Kategorie i funkcje

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Poniżej opisano funkcje programu LibreOffice Calc. Funkcje podzielono na kategorie logiczne Kreatora funkcji.

Baza danych

Ta sekcja zawiera funkcje obsługi danych zorganizowanych w taki sposób, że każdy wiersz zawiera jeden rekord.

Data i godzina

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finanse

Ta kategoria zawiera matematyczne funkcje finansowe programu LibreOffice Calc.

Informacja

W tej kategorii znajdują się funkcje Informacyjne.

Logiczne

W tej kategorii znajdują się funkcje Logiczne.

Matematyka

Ta kategoria zawiera funkcje matematyczne programu Calc.

Macierz

W tej kategorii znajdują się funkcje macierzowe.

Statystyka

W tej kategorii znajdują się funkcje statystyczne.

Arkusz kalkulacyjny

Poniżej przedstawiono opisy funkcji grupy Arkusz kalkulacyjny poparte przykładem.

Tekst

Niniejsza sekcja zawiera opisy funkcji tekstowych.

Dodatek

Poniżej opisano funkcje dodatkowe.


Related Topics

Operators