Ukotvení řádků a sloupců jako záhlaví

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Máte-li dlouhé řádky nebo sloupce dat, které zasahují mimo viditelnou oblast listu, můžete některé řádky nebo sloupce ukotvit. Poté tyto ukotvené řádky stále uvidíte, i když budete procházet všechna ostatní data.

  1. Vyberte řádek pod nebo sloupec napravo od řádku či sloupce, který chcete ukotvit. Všechny řádky nad či sloupce vlevo budou ukotveny.

    Vodorovného a zároveň svislého ukotvení dosáhnete tím, že vyberete buňku ležící pod řádkem a napravo od sloupce, které chcete ukotvit.
  2. Choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns.
    To deactivate, choose View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns again.
Note.png Pokud má být v oblasti možné rolovat, použijte příkaz Okno - Rozdělit.
Note.png Chcete-li určitý řádek vytisknout na každé stránce, vyberte Formát - Oblasti tisku - Upravit.

Related Topics

View - Freeze Cells - Freeze Rows and Columns

Zobrazit - Rozdělit okno

Tisk vybraných řádků nebo sloupců na každé stránce

Formát - Oblasti tisku - Upravit