Funktioner per kategori

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I det här avsnittet beskrivs funktionerna i LibreOffice Calc. De olika funktionerna har delats in i kategorier i Funktionsguiden.

Databas

I det här avsnittet beskrivs funktioner som används med data som organiserats i en rad för en post.

Datum & Tid

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finans

Den här kategorin innehåller de matematiska finansfunktionerna för LibreOffice Calc.

Information

Den här kategorin innehåller informationsfunktioner.

Logisk

Den här kategorin innehåller logiska funktioner.

Matematik

Den här kategorin innehåller matematiska funktioner för Calc.

Matris

Den här kategorin innehåller matrisfunktioner.

Statistik

Den här kategorin innehåller funktioner inom Statistik.

Tabell

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av funktioner för kalkylblad tillsammans med exempel.

Text

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av textfunktionerna.

Add-In

I det här avsnittet beskrivs några av de tillgängliga tilläggsfunktionerna.


Related Topics

Operators