Przytwierdzanie wierszy lub kolumn jako nagłówki

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Długie wiersze lub kolumny danych, które wykraczają poza widoczny obszar arkusza, mogą zostać zablokowane. Umożliwia to podgląd ich zawartości podczas przewijania pozostałych danych.

  1. Zaznacz wiersz poniżej lub kolumnę po prawej wiersza lub kolumny które mają zastać przytwierdzone. Wszystkie wiersze powyżej lub kolumny z lewej zostaną przytwierdzone.

    Aby przytwierdzić równocześnie wiersz i kolumnę zaznacz komórkę która jest poniżej wiersza i po prawej kolumny które mają zostać przytwierdzone.
  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.
    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.
Note.png Jeśli obszar ma mieć możliwość przewijania, należy wybrać Widok - Podziel okno.
Note.png Aby wydrukować wybrany wiersz na wszystkich stronach dokumentu, wybierz Format - Zakresy wydruku - Edycja

Related Topics

View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns

Widok - Podziel okno

Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Format - Zakresy wydruku - Edycja