Importere og eksportere CSV filer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kommaadskilte værdier (CSV) er et tekstfilformat, som du kan bruge til at udveksle data fra en database eller et regneark mellem programmer. Hver linje i en CSV-tekstfil repræsenterer en datapost i databasen eller en række i et regneark. Hvert felt i en datapost eller celle i et regnearksrække er sædvanligvis adskilt af et komma. Du kan dog bruge andre tegn til at adskille felter, såsom et tabulatortegn.

Hvis indholdet af et felt eller en celle indeholder et komma, skal feltet eller cellen være omgivet af enkelt citationstegn (') eller dobbelt citationstegn (").

For at åbne en tekst-CSV-fil i Calc

 1. Vælg Filer - Åbn.
 2. Find CSV filen som du vil åbne.

  Hvis filen har en *.csv filtype, marker filen.

  Hvis CSV filen har en anden filtype, markerer du filen og vælger så "Tekst CSV" i feltet Filtype
 3. Klik Åbn.

  Tekstimport dialogen åbner.
 4. Angiv indstillingerne til opdeling af teksten fra filen i kolonner.

  Du kan forhåndsvise udseendet af de importerede data nederst i dialogen Tekstimport.

  Højre-klik på en kolonne i forhåndsvisningen for at indstille formatet eller for at skjule kolonnen.

  Marker det tekstskilletegnfelt som passer til det tegn der bruges som tekstskilletegn i filen. Hvis skilletegnet ikke findes i listen, indtast tegnet i indtastningsfeltet.
 5. Klik på OK.

For at gemme et ark som tekst CSV Fil

Note.png Når du eksporterer et regneark til CSV-format, gemmes kun data fra det aktuelle ark. Alle andre informationer, også om formler og formatering, går tabt.
 1. Åbn arket som du vil gemme som en tekst CSV fil.

  Kun det aktuelle ark kan eksporteres.
 2. Vælg Filer - Gem som.
 3. Indtast et navn for filen i feltet Filnavn.
 4. Marker "Tekst CSV" i feltet Filtype.
 5. (Valgfri) Definer feltindstillinger for tekst CSV filen.

  MarkerRediger filterindstillinger.

  I dialogen Teksteksport skal du markere de indstillinger, du ønsker.

  Klik på OK.
 6. Klik på Gem.

Related Topics

Importer og eksporter csv-tekstfiler med formler

Importere og eksportere data i Base

Funktioner - Indstillinger - LibreOffice Calc - Vis

Eksporter tekst filer

Tekstimport