Funkce podle kategorie

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tato sekce popisuje funkce LibreOffice Calc. Všechny funkce jsou v Průvodci funkcí rozděleny podle kategorií.

Databázové

Tato sekce se zabývá funkcemi pro práci s daty uspořádanými tak, že každý řádek má význam jednoho záznamu.

Datové a časové

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finanční

Tato kategorie obsahuje matematické finanční funkce LibreOffice Calc.

Informační

Tato kategorie obsahuje informační funkce.

Logické

Tato kategorie obsahuje logické funkce.

Matematické

Tato kategorie obsahuje Matematické funkce Calcu.

Pole

Tato kategorie obsahuje maticové funkce.

Statistické

Tato kategorie obsahuje statistické funkce.

Sešit

V této sekci budou uvedeny popisy funkcí Sešitu spolu s příklady.

Textové

Tato část popisuje funkce Textu.

Doplňky

Následuje popis a seznam funkcí dostupných z doplňků.


Related Topics

Operators