Rijen en kolommen als koppen vastzetten

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Hebt u lange rijen of kolommen met gegevens die buiten het zichtbare gebied van het werkblad vallen, dan kunt u deze vastzetten. Hierdoor kunt u de kolommen en rijen zien terwijl u door de rest van de gegevens scrolt.

  1. Selecteer de rij eronder of de kolom rechts van de rij of de kolom die in het vastgezette gebied moet staan. Alle rijen erboven of alle kolommen links van de selectie worden vastgezet.

    Selecteer de cel die onder de rij staat en rechts van de kolom die u wilt vastzetten, om zowel horizontaal als verticaal vast te zetten.
  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.
    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.
Note.png Als het gedefinieerde gebied omhoog en omlaag moet kunnen schuiven, pas dan de opdracht Beeld - Venster splitsen toe.
Note.png Als u een bepaalde rij op elke pagina van het document wilt afdrukken, kies dan Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken.

Related Topics

View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns

Weergave - Splitsen

Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken