Функции по категория

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В този раздел са изброени функциите на LibreOffice Calc. В помощника за функции те са разделени по категории.

За бази от данни

Този раздел представя функциите за работа с данни, организирани в записи – редове от клетки.

Дати и часове

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Финансови

Тази категория съдържа математическите финансови функции на LibreOffice Calc.

Информация

Тази категория съдържа информационни функции.

Логически

Тази категория съдържа логическите функции.

Математически

Тази категория съдържа математическите функции в Calc.

За масиви

Тази категория съдържа функциите за масиви.

Статистически

Тази категория съдържа статистическите функции.

Електронна таблица

Този раздел съдържа описанията на функциите за електронни таблици с примери.

Текст

Този раздел съдържа описания на функциите за текст.

Приставки

В следващия текст са изброени и описани някои от наличните функции от приставки.


Related Topics

Operators