Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

GODZINA

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

GODZINA

Zwraca godzinę dla podanej wartości czasu. Godzina jest zwracana w postaci liczby całkowitej pomiędzy 0 i 23.

Składnia

GODZINA(liczba)

Liczba jako wartość czasu jest liczbą dziesiętną, dla której jest zwracana jest godzina.

Przykłady

=GODZINA(TERAZ()) zwraca bieżącą godzinę

=GODZINA(C4) zwraca 17, jeśli wartość komórki C4 = 17:20:00.

Zobacz również następujące funkcje:

ROK, TERAZ, MINUTA, MIESIĄC, DZIEŃ, DZIEŃ.TYG.