Παγίωση γραμμών ή στηλών ως κεφαλίδων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Εάν έχετε μεγάλες γραμμές ή στήλες δεδομένων που εκτείνονται πέρα από την περιοχή προβολής του φύλλου, μπορείτε να παγώσετε μερικές γραμμές ή στήλες, που σας επιτρέπει να δείτε τις παγωμένες στήλες ή γραμμές καθώς βλέπετε τα υπόλοιπα δεδομένα.

  1. Επιλέξτε την από κάτω γραμμή, ή την στήλη που βρίσκεται δεξιά από την γραμμή ή την στήλη που θέλετε να είναι η παγωμένη περιοχή. Όλες οι πάνω γραμμές, ή όλες οι στήλες αριστερά της επιλογής παγώνουν.

    Για να παγώσετε ταυτόχρονα οριζόντια και κάθετα, επιλέξτε το κελί που βρίσκεται κάτω από την γραμμή και δεξιά της στήλης που θέλετε να παγώσετε.
  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.
    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.
Note.png Αν η περιοχή που ορίστηκε θα φέρει γραμμές κύλισης, εφαρμόστε την εντολή Προβολή - Διαίρεση παραθύρου.
Note.png Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια συγκεκριμένη γραμμή σε όλες τις σελίδες ενός εγγράφου, επιλέξτε Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία.

Related Topics

View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns

Προβολή - Διαίρεση παραθύρου

Εκτύπωση γραμμών ή στηλών σε κάθε σελίδα

Μορφή - Περιοχές εκτύπωσης - Επεξεργασία