.
 5. (Valfritt) Ange fältalternativ för Text CSV-filen.

  Markera Redigera filterinställningar.

  Markera alternativ i dialogrutan Textexport.

  Klicka på OK.
 6. Klicka på Spara.

Related Topics

Importera och exportera CSV-textfiler med formler

Importera och exportera data i Base

Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Vy.

Textexport

Textimport